Station Groningen Europapark

Station Europapark is sinds juni 2020 uitgebreid met een extra spoor en zijperron aan de kant van de Helperzoom. Bij de eerdere bouw van het station was hiervoor al ruimte gereserveerd.
Station Groningen Europapark

Extra spoor en zijperron

De treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool rijden vanaf 2022 door tot station Groningen Europapark. Daarvoor was een extra spoor nodig en een bijbehorend zijperron. In het station is ook een aansluitende lift en trap ingepast.

Keervoorziening

In juni 2020 is ook een keervoorziening gerealiseerd op het station, zodat treinen hier kunnen keren. Bij toekomstige werkzaamheden aan het spoor kunnen treinen dan tot Groningen Europapark doorrijden en rijden er vanaf daar bussen.

Planologische inpassing

Om de bouw van een extra spoor en zijperron mogelijk te maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het College van B&W van Groningen heeft een gewijzigd Bestemmingsplan in april 2015 vastgesteld.