Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Nu nog even wachten, straks lekker wandelen bij De Vork in Haren!

Nieuws

15 januari 2019

Naast het nieuwe opstelterrein bij De Vork in Haren is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het archeologisch wandelpark. In het voorjaar van 2019 kan er een frisse neus gehaald worden, dan gaat het park open voor publiek.

In de laatste weken van 2018 is grondaannemer Oosterhuis bezig geweest met het aanbrengen van vlonders voor de wandelpaden over de drassige gedeelten van het wandelpark. Op dit moment wordt er nog beplanting aangebracht om het park verder aan te kleden. Dit is naar verwachting deze maand klaar.

In februari start de aannemer met de bouw van een replica van het skelet van een historische boerderij. Deze boerderij verwijst naar de archeologische vondsten die zijn gedaan op en rond het nieuwe opstelterrein. Naar verwachting is het park in het voorjaar klaar om bewandeld te worden.

Wat is er gebeurd met de archeologische vondsten bij de Vork?

In 2017 is er voor de start van de werkzaamheden archeologisch onderzoek gedaan. De archeologen verwachtten in eerste instantie geen ongebruikelijke vondsten, maar dat bleek anders. Zo vonden ze niet alleen allerlei restanten uit de steentijd, zoals vuursteen, maar ook aardewerk en resten van boerderijken uit de ijzertijd. Archeologische vondsten blijven het beste bewaard in de grond. Daar is in dit geval ook voor gekozen.

Voor de bescherming van dit zogenoemde “bodemarchief” is het landschappelijk inpassingsplan op onderdelen aangepast, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van watergangen op andere plaatsen. Alleen de vondsten die zouden worden aangetast door het werk zijn opgegraven.

Wat gebeurt er eigenlijk bij de Vork?

Op station Groningen blijft door alle veranderingen te weinig ruimte over voor de opstelsporen aan de zuidzijde van het station. Daarom verhuist het bestaande opstelterrein naar ‘De Vork’ in Haren, in de splitsing tussen de sporen naar Winschoten en Assen. Sinds 2017 werkt grondaannemer Oosterhuis daar aan de voorbereiding van het nieuwe opstelterrein en de realisatie van het archeologische wandelpark dat zorgt voor een goede inpassing van het opstelterrein in de omgeving. Binnenkort start spooraannemer Strukton met de aanleg van de sporen op het opstelterrein en de aanpassing van de sporenbundel tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers