Inloopbijeenkomst over geoptimaliseerd plan opstelterrein De Vork

Samen met de provincie Groningen organiseert ProRail een inloopavond over de plannen en de werkzaamheden voor het nieuwe opstelterrein voor treinen bij De Vork in Haren. De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 mei in het Harens Lyceum, Rummerinkhof 8 in Haren. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de waardevolle archeologische resten in het gebied, de aanpassingen in het landschapsplan en de werkzaamheden.
Impressie archeologisch park De Vork
Impressie archeologisch park De Vork

Eind 2015 werd het oorspronkelijke inpassingsplan voor het opstelterrein vastgesteld. Op basis van onderzoek was de verwachting dat er weinig belangrijke archeologische resten in het gebied aanwezig waren. Aanvullend onderzoek toont aan dat er meer archeologische resten in de grond zitten dan aanvankelijk gedacht. Zo zijn resten van bewoning uit verschillende perioden gevonden, van steentijd tot middeleeuwen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vuurstenen werktuigen, sporen van bewoning uit de steentijd en resten van een boerderij.

Aanpassing landschapsplan

Om te verzekeren dat de archeologische vondsten zo goed mogelijk bewaard blijven, wordt het landschapsplan aangepast. Het terrein wordt ingericht als archeologisch park met wandelroutes. Daarvoor wordt het landschap opgehoogd, schuift de beplanting op en worden de waterlopen verplaatst. Daarnaast worden enkele nabijgelegen locaties meegenomen in de gedeeltelijke aanpassing van het provinciaal inpassingsplan.

Werkzaamheden opstelterrein De Vork

De aannemer is in januari begonnen met het aanvoeren van zand. Dit zand wordt gebruikt om de grond voor te belasten. Dat betekent dat de ondergrond stevig genoeg is om volgend jaar hierop sporen te leggen. Wanneer dat klaar is dan kan op het Hoofdstation begonnen worden om het huidige opstelterrein te verwijderen.

Inloopbijeenkomst donderdag 11 mei in Harens Lyceum, 16:00 – 20:00

Op donderdag 11 mei 2017 organiseren de provincie Groningen en ProRail een inloopbijeenkomst. Bezoekers kunnen tussen 16:00 en 20:00 bij het Harens Lyceum aan Rummerinkhof 8 binnenlopen om zich te laten informeren over de archeologie, het landschapsplan en de voorbereidende werkzaamheden. Er zijn medewerkers aanwezig van de provincie Groningen en ProRail om vragen te beantwoorden.

Gepubliceerd op