Veelgestelde vragen

Spoorwerk in de buurt: waarom stapt ProRail over van een papieren brief naar e-mail?

Via e-mail kunnen we jou sneller en beter van informatie voorzien. Tot op het allerlaatste moment kan een aannemer werkzaamheden invoeren. Ook kunnen we je eenvoudig nadere informatie over de werkzaamheden toesturen. Denk aan foto’s, video's of een link naar een website van het project.

Daarnaast is het sturen van een e-mail veel duurzamer dan het sturen van een brief. In het verleden verstuurden we over werkzaamheden aan het spoor bijna 1 miljoen brieven per jaar.

Ik heb me ingeschreven voor Spoorwerk in de buurt. Ontvang ik nu alleen nog maar digitaal informatie van ProRail?

Nee. Bij belangrijke projecten in jouw buurt informeren we je ook door middel van een brief, krant, brochure of een omwonendenavond. Op dit gebied verandert er dus niets. 

Als ik mijn postcode en huisnummer invoer in de Spoorwerkcheck, wordt mijn adres niet getoond. Hoe kan dit?

Je vult je adresgegevens in bij Spoorwerk in de buurt, maar je adres wordt niet getoond? Dan is je adres (nog) niet bekend in het zogenaamde BAG-register (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dit geldt met name voor nieuwbouwprojecten.

Jouw gemeente houdt dit register bij. Als het lang duurt voordat je postcode en huisnummer opgenomen, neem dan contact op met je gemeente. Tot je adres in het BAG-register is opgenomen, kun je een postcode en huisnummer zo dicht mogelijk bij jou in de buurt invoeren in de Spoorwerkcheck. 

Als ik me inschrijf voor Spoorwerk in de buurt, krijg ik een melding dat mijn gegevens al bekend zijn bij ProRail. Hoe kan dat?

In dat geval heb je al eerder contact gehad met ProRail. Mogelijk heb je ons een vraag gesteld of heb je je aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven. Hierdoor staan je gegevens in ons systeem. Je kunt via mijnprorail.prorail.nl altijd zelf je gegevens aanpassen of je registratie verwijderen.

Waarom moet ik mijn adresgegevens invullen als ik me aanmeld voor Spoorwerk in de buurt?

ProRail bepaalt aan de hand van jouw adres of er werkzaamheden bij je in de buurt plaatsvinden. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor dit doeleinde. 

Ik heb me ingeschreven bij Spoorwerk in de buurt, maar heb geen bevestigingsmail ontvangen. Hierdoor kan ik mijn inschrijving bevestigen. Hoe kan dit?

Krijg je geen bevestigingsmail na inschrijving? Dan heb je waarschijnlijk je e-mailadres niet goed ingevuld. Staat je inschrijving nog open? Controleer dan je e-mailadres en pas deze aan. Heb je je inschrijving al afgesloten? Maak dan opnieuw een account aan met het juiste e-mailadres.

Als je e-mailadres niet binnen 48 uur bevestigd wordt, vervalt je aanvraag automatisch. Je e-mailadres verdwijnt dan uit ons systeem. Is het e-mailadres wel correct? Kijk dan eens in je mailbox met spam. Omdat we een nieuwe afzender zijn, kan ons mailtje daarin terecht zijn gekomen.

Ik heb me ingeschreven bij Spoorwerk in de buurt. Hoe vaak krijg ik e-mails en kan ik zelf de frequentie bepalen?

Het aantal e-mails dat je van ons krijgt, hangt af van het aantal werkzaamheden in je omgeving. Je ontvangt standaard veertien dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een mail. Hierin staan de werkzaamheden die uitgevoerd worden in de veertien dagen die volgen.

Bij spoedwerkzaamheden waarbij we veel hinder verwachten, ontvang je zo snel mogelijk een e-mail. Je kunt de frequentie dus niet zelf bepalen. Wel kun je de mailservice (tijdelijk) stopzetten. Dat doe je via mijnprorail.prorail.nl. 

Ik heb me ingeschreven bij Spoorwerk in de buurt, maar ik ontvang geen e-mails. Hoe kan dat?

Je staat ingeschreven bij Spoorwerk in de buurt, maar je ontvangt geen e-mails. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

 1. Je woont net iets verder dan driehonderd meter van de plek waar de aannemer aan het werk is.
 2. Wanneer de aannemer op het laatste moment de werkzaamheden intekent, krijg je hier alleen een e-mail van als we er veel hinder van verwachten. Verwachten we weinig hinder? Dan zijn deze werkzaamheden alleen te zien op de kaart. Je kunt de kaart zien door je postcode en huisnummer in te vullen op prorail.nl/spoorwerk. Bij weinig hinder sturen we dus geen e-mail. Dit doen we om te voorkomen dat we je overspoelen met mails.
 3. De aannemer is vergeten de werkzaamheden in te tekenen. In dit geval zijn de werkzaamheden niet zichtbaar. We verzoeken je dit aan ons door te geven via 0800- 7767245 of via ons contactformulier.
 4. We hebben problemen op ict-gebied. Eventuele problemen lossen we altijd zo snel mogelijk op. Krijg je een foutmelding wanneer je op onze website komt of wanneer je de Spoorwerkcheck gebruikt? Geef dit dan door via 0800-7767245 of via ons contactformulier

Ik wil gebruikmaken van Spoorwerk in de buurt. Hoe weet ik hoe ver ik van het spoor woon?

Je kunt in Google Maps eenvoudig meten hoe ver je van het spoor woont. Dat doe je zo:

 1. Open Google Maps op je computer. Let op: gebruik je de Lite-versie van Google Maps? Dan zie je onderaan een bliksemschicht en is het niet mogelijk de afstand tussen twee punten te meten.  
 2. Klik met de rechtermuisknop op je vertrekpunt.
 3. Selecteer 'Afstand meten'.
 4. Klik op je huisadres als startpunt van het te meten traject. Klik in het midden van het spoor om een tweede punt toe te voegen.
 5. Optioneel: versleep een punt om het te verplaatsen of klik op een punt om het te verwijderen.
 6. Onderaan zie je de totale afstand in mijlen (mi) en kilometers (km).
 7. Als je klaar bent, klik je op de kaart onderaan op 'Sluiten'.

Om mij aan te melden voor Spoorwerk in de buurt moet ik dicht bij het spoor wonen. Wat is de maximale afstand om nog meldingen te kunnen ontvangen?

Je kunt je aanmelden voor onze e-mailservice als je maximaal driehonderd meter van het spoor woont. Je ontvangt geen mails als je verder weg van het spoor woont. In dat geval kun je wel jouw postcode en huisnummer invullen op prorail.nl/spoorwerk. Wanneer je een beetje uitzoomt, zie je of er bij jou in de buurt aan het spoor gewerkt wordt.

Ik wil gebruikmaken van Spoorwerk in de buurt, maar ik heb geen computer, tablet of smartphone. Wat nu?

Wil je weten wanneer ProRail bij jou in de buurt werkzaamheden uitvoert, maar heb je geen computer, tablet of smartphone? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Je kunt iemand met een computer, tablet of smartphone vragen om jouw adresgegevens op te geven via mijnprorail.prorail.nl. Deze persoon ontvangt een melding wanneer er bij jou in de buurt aan het spoor gewerkt wordt. Hij of zij kan jou vervolgens informeren.

2. Je kunt je aanmelden voor een papieren brief. Deze brief wordt maximaal één keer per maand verstuurd. Hierin staan maximaal vijf werkzaamheden waarvan we de meeste hinder verwachten. Je kunt je aanmelden voor de papieren brief door contact op te nemen met onze afdeling Publieksvoorlichting

Lees meer over Spoorwerk in jouw buurt.

Ik heb last van de eikenprocessierups in een boom op het terrein van ProRail. Kan het nest verwijderd worden?

Als de eikenprocessierups overlast geeft op bijzondere locaties, zoals bij kinderdagverblijf, speeltuin of op een station, dan kun je dit melden. Wij beoordelen dan de situatie en gaan kijken naar een oplossing. Op andere locaties kunnen wij helaas geen nesten verwijderen. Dit komt door de landelijke omvang van het probleem en de beperkte bestrijdingscapaciteit.

Ik heb een vraag of klacht over geluid. Waar kan ik terecht?

In eerste instantie kun je het beste contact opnemen met onze afdeling Publieksvoorlichting. We proberen altijd tot een goed antwoord te komen, of tot een acceptabele oplossing. Al kan de ervaren hinder of overlast niet altijd worden opgelost.
Een formeel verzoek om handhaving van regels doe je bij de instantie die daar over gaat (het ‘bevoegd gezag’):

 • De Inspectie voor Leefomgeving en Transport, voor de naleving van de geluidproductieplafonds.
 • De gemeente, voor de naleving van de voorschriften van de Omgevingsvergunning Milieu.

Doe je jouw verzoek niet direct bij de juiste instantie? Dan moet die instantie je verzoek dóórgeven aan de juiste instantie. Dat hoef je in principe niet zelf te doen.

Waarom berekenen we de geluidsproductie (in plaats van het te meten)?

De belangrijkste reden om geluid vooral te berékenen, is dat we met metingen geen voorspellingen kunnen doen. Het geluidseffect van veranderingen – bijvoorbeeld aan de infrastructuur of de dienstregeling - kunnen we dus alleen berekenen. Geluidsmetingen gebruiken we soms wel om achteraf te controleren of de uitgangspunten van de berekeningen correct waren.

Wat is een geluidproductieplafond (gpp)?

Geluidproductieplafonds (gpp’s) stellen een heldere grens aan de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen een onbelemmerde groei van geluid door toenemend verkeer. Voor zowel de weg als het spoor zijn gpp’s vastgesteld. We beperken ons hier tot het spoor.

Gpp’s: berekenen, niet meten
Gpp’s zijn vastgesteld door het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het zijn maximaal toegestane waarden voor de gemiddelde geluidwaarde van een kalenderjaar, op referentiepunten aan weerszijden van het spoor op 50 meter afstand, 100 meter uit elkaar en op 4 meter hoogte. Dit zijn geen fysieke punten, maar ruim 57.000 (virtuele) punten in een digitaal rekenmodel. Dit model is in 2012 opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De geluidproductie wordt dus berekend, en niet gemeten.

Gpp’s: alleen doorgaand verkeer op de vrije baan
Gpp’s gaan alleen over geluid van doorgaand treinverkeer op de vrije baan. Alle andere soorten geluid die door treinen worden veroorzaakt, vallen hier dus buiten en zijn dus ook niet op deze manier te controleren.

ProRail is verantwoordelijk voor de naleving van de gpp's. Ook moet ProRail nieuwe of gewijzigde gpp’s berekenen op verzoek van het ministerie of een gemeente.

Waar staat welke MJPG-maatregelen worden uitgevoerd, en wanneer?

Stel: je wilt weten of en wanneer er in jouw gemeente geluidsmaatregelen komen. Dan wil je het saneringsplan inzien dat (ook) gaat over jouw gemeente. Alle MJPG-saneringsplannen staan op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Zowel de plannen die al vaststaan, als de plannen waarover nog besloten moet worden. Die liggen dan eerst ter inzage op de in het besluit aangegeven locaties en in de Staatscourant. 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het ontwerpbesluit tot vaststellen van het saneringsplan. Je bezwaar dien je in bij BSV. Ben je het niet eens met de manier waarop jouw zienswijze is verwerkt in het definitieve besluit? Ook dan kun je bezwaar maken bij BSV. 

Bijgewerkt op 28 juni 2018.

Wat is het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering)?

Het MJPG is onderdeel van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), van de rijksoverheid. Doel van het MJPG is: het opstellen van saneringsplannen en het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende geluidverminderende maatregelen voor zogeheten ‘geluidgevoelige objecten’. Dat zijn langs het spoor:

 • woningen met een geluidbelasting op de gevel boven de 70 dB;
 • woningen met een geluidbelasting op de gevel hoger dan 65 dB die door de gemeente al voor 2007 voor geluidsanering zijn aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat;
 • woningen waar de geluidhinder sinds 1986 zeer sterk (meer dan 5 dB) is toegenomen. Dit geldt alleen voor woningen langs een beperkt aantal – al vastgestelde – spoorlijnen.

Voor die woningen moeten er maatregelen komen, die ProRail in ‘saneringsplannen’ opneemt. ProRail is verantwoordelijk voor het maken en indienen van de saneringsplannen bij het ministerie. Het ministerie beslist dan welke plannen worden uitgevoerd, in welke volgorde en wanneer. ProRail voert de maatregelen uit of laat ze uitvoeren.​

Bijgewerkt op 27 juni 2018.

Hoe komt het dat trillingen steeds anders voelbaar zijn?

Of en in welke mate een trilling voelbaar is, hangt af van veel factoren. Allereerst van de trein zelf. Hoe hard rijdt de trein, hoe rond zijn de wielen, hoe zwaar is de trein, moet de trein stoppen enzovoort. Naast de trein is het spoor van invloed. Is er bijvoorbeeld een overgang naar een brug of een viaduct? Of  liggen er wissels op het tracé?

Ten derde speelt de bodem een rol. In zandgrond planten trillingen zich anders voort dan in kleigrond. In Nederland verandert de samenstelling van de bodem soms om de paar meter. Ook de stand van het grondwaterpeil is van invloed. En bij trillingen in gebouwen speelt het gebouw zelf een rol. Oude gebouwen met houten vloeren kunnen trillingen bijvoorbeeld versterken. De staat van het onderhoud van het gebouw, de stijfheid van vloeren en wanden, en de afstand van het gebouw tot het spoor spelen een rol. 

Goederentreinen geven meer trillingen. Kan ProRail goederenvervoerders hier op aanspreken?

Nee, dat kan niet. ProRail heeft daar niet de juiste juridische middelen voor. We kunnen dus niet zeggen dat goederentreinen bijvoorbeeld meer overdag moeten rijden, in plaats van ’s nachts. Als spoorbeheerder kunnen wij alleen ingrijpen als de veiligheid op het spoor in gevaar is. Of als de wettelijke geluidproductieplafonds (gpp’s) dreigen te worden overschreden.

In dat laatste geval wegen wij maatregelen af. Wegen de kosten van die maatregelen niet op tegen de baten? Dan kan enkel de minister van Infrastructuur en Waterstaat bepalen of een gpp lokaal verhoogd kan worden, of dat ProRail de vervoerders moet beperken in het gebruik van het spoor. 

Er zijn geen wettelijke normen voor trillingshinder. Daar kunnen we vervoerders dus niet op aanspreken. 

Wanneer kan ProRail maatregelen nemen bij trillingshinder door treinen?

Daarvoor hebben we geen duidelijk handvat; er is geen wetgeving of beleidsregel voor. Als er een melding binnenkomt, kijken we eerst of de melding gegrond is. Daarna kijkt ProRail, samen met de onderhoudsaannemer, naar het spoor. Voldoet het aan de gestelde eisen, kunnen we de situatie verbeteren? Is de veiligheid van het spoor in gevaar of is er achterstallig onderhoud? Dan kunnen we onderhoudsmaatregelen treffen. Wat kapot is, wordt gemaakt. Meestal verdwijnt de trillingshinder dan. Deels of helemaal. 

Trillingen kunnen ook komen door de treinen van vervoerders. Treinen met ‘vierkante wielen’ (ongelijk gesleten wielen) of zwaarbeladen treinen kunnen meer trillingen geven. ProRail kan daar echter niets aan doen. Zolang vervoerders zich houden aan de ‘gebruiksregels’ van het spoor, valt dat niet te voorkomen. Bovendien is ProRail geen handhavende instantie. Waar mogelijk, stimuleren we vervoerders om rekening te houden met eventuele trillingshinder door hun treinen.
 

Vragen en antwoorden in video's