Plaatsen liggers natuurbrug de Mortelen naar volgend jaar

Het hijsen van de liggers voor natuurbrug de Mortelen tussen Best en Boxtel schuift op naar volgend voorjaar. Een fikse tegenslag want dit betekent dat de bouw van de brug zeker een jaar langer gaat duren.

De liggers voor de nieuwe brug zouden deze zomer over het spoor worden geplaatst. Maar door een combinatie van factoren is met pijn in het hart besloten de plaatsing uit te stellen tot volgend voorjaar. Eerder gaat niet lukken omdat het niet mogelijk is nog dit jaar het treinverkeer stil te leggen op dit drukke traject.

Tegenslag bij aanvraag vergunning

De eerste tegenslag onstond na de aanvraag van een wateronttrekkingsvergunning bij het waterschap om een droge bouwkuip te realiseren. Door gewijzigde regelgeving bleek dat het tegenwoordig nodig is voor deze vergunning een Milieu Effect Rapportage op te stellen. Dit leverde een achterstand van 6 weken in de planning op. 

Wegen niet sterk genoeg 

Daaroverheen kwam een tweede tegenslag toen bleek dat geen enkele toegangsweg naar de bouwplaats sterk genoeg is voor het exceptioneel zware transport van de liggers en de telescoopkranen. Om hiervoor alsnog een weg geschikt te maken, is er een ontheffing nodig aangaande de Flora en Fauna en hiervoor geldt een wettelijke doorlooptijd. In combinatie met de al opgelopen achterstand door de MER-procedure bleek het niet langer haalbaar de liggers in het weekend van 7-9 juli over het spoor te plaatsen. 

Werkzaamheden op het bouwterrein van natuurbrug de Mortelen

Natuurbrug de Mortelen 

De nieuwe natuurbrug wordt zo’n 40 meter breed en komt te liggen in het hart van het Groene Woud. Het verbindt de deelgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal weer met elkaar. Daarmee is het een belangrijke ecologische impuls voor het gebied. Het grootste dier dat van de brug gebruik gaat maken, zal naar verwachting het edelhert zijn. Maar ook kleinere dieren zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen kunnen van de verbinding gebruik maken. 

ProRail verduurzaamt 

Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. Elke dag, op allerlei manieren werken we aan een duurzaam spoor. Daar hebben we vaste doelen voor. Die gaan over onze omgang met mensen, dieren en de wereld om ons heen.

Gepubliceerd op do 29 maart 2018

Gepubliceerd op