ProRail gaat met duurzaam bermbeheer de markt op

Nieuws

Gepubliceerd op 23 maart 2022

Als spoorbeheerder is ProRail niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor, maar ook voor de spoorbermen. Ook het onderhoud van deze bermen is cruciaal voor de spoorwegveiligheid. Maar er is nog een reden om met aandacht de spoorbermen te beheren: hier leven en groeien namelijk heel veel soorten dieren en planten. Als grootgrondbezitter wil ProRail een bijdrage leveren aan het in stand houden én vergroten van deze biodiversiteit.

Op zoek naar groenexpertise

Binnenkort start ProRail met een duurzamere uitvoering van het bermbeheer. Dit betekent dat we het spooronderhoud en het bermbeheer door verschillende partijen laten uitvoeren. Dit maakt het makkelijker om te zorgen voor de juiste expertise. Het zijn immers verschillende werkvelden, met ieder een eigen dynamiek. Daar waar de natuur onvoorspelbaar is en vooral de ruimte moet krijgen om ‘haar gang te gaan’, vraagt het spooronderhoud om strikte regels en normen. ProRail heeft zich altijd vooral gericht op ijzer, beton en staal en gaat nu op zoek naar extra ervaring en deskundigheid voor duurzaam bermbeheer.

  • Het onderhoud van bermen is cruciaal voor de spoorwegveiligheid
    Het onderhoud van bermen is cruciaal voor de spoorwegveiligheid
  • Het onderhoud van bermen is cruciaal voor de spoorwegveiligheid
    Het onderhoud van bermen is cruciaal voor de spoorwegveiligheid

Meer natuur in de berm

Apart contracteren maakt ons flexibeler, zodat we bij veranderingen in de natuur sneller de werkzaamheden kunnen aanpassen. Bovendien verwachten we dat deze manier van werken leidt tot kortere lijnen met de aannemer. Deze nieuwe koers werd in 2020 ingezet bij de start van het ProRail-verduurzamingsprogramma Meer natuur in de berm.

In dit programma is uitgewerkt hoe duurzaam bermbeheer eruit kan zien en heeft ProRail het aanbesteden van dit bermbeheer voorbereid. Just Ruitenberg, programmamanager Meer natuur in de berm: “Een voorbeeld van duurzaam bermbeheer is dat we bijvoorbeeld sommige stukken berm bewust niet maaien omdat dieren en insecten daar kunnen schuilen. Maaien we toch, dan laten we het maaisel een paar dagen liggen zodat de dieren de tijd krijgen om een plekje te zoeken.”

Dit is een vernieuwing waarmee we Nederland een beetje duurzamer en mooier willen maken.

Just Ruitenberg programmamanager bij ProRail

Pilotgebieden

Op 21 maart 2022 start het verduurzamingsprogramma Meer Natuur in de Berm met de aanbestedingen van drie pilotgebieden: Drenthe, Rijn en Gouwe en Zeeland. Afhankelijk van het resultaat van deze pilotgebieden zullen we de komende vier jaar de andere 18 gebieden in Nederland contracteren.

Partijen die belangstelling hebben voor deze aanbesteding kunnen zich inschrijven via TenderNed. Programmamanager Just: “We gaan een spannende periode tegemoet. Het anders contracteren van het bermbeheer is een grote verandering voor ProRail. Een vernieuwing waarmee we Nederland weer een beetje duurzamer en mooier willen maken.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers