Hard op weg naar nog meer CO2-reductie

Nieuws

2 juni 2021

ProRail heeft de CO2-reductiedoelstelling voor 2020 ruim gehaald. Mooi, maar geen reden voor een pas op de plaats. De volgende stap wordt: 55 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2015. Een forse ambitie die we op drie vlakken willen waarmaken: het eigen verbruik en minder verbruik in de materialen- en treinketen.

Fors lager

In 2020 heeft ProRail in rond de 7,6 kton CO2 uitgestoten, vergelijkbaar met ongeveer 1000 huishoudens. Dat is fors lager dan de doelstelling van maximaal 10 kton. Vergeleken met het referentiejaar 2010 is dat een reductie van circa 90 procent, terwijl het aantal stations en kilometers spoor groeide.

De grootste daling komt door de inkoop van groene stroom afkomstig van Nederlandse windmolens. Ook de overgang naar 100 procent groen gas in 2020 speelde mee, net als de daling van het aantal gasgestookte wisselverwarmingen en de gestage instroom van elektrische wagens, zoals het leasewagenpark van ProRail.

Lees meer over ons CO2-beleid

Schommelingen in de uitstoot

Ondanks deze besparingen zijn er ook schommelingen in de uitstoot. Dit komt onder andere door het weer. Vanwege de kou en sneeuwval van februari en maart 2021 verwachten we een stijging in het energieverbruik, bijvoorbeeld door intensiever gebruik van de wisselverwarming.

Ook de uitstoot van de kantoren van ProRail is minder sterk gedaald dan verwacht. Dit komt omdat we hiervoor deels stadsverwarming gebruiken en we weinig invloed hebben op de vergroening van de geleverde energie. Daarnaast stijgt het energieverbruik van onze dataservers, die nog niet helemaal op groene energie draaien.

Covid-19

Hoewel de effecten van de Covid-19 pandemie nog niet exact duidelijk zijn, is al wel een flinke daling zichtbaar in het lease- en personenwagenvervoer en internationale zakenreizen, zeker na het eerste kwartaal van 2020. Voor internationale zakenreizen is het beleid aangepast: vanaf 2021 worden alle reizen van minder dan 750 km en 8 uur reistijd per trein gemaakt.

Opwekking duurzame energie

In 2020 is het aandeel opwekking duurzame elektriciteit op eigen assets gestegen naar 1,6 miljoen kWh. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zonnepanelen op de stationsdaken. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ca. 580 huishoudens en ligt onder het doel van 2020. Inmiddels is het Programma Opwekking Duurzame Energie gestart waarmee een versnelling in opwekcapaciteit kan worden bereikt. De ambitie is om in 2030 tussen de 150 en 200 mln. kWh op te wekken.

Materialen- en treinketen

In de materialen- en treinketen is ook sprake van CO2-uitstoot door onze leveranciers of gebruikers van het spoor. Denk aan het beton dat gebruikt wordt bij spoorprojecten of aan  vervoerders die elektriciteit gebruiken voor het rijden van hun treinen.

In de zogenaamde dominantie-analyse van 2017 staat het gebruik van de héle keten. Daarin bedraagt de voetafdruk van ProRail ongeveer 137 kton. Nog dit jaar wordt de dominantie- analyse geactualiseerd. Hieruit volgt een aanscherping van de voetafdruk en de top 20 van grootste verbruikers.

Alternatief voor diesel

Voor de treinketen zijn de emissies met 80 procent  gereduceerd omdat de elektriciteit die de treinen gebruiken sinds 2017 volledig groen wordt ingekocht. Wat resteert zijn de emissies van de dieseltreinen van de regiolijnen in Noord- en Oost-Nederland en goederentreinen.

De totale omvang hiervan bedraagt ca. 80 kton in 2020. Om deze emissies te verminderen werkt ProRail met diverse partners mee aan onderzoek naar alternatieven voor de diesellijnen. Zo worden batterij- en waterstoftreinen onderzocht en is elektrificatie een mogelijke optie.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers