Organisatie

Als beheerder van het spoor in Nederland willen en moeten we een daadkrachtige organisatie zijn. We willen onze taken snel en slagvaardig uitvoeren.

De organisatie

Uitvoering

  • Vervoer en dienstregeling is verantwoordelijk voor de klantrelatie met vervoerders, de verdeling van de spoorcapaciteit, en de optimale benutting van het spoor.
  • Projecten is verantwoordelijk voor spoorprojecten en de bouw en verbouw van stations, in opdracht van lokale, regionale en landelijke overheden.
  • Operatie is verantwoordelijk voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor, voor onderhoud en dagelijks begeleiden van het treinverkeer en voor de optimale inzet van de beschikbare middelen.

Bedrijfsvoering

  • Financiën is verantwoordelijk voor de financiën, planning & control, interne audits en facilitaire zaken.
  • De staf en ondersteuning regelt alle interne zaken zoals HR-management, de bedrijfsstrategie, communicatie en innovatie en duurzame ontwikkeling.

De Spoorwegwet

In de Spoorwegwet staat wie waarvoor verantwoordelijk is op het spoor. De afspraken tussen de drie belangrijkste spelers in het spoornetwerk – ProRail, de overheid en de vervoerders – staan er ook in vastgelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt wie op het hoofdspoornetwerk mag rijden, en wie zorgt voor het onderhoud en beheer. ProRail heeft de Beheerconcessie 2015-2025 verkregen.

ProRail voert overleg en werkt samen met belanghebbende partijen en onderneemt hiervoor in ieder geval de volgende activiteiten:

  • Directeurenoverleg met vervoerders en vervoerende aannemers
  • Consultaties van de Netverklaring en het beheerplan
  • Het afsluiten van Toegangsovereenkomsten en prestatieregelingen
  • Tafels van Vergroting en Verdeling

Daarnaast neemt ProRail deel aan bestuurlijke overleggen met verschillende nationale, regionale en/of lokale overheden en autoriteiten.

Beheerplan

Elk jaar stelt ProRail een beheerplan (pdf) op. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet het beheerplan goedkeuren. Het ministerie zorgt daarnaast voor de financiële middelen die nodig zijn voor de bouw en het beheer van de railinfrastructuur.

Juridische structuur

ProRail B.V. is een niet-beursgenoteerde vennootschap. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door drie statutair directeuren. De raad van commissarissen houdt toezicht. De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust B.V., de enige aandeelhouder van ProRail B.V. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.