Delft Campus

Ieder jaar reizen steeds meer mensen met de trein. Die groei zet de komende jaren door en concentreert zich vooral op het woon-werkverkeer in de spits en op de drukke routes van en naar de grote steden. Zo ook tussen Den Haag en Rotterdam. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer past ProRail het spoor en het station Delft Campus (tot 15 december 2019 nog Delft Zuid) aan zodat tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen kunnen rijden. Dan hoef je als reiziger niet meer op de klok te kijken, de volgende trein komt binnen een paar minuten voorrijden.

Spoorverdubbeling

Tussen Rijswijk en Delft Campus wordt het spoor over een lengte van 5,8 kilometer verdubbeld van twee naar vier sporen. De sporen komen aan weerszijde van de bestaande sporen te liggen. Op station Delft Campus worden de zijperrons vervangen door twee middenperrons met aan ieder kant een spoor.

Veilige onderdoorgang

Een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor vormt een veilige verbinding tussen de west- en oostkant van het station. De ingang van het station wordt herkenbaar en ligt niet meer aan de Kruithuisweg met voorbijrazend autoverkeer. De trappen vanaf de Kruithuisweg verdwijnen dan ook. Vanuit de tunnel zijn de perrons bereikbaar met trappen en liften, zodat het station beter toegankelijk is voor iedereen.

Duurzaam station

Boven de perrons komt een bijzondere en opvallen perronkap die volledig bestaat uit zonnepanelen. De opbrengst van de panelen is gelijk aan de energiebehoefte van het hele station. Delft Campus wordt daarmee het eerste energieneutrale station van Nederland.

Delft Campus

Vanaf 15 december 2019 krijgt het station Delft Zuid de nieuwe naam Delft Campus.

Planning

voorjaar 2019kabels & leidingen
 grondwerk
 aanpassingen aan P&R
najaar 2019P&R gereed
 inrichten bouwterrein
 bomen verwijderen voor spooruitbreiding
 grondwerk
 damwanden aanbrengen
 perrons verlengen (zuid) en slopen (noord)
december 2019naamswijziging naar Delft Campus
voorjaar 2021onderdoorgang open voor voetgangers en fietsers
 afbouw station
 bouw duurzame overkapping
2023aanleg buitenste sporen
2024aansluiten nieuwe sporen Rijswijk - Delft Campus
eind 2024project gereed

Planning onder voorbehoud.
 

Het laatste nieuws

Webcam

Energieneutraal

Contact