Veelgestelde vragen

Ik ben het niet eens met de beslissing van ProRail over mijn vergunning(aanvraag). Wat kan ik doen?

ProRail behandelt je vergunningaanvraag namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat betekent dat je bezwaar kunt maken als je het niet eens bent met een beslissing van ProRail.

Wil je bezwaar maken? Dan moet je dat schriftelijk doen, binnen zes weken na ontvangst van onze beslissing. In de brief met de beslissing lees je meer over bezwaar maken.

Wat zijn de afmetingen van het vergunningsgebied?

Het vergunningsgebied noemen we ook wel het ‘beperkingengebied’. Met daarin de ‘kernzone’, waar u altijd een vergunning nodig heeft. En daarnaast de ‘beschermingszone’, waar u óf een vergunning nodig heeft, óf een melding moet doen.

De afmetingen van het beperkingengebied:

  • Binnen 11 meter van een spoor op maaiveldniveau (gemeten vanaf het hart van het spoor)
  • Binnen 6 meter van een spoor op een talud (gemeten van de teen van het talud)
  • Binnen 6 meter van een spoor onder maaiveldniveau (gemeten van de kruin van het talud)
  • Binnen 30 meter van een bouwwerk bij het spoor. Zoals een onderdoorgang, tunnel of brug over het spoor.

Bekijk ook de afbeeldingen in bijlage I van de handleiding vergunningaanvraag (PDF).

Hoe verhelpt ProRail trillingsoverlast als gevolg van een mankement aan de spoorbaan?

We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor én de veilige berijdbaarheid. Mankementen aan de spoorbaan herstellen we altijd zo snel mogelijk. Daarmee stoppen ook eventuele trillingen als gevolg van dat mankement. 

Ik heb trillingsoverlast. Hoe weet ik of de trein te hard rijdt?

Je kunt last hebben van trillingen van treinverkeer, maar dat kan niet komen door een trein die harder rijdt dan de toegestane snelheid (‘baanvaksnelheid’). Het Nederlandse spoorsysteem is uitgerust met Automatische Trein Beveiliging (ATB). Dit houdt in dat als de trein harder rijdt dan de toegestane baanvaksnelheid, de trein automatisch remt. 

De baanvaksnelheden worden bepaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ze staan in de Netverklaring.

Wat zijn de regels voor trillingen door treinverkeer?

Er zijn geen wettelijke normen voor trillingen door treinverkeer, zoals bij geluid. Wel is er de Beleidsregel trillinghinder spoor (Bts). Daarin staan onder meer de streefwaarden voor trillingen en de manier waarop de maximale sterkte van trillingen bij nieuwe spoorsituaties moet worden berekend. De Beleidsregel geeft ook aan welke gevallen maatregelen nodig zijn om toename van trillingshinder te voorkomen. Dat kunnen maatregelen zijn aan onder meer het spoor of woningen.

Wat merken reizigers van werkzaamheden op stations?

We doen er alles aan om hinder voor reizigers tijdens verbouwingen te beperken. Bijvoorbeeld door in het weekend of ‘s nachts te werken. Of door werkzaamheden op te sparen en in één grote onderhoudsbeurt uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je te maken krijgt met een omleiding, of moet opstappen op een ander perron. Als dat zo is, geven we dat ruim van tevoren ter plekke aan.

Kan ProRail een gastles op mijn school geven?

Ja, scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voor hun klassen een gratis gastles aanvragen. Tijdens deze les staat de gastdocent met de leerlingen stil bij hun eigen gedrag, aan de hand van krantenberichten en video's. Je kunt een gastles aanvragen via www.pazzup.nl.

Is er lesmateriaal over veiligheid bij het spoor?

Ja, op de website www.pazzup.nl kunnen basisscholen en middelbare scholen lesmateriaal vinden. Hier is ook een docentenhandleiding te downloaden en/of te bestellen. Daarnaast kunnen middelbare scholen via pazzup.nl een gastles aanvragen. De gastles wordt gegeven door een medewerker van ProRail.

 

Waaruit bestaat het lesprogramma PazzUp?

PazzUp bestaat uit lesmateriaal voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Via www.pazzup.nl kunnen docenten een gratis docentenhandleiding downloaden en/of bestellen. Met behulp van de docentenhandleiding, de informatie op www.pazzup.nl en de gratis werkbladen voor leerlingen kunnen docenten zelf hun les samenstellen. Daarnaast is het mogelijk een gastles aan te vragen. Medewerkers van ProRail geven gastlessen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie www.pazzup.nl.

Wat is PazzUp?

Kinderen die in de buurt van een spoor spelen, scholieren die nog even snel tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen, jongens die voor de lol een steen op een spoor leggen... Allemaal voorbeelden van gevaarlijk gedrag langs het spoor. ProRail vindt het belangrijk om scholieren te informeren over veiligheid rond het spoor.

Daarom ontwikkelden we PazzUp (www.pazzup.nl), een lesprogramma gericht op kinderen en jongeren uit de onderbouw van de middelbare school. Centraal in het lesmateriaal staat de boodschap dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn, en dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden.

Ik heb railroest op mijn auto. Hoe kan ik dat verwijderen?

Dat kan met IronX. Dit reinigingsmiddel verwijdert eenvoudig en zonder sporen de railroest. IronX koop je bijvoorbeeld via Carclean.nl.

Tijdens de treinreis zag ik groot afval langs het spoor liggen. Waar kan ik dit melden?

Je kunt contact opnemen met ons team Publieksvoorlichting. Wij vragen je daarbij de locatie zo zorgvuldig mogelijk aan te geven.

Waarom sluit ProRail volkstuinen langs het spoor?

Als beheerder van het spoor hebben wij twee belangrijke taken. We moeten de veiligheid op en rond het spoor garanderen. En ervoor zorgen dat de treinen ongehinderd kunnen rijden. Maar in de loop der jaren is er veel veranderd. Er rijden veel meer treinen, en ze rijden ook sneller - ontwikkelingen die alleen maar zullen doorzetten. Daarom schermen wij het spoor zoveel mogelijk af.

Toch zijn er steeds vaker onregelmatigheden en soms ongelukken rond het spoor. Mensen gebruiken de spoorbaan als sluiproute of als uitlaatplek. Maar ook als toegangsweg naar hun volkstuin. Deze volkstuinen beperken ons daarnaast steeds meer in onze onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Daarom hebben wij ons volkstuinenbeleid moeten wijzigen. ‘Onveilige volkstuinen’ - tuinen dicht bij het spoor of alleen bereikbaar via (een pad langs) het spoor - zijn niet langer toegestaan. De contracten van deze volkstuinen worden opgezegd.

Mag ProRail bomen snoeien en kappen langs het spoor?

Ja, ProRail mag bomen snoeien en kappen mits voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving, bijv. een kapvergunning. Wij kijken voortdurend welke bomen werkelijk gevaar kunnen opleveren voor het spoor. Staat een boom (te) dicht bij het spoor, maar op particuliere grond? Dan kijken we samen met de eigenaar naar een gewenste oplossing.


Lees ook onze blog 'Waarom worden er bomen langs het spoor gekapt?'

Waarom kapt en snoeit ProRail langs het spoor?

Vallende takken en bomen op het spoor en bovenleidingen kunnen zorgen voor vertragingen, stremmingen en onveilige situaties. Zowel voor treinverkeer als voor reizigers. Herstel van spoor en bovenleidingen betekent bovendien een flinke kostenpost. Daarom heeft ProRail een kap- en snoeiprogramma voor groen langs het spoor.

Dat snoeien doen we ‘van laag naar hoog’. Vooral in bosrijke gebieden heeft dat een positief bijkomstig effect. Want de ecologische bermen die zo ontstaan, blijken ideale foerageer- en nestelplekken voor vogels. Maar ook goede schuilplekken voor ringslangen, marterachtigen en hagedissen.

Wat is het verschil tussen een halte en een station?

Een halte is een eenvoudig station, waar geen voorzieningen zijn die een groter station wél heeft, zoals een kiosk of winkels. In de praktijk gebruiken we vrijwel altijd de term ‘station’, ook als het om een halte gaat.

Hoe bepaalt ProRail het geluid(sniveau) van een overwegbel?

Bij het bepalen van het geluid van de bel houden we rekening met hinder voor de omgeving. Maar de veiligheid voor de weggebruiker heeft de hoogste prioriteit. Een overwegbel heeft een alarmfunctie; hij moet dus goed hoorbaar zijn. Deze beveiliging is vooral bedoeld voor het langzame verkeer (voetgangers en fietsers). De overwegbel moet duidelijk boven het omgevingsgeluid uitkomen. Oók voor mensen die slechthorend zijn.

Tegelijkertijd proberen we hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te vermijden. Daarom hebben we een overwegbel ontwikkeld, die het omgevingslawaai meet vóórdat de overweg sluit. Wordt er veel geluid gemeten? Dan klinkt de bel op de normale sterkte. Maar is het geluidsniveau laag, dan past de bel zijn geluidssterkte aan: de bel klinkt zachter maar blijft toch voldoende opvallend. Dat is – zeker ’s nachts – prettiger voor omwonenden. Inmiddels zijn deze bellen bij de eerste overwegen geplaatst. In de loop van 2014 volgen er meer.

Ik ben het niet eens met een bekeuring die ik bij een overweg kreeg. Wat doe ik?

Je kreeg een bekeuring omdat je doorreed toen de spoorbomen dichtgingen en het rode licht knipperde, of je vertoonde ander gedrag waardoor je bent bekeurd. Dan ontvang je kort daarna een beschikking van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Op de achterzijde hiervan lees je hoe je bezwaar en beroep kunt aantekenen tegen de bekeuring en de hoogte van de boete.

Waarom staan overwegbomen schuin?

Dat maakt de weggebruiker alerter op de overweg. Dankzij de ietwat schuine stand van de overwegbomen (85 graden in plaats van 90 graden) lijkt het of ze dalen. En omdat ze afwijken van de andere verticale zaken in de omgeving (zoals huizen, flatgebouwen, lantarenpalen) vallen overwegbomen ook meer op. Dit is een landelijke maatregel voor veiliger overwegen.

Waarom blijven sommige overwegen langer dan gebruikelijk gesloten?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld:

  • Een stoptrein kan soms niet meteen vertrekken. Bijvoorbeeld omdat er veel in- en uitstappende reizigers zijn, of de conducteur assisteert een reiziger met een beperking bij het in- of uitstappen. De trein vertrekt dan later en al die tijd zal de overweg voorbij het perron dicht zijn.
  • Bij een storing van de overweg sluiten de overwegbomen uit veiligheidsoverwegingen. Duurt dat langer dan vijf minuten, dan licht de treinverkeersleider de passerende machinisten in. Alle treinen naderen de overweg dan met lage snelheid, totdat de storingsdienst de storing oplost.
  • Er kan zich gladheid op het spoor voordoen door bladeren op de rails in het najaar. Hierdoor neemt het remvermogen van treinen af, en kunnen treinen gaan glijden. De kans bestaat dat ze iets voorbij een rood sein glijden. Normaal blijft een overweg ná het station open totdat totdat het sein groen wordt en een trein mag vertrekken. Maar bij glad spoor wordt de overweg al gesloten als de trein het station binnenrijdt. Zo is de overweg in ieder geval veilig, óók als de trein verder stopt dan de bedoeling is.

Als een overweg langer dicht blijft, onderzoeken we de oorzaak en zoeken we een oplossing. Dit kan soms even duren, omdat elke overweg uniek is. We begrijpen dat lang wachten vervelend is, maar de veiligheid van het treinverkeer en de weggebruikers staat voorop.

Zie ook de veelgestelde vraag 'Waarom toeteren treinen soms bij overwegen?'.

Vragen en antwoorden in video's