Veelgestelde vragen

Hoe lang is een overweg gesloten?

Normaal blijft een overweg ongeveer driekwart minuut gesloten. Als de trein langzamer rijdt dan de maximale snelheid, zal de overweg langer dicht blijven.

Een overweg werkt met een treindetectiesysteem. Op een afstand van 800-1000 meter van de overweg zit een detectiepunt, waarmee de trein de komende overweg doet sluiten. De afstand hangt af van de maximale treinsnelheid op deze locatie en van de oversteeklengte van de overweg (twee, drie of vier sporen) voor het wegverkeer.

Een overweg blijft altijd langer gesloten als er een stop- of goederentrein langsrijdt. De snelheid van deze treinen ligt lager dan die van een intercity. En als er meer treinen kort achter elkaar rijden, blijft de overweg dicht totdat ze allemaal gepasseerd zijn.

Bij een overweg vlak ná een perron, kan het zijn dat een trein stilstaat bij het perron. Dan is het niet nodig om de overweg te sluiten. In dit geval staat er een sein tussen het perron en de overweg. Zolang dat sein rood is, mag de overweg open blijven. Voor de trein vertrekt sluit de verkeersleiding éérst de overweg. Pas als de bomen dicht zijn wordt het sein groen.

Bij nieuwe stations zijn er meestal geen overwegen meer, zodat het verkeer geen last meer ondervindt van de overwegen.

Bestaan er in Nederland nog overwegen die met de hand worden bediend?

Er zijn nog twee overwegen die met de hand worden bediend: in Roermond (Robert Regoutstraat) en Bussum (Comeniuslaan). Dit zijn alle twee bewaakte overwegen, die door een overwegwachter op afstand worden bediend. De overwegwachter ziet op camerabeelden of het veilig is om de overweg te sluiten. Dat gebeurt alleen als er niemand meer op de overweg is.

De handmatig bediende overwegen kunnen niet worden vervangen door een automatische overweg omdat ze over te veel sporen gaan (vijf sporen of meer). Een tunnel of viaduct is in zo'n geval het enige alternatief. Maar dat is kostbaar en vraagt veel ruimte.

Verkoopt ProRail afgedankte houten dwarsliggers (spoorbielzen) aan particulieren?

We mogen afgedankte spoorbielzen helaas niet verkopen. Ze zijn geïmpregneerd met chemische stoffen, zoals creosoot, en zijn daarom chemisch afval. Daarom mogen alleen erkende verwerkers ze opkopen.

Kan ik met elk voertuig een overweg passeren?

Dat hangt af van de hoogte en snelheid, en bij diepladers van de diepte.

Hoogte

Voertuigen tot 4,00 meter kunnen gewoon de overweg passeren. Maar is een voertuig hoger dan 4.00 meter? Dan moet u omrijden, want de bovenleiding kan worden geraakt.

Kan omrijden niet? En moet uw voertuig toch de overweg passeren? Dan kunnen maatregelen nodig zijn. Zoals het verwijderen van de spanning van de bovenleiding, of het verwijderen van de bovenleiding zelf. . Het treinverkeer moet dan tijdelijk worden gestaakt. U moet daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), zie hieronder.

Snelheid

Gaat uw voertuig zeer langzaam? En wilt u een overweg passeren? Dan is dat niet zonder risico. Nadat de beveiliging – bellen en lampen - aan gaat, kan de trein al na 21 seconden passeren. En vlak nadat de spoorbomen opengaan, kunnen ze nogmaals sluiten, omdat er van de andere kant een trein kan aankomen. Een overweg passeren moet dus met een minimale snelheid.

Gaat uw voertuig zeer langzaam? Dan is het dringend advies: kies een route zonder overwegen. Kunt u niet omrijden en moet u toch een overweg passeren? Dan zijn er maatregelen nodig. U moet daarvoor ontheffing aanvragen  bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Zo vraagt u een ontheffing aan bij de RDW

  • Neem zelf tijdig contact op met de RDW. De RDW kan nagaan of en zo ja onder welke voorwaarden u een ontheffing kunt krijgen.
  • Blijkt uit de ontheffing dat er maatregelen nodig zijn om de overweg te passeren ? Neem dan minimaal 6 weken voor de ‘passeerdatum’ contact op met ProRail. Wij kunnen dan voorbereidingen treffen. Onder andere tijdig overleggen met vervoerders. Aan de genoemde werkzaamheden zijn vaak kosten verbonden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact of bel 0800 7767245 (gratis).

Waarom vonkt de bovenleiding? En kan dat kwaad?

De vonken ontstaan alleen als een trein contact verliest met de bovenleiding. Als de bovenleiding goed recht hangt, gebeurt dat niet. Maar soms ontstaan in de loop der tijd kleine hoogteverschillen in de bovenleiding, bijvoorbeeld doordat de kabels en draden uitzakken. Vooral bij hogere snelheden kan de bovenleiding dan gaan vonken.

De vonkenregen is zelf vrij onschuldig maar de bovenleiding kan er wel extra door slijten en uiteindelijk breken. Zie je regelmatig een vonkenregen bij de bovenleiding? Neem dan alstublieft contact met ons op. Dan kunnen wij op tijd maatregelen nemen.

Wat is de doorrijhoogte van de bovenleiding?

Een voertuig tot een hoogte van 4,00 meter kan de overweg zonder meer passeren. Bij hogere voertuigen zijn speciale maatregelen nodig.

Waarom is koperdiefstal zo’n probleem op het spoor?

Bliksemafleiders, bekabeling, spoorstaven – niets is veilig voor koperdieven. Dat is een groot probleem. De diefstal levert forse vertragingen op: voor treinreizigers én weggebruikers.  Op het getroffen spoor is vaak geen (of beperkt en langzaam rijdend) treinverkeer mogelijk, en als er bepaalde onderdelen worden gestolen, treedt de automatische beveiliging in werking: de spoorbomen bij overwegen gaan dicht.

Bovendien kost koperdiefstal ProRail veel geld. Naast materieel- en herstelkosten maken we kosten om koperdiefstal te voorkomen.

Hoe gaat ProRail te werk bij ongevallen?

Meldingen over de circa zesduizend ongevallen per jaar komen als eerste binnen bij de alarmcentrale van ProRail in het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) in Utrecht. Daar kijken ze of het gaat om een klein incident – een kleine aanrijding bijvoorbeeld – of om een ernstiger ongeval.

Het OCCR handelt grote incidenten af. Bij grote ongevallen gaat iemand van ProRail er direct naartoe. Die neemt – samen met het OCCR – de algemene leiding op zich.

Als eerste worden maatregelen genomen om de veiligheid van reizigers, omgeving en medewerkers te waarborgen. Het OCCR informeert politie, brandweer en ambulance. De algemeen leider van ProRail zorgt dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Is de veiligheid gewaarborgd, dan volgt de afwikkeling van het incident. De algemeen leider brengt  het spoorprobleem in kaart: welke baanvakken zijn getroffen? Wat zijn de gevolgen voor het overige treinverkeer?  Zo nodig zorgt hij samen met de vervoerder voor vervangend trein- of busvervoer voor gestrande reizigers.

Zodra de politie het getroffen gebied vrijgeeft, komt onze ongevallenbestrijdingsdienst in actie. Samen met de brandweer lossen zij de materiële en technische problemen op.

Ik heb extra vertraging, omdat mijn intercity achter een stoptrein of goederentrein rijdt. Is dat niet beter te regelen?

Het is heel vervelend als je sneltrein of intercity om die reden extra vertraagd is. De treinverkeersleiding van ProRail probeert zo'n situatie zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

In de dienstregeling is er voor iedere trein op een vastgestelde tijd een vastgesteld stuk spoor beschikbaar: een treinpad. Als een trein vertraagd is, kan het zijn dat het treinpad is vervallen. De trein moet dan wachten tot er weer ruimte is om te vertrekken. Zo kan het gebeuren dat een vertraagde sneltrein of intercity moet wachten op een stoptrein of goederentrein die wel op tijd in zijn eigen treinpad rijdt. We geven de vertraagde intercity niet altijd voorrang. Want daardoor kan soms een sneeuwbaleffect ontstaan: de vertraagde intercity zorgt ervoor dat ook andere treinen vertraagd raken.

Bij goederentreinen speelt er nog iets anders mee: het gewicht. Deze treinen zijn vaak heel zwaar. Het kost veel tijd en energie om ze te laten stoppen en vervolgens weer op gang te krijgen. Daarbij komt dat goederentreinen vaak heel lang zijn, waardoor er niet altijd plek op het spoor is om ze te kunnen stoppen. Daarom kiezen we er soms voor de goederentrein door te laten rijden, ook voor een vertraagde intercity. Bekijk ook deze video:

Wat doet ProRail met meldingen en klachten over geluidsoverlast?

Meldingen en klachten nemen we heel serieus. Iedere melder krijgt persoonlijk antwoord. Daarnaast analyseren we alle meldingen over geluidsoverlast. Zo krijgen we een goed beeld van wat er aan de hand is. Als de wettelijke geluidsnormen worden overschreden, nemen we maatregelen.

 

Ik heb een vraag, klacht of opmerking over de HSL. Waar kan ik terecht?

Je kunt contact opnemen met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij helpen je graag verder.

Ik heb hinder van het geluid van de hogesnelheidstreinen, ondanks alle geluidswerende maatregelen. Hoe kan dat?

Rijdende treinen produceren geluid, zeker hogesnelheidstreinen. Wij realiseren ons dat het geluid van de treinen te horen is, bijvoorbeeld in het Groene Hart. Maar we zorgen ervoor dat het geluid overal binnen de wettelijke normen blijft. Zodat u er als omwonende zo min mogelijk hinder van ondervindt. Op verzoek van het ministerie van IenM doen we onderzoek naar aanvullende maatregelen, zie voor meer informatie de projectpagina 'onderzoek geluidsmaatregelen hogesnelheidslijn'.

Heeft u vragen of klachten over het geluid van de HSL? Dan kunt u het beste contact opnemen met ons team Publieksvoorlichting. Zij helpen u graag verder.

Ik heb een klacht over geluidsoverlast door werkzaamheden. Waar kan ik terecht?

Je kunt contact opnemen met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij helpen je graag verder.

Welke geluidsnormen gelden er bij werkzaamheden aan het spoor?

Voor werkzaamheden aan het spoor gelden de geluidsnormen van de gemeente (uit de lokale Algemene Plaatselijke Verordening). ProRail zorgt ervoor dat het geluid binnen die normen blijft.

Heb je een vraag of klacht over werkzaamheden aan het spoor? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Ik heb hinder van het geluid van de omroepinstallatie op het station. Waar kan ik terecht?

Je kunt het beste contact opnemen met onze afdeling Publieksvoorlichting. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Ik heb hinder van het geluid van overwegbellen. Waar kan ik terecht?

Overwegbellen zijn belangrijk voor de veiligheid van voetgangers en fietsers, en moeten daarom goed hoorbaar zijn. Soms kunnen omwonenden het belgeluid als hinderlijk ervaren. Heb je vragen of klachten over het geluid van de overwegbellen? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Ik heb een vraag of klacht over geluidsoverlast op een emplacement. Waar kan ik terecht?

De geluidsnormen die gelden voor een emplacement, worden vastgesteld door de gemeente (of soms de provincie). Je kunt bij hen terecht met vragen. Heb je een klacht over geluidsoverlast? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting.

Wie bepaalt welke geluidswerende maatregelen worden getroffen?

Dat doet de Rijksoverheid. Zij heeft in de Wet milieubeheer vastgelegd dat waar de wettelijke geluidsproductieplafonds overschreden dreigen te worden, maatregelen genomen moeten worden. Welke maatregelen dat precies zijn, staat in het Meerjarenprogramma Geluidsanering van de Rijksoverheid. Ook wordt er elke vijf jaar een Geluidkaart gemaakt, die per locatie de hoeveelheid geluid aangeeft. Bij de Geluidkaart hoort een Actieplan geluid, met maatregelen om geluidhinder tegen te gaan.

De maatregelen worden uitgevoerd door ProRail, in opdracht van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl en www.rijksoverheid.nl

Welke geluidwerende maatregelen neemt ProRail?

Voor het geluid langs het spoor gelden strikte normen: de 'geluidsproductieplafonds'. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de geluidsproductieplafonds vast, ProRail zorgt voor de naleving in de praktijk.

We nemen maatregelen op plekken langs het spoor waar de geluidsbelasting te hoog is. We plaatsen bijvoorbeeld raildempers en geluidsschermen. En vervangen houten door betonnen dwarsliggers. We houden de oppervlakte van alle sporen 'glad' door ze te slijpen. Als er voldoende ruimte is, kunnen we ook geluidswallen plaatsen. Dit gebeurt in de praktijk alleen bij nieuwe woonwijken. Ook stillere treinen kunnen helpen. ProRail probeert het gebruik van stillere treinen te bevorderen, bijvoorbeeld door de gebruiksvergoeding voor stil materieel te verlagen. 

Soms krijgen woningen in de buurt geluidsisolatie. Maatregelen zijn bijvoorbeeld kierdichting, dubbel glas en het plaatsen van 'suskasten'. Dit zijn ventilatieopeningen die het spoorgeluid buiten houden.

Ik heb een klacht over geluid door treinverkeer. Waar kan ik terecht?

Neem contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij reageren zo snel mogelijk op je vraag of klacht.

Vragen en antwoorden in video's