Eerste contract Groot Onderhoud Schiphol is ondertekend

Nieuws

12 mei 2022

Het eerste contract voor het project Groot Onderhoud Schiphol is gegund en ondertekend. De bouwcombinatie SVS (StruktonVolkerSchiphol) gaat dit uitvoeren. Het gaat om werk in de Schipholtunnel in een buitendienststelling die de tweede helft van november plaatsvindt. Tijdens deze twee weken is de oude tunnel buiten dienst en rijden er minder treinen van en naar Schiphol.

Grootschalige vernieuwing

Komende jaren wordt er hard gewerkt in de Schipholtunnel. Het gaat om grootschalige vernieuwingswerkzaamheden; spoorbeheerder ProRail werkt met bouwcombinatie SVS (Strukton Volker Schiphol) aan planning en engineering. Dit is een totale vernieuwingsopgave tussen Riekerpolder, Schiphol en Hoofddorp opstelterrein.

De werkzaamheden kunnen onder reguliere omstandigheden niet gerealiseerd worden en er zijn meer buitendienststellingen dan gebruikelijk nodig. Ook de inzet van de spooraannemersmarkt is groter en eerder dan gebruikelijk.

Wat gaan we doen?

Er gaat bovenbouwvernieuwing in beide tunnelbuizen plaatsvinden. In de oudste tunnelbuis halen we de asbestmaterialen weg die gebruikt zijn bij de aanleg van de tunnel in de jaren 80. De perrons op Schiphol moeten voorzien worden van nieuw stationsmeubilair.

Dit is een van de drukste sporen van Nederland met meer dan 100.000 reizigers per dag en meer dan 52 treinen per uur. Bij de start van het project werd daarom snel duidelijk dat, om dit werk goed uit te voeren, alle hulp van stakeholders als NS, Schiphol, reizigersverenigingen en aannemers in zeer vroeg stadium noodzakelijk was. Zo kunnen we slim plannen en de hinder tijdens het groot onderhoud zo klein mogelijk houden binnen een verantwoord budget. Er is in samenwerking met al deze partijen consequent ingezet op zo min mogelijk hinder voor de reiziger.

Samenwerken

De inzet van de spooraannemer is groter en eerder dan gebruikelijk. Al in een vroeg stadium werken ProRail en spooraannemers Strukton en VolkerRail nauw samen. We willen optimaal gebruik maken van de kennis van de markt en duurzame ontwerpkeuzes maken. We werken samen in een bouwteam, met realisatiecontracten per buitendienststelling. Door vervanging en vernieuwing van de totale spoorinfrastructuur wordt de tunnel weer klaargemaakt voor 40 jaar betrouwbaar functioneren.

Op de foto, van links naar rechts: Tjark de Vries (Directie voorzitter Strukton Rail Nederland), Ben Hendriks (operationeel directeur VolkerRail), Alf Smolders (Gebiedsmanager ProRail Projecten Noord West), Jan Mulder (ProRail, Landelijk Manager Projecten Portfolio)

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers