Verbetermaatregelen Overwegen Rheden

De gemeente Rheden telt 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Om de veiligheid te verbeteren worden de overwegen in Rheden gefaseerd aangepakt. ProRail heeft samen met de gemeente en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een maatregelenpakket samengesteld om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de kruisende wegen te verbeteren.
Een NABO

Maatregelenpakket Spoorwegovergangen Rheden

Vanuit het oogpunt van veiligheid is een aanpak van de overwegen wenselijk en noodzakelijk. Met het “Maatregelenpakket Spoorwegovergangen Rheden” verbeteren we de spoorweg- en overwegveiligheid. Daarnaast leidt het pakket tot een verbeterde doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende wegen.

Omdat er aan veel overwegen gewerkt gaat worden, werken we vanaf 2020 tot 2024 gefaseerd aan dit project. Per overweg proberen wij de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten zijn, aan te sluiten bij werkzaamheden die al gepland stonden en de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Aanpak overwegen

De werkzaamheden zijn per overweg verschillend. Zie onderstaande opsomming voor een korte beschrijving per overweg.

  • In de gemeente Rheden passen we negen overwegen aan. Zo komt bij de Lentsesteeg een fiets- en voetgangerstunnel.
  • De overwegen Schaarweg en Pinkelseweg zijn straks alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
  • De overweg Groenestraat wordt overzichtelijker en daarmee veiliger. Het voetpad wordt verbreed. Hierdoor past de overweg Groenestraat beter in de stationsomgeving.
  • Bij de Havelandseweg wordt het voetpad aan de oostkant van de overweg verwijderd. In plaats daarvan komen vrij liggende fietspaden.
  • De overweg aan de Middachtenallee krijgt een AHOB-beveiligingsinstallatie.
  • De overweg aan de Hofstetterlaan wordt voorzien van een beveiligde overweg en een verhard fietspad. De overweg de Lange Juffer wordt verwijderd, de beveiligingsinstallatie wordt geplaatst bij de Hofstetterlaan.
  • Bij Jeugdland komt een 'wandelbuis' voor voetgangers en een nieuwe toegangsweg naar de begraafplaats.
  • De overweg Kerkhof vervalt als de 'wandelbuis' Jeugdland is gerealiseerd.

Planning

Op dit moment is ProRail nog in gesprek met aannemers en is er nog geen concrete planning. Zodra de planning definitief is, zal ProRail over de start van de eerste werkzaamheden communiceren. Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De laatste overwegen zullen naar verwachting in 2023/2024 zijn aangepast. Op sommige momenten hebben de werkzaamheden invloed op het treinverkeer en op het wegverkeer. Ook deze momenten zal ProRail ruim van tevoren communiceren.

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten Verbetermaatregelen overwegen Rheden

Samen met gemeente Rheden heeft ProRail plannen gemaakt om de veiligheid rondom diverse overwegen in de gemeente Rheden te verbeteren. Om de omgeving te informeren organiseert ProRail samen met de gemeente Rheden op woensdag 9 en 16 september informatiebijeenkomsten. Bezoekers kunnen aan de hand van een informatiekaart zien welke werkzaamheden er de komende jaren plaatsvinden en vragen hierover stellen.
Gepubliceerd op