Testdag 13: Meer treinen, meer fietsen

Iedere tien minuten een trein pakken op de grote stations tussen Amsterdam en Eindhoven, sinds 6 september kan dat iedere woensdag. Op deze testdagen nemen ProRail en NS een voorproef op de nieuwe dienstregeling die in december in gaat. Steeds meer treinreizigers pakken de fiets. ProRail bouwt fietsenstallingen en brengt innovaties aan om stallingen beter te benutten. Meer investeringen in fietsparkeervoorzieningen zijn nodig.
Kaartje testdagen elke 6 minuten een trein
Testdagen treinen tussen Amsterdam en Eindhoven

Succesvol fietsbeleid

ProRail en de vervoerders zoals NS, stimuleren reizigers om de fiets te pakken naar het station. En met succes. Ongeveer de helft van alle treinreizigers gaat nu al op de fiets naar het station. Dan gaat het om 500.000 fietsers per dag. Al die mensen willen hun fiets snel en makkelijk, en het liefst zo dichtmogelijk bij het station, kunnen parkeren.

Flink bezig

Sinds 2000 zijn er landelijk 450.000 fietsparkeervoorzieningen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op ruim 400 stations. En we timmeren met onze partners zoals gemeenten en vervoerders flink aan de weg voor extra fietsvoorzieningen. Tot 2020 gaan we nog 70.000 fietsparkeerplekken bouwen. Dat doen we bij de stations in Groningen, Delft en Den Haag Centraal, Amsterdam CS, Amsterdam Amstel, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam, Zwolle en Leeuwarden.

Betere benutting bestaande stallingen

Niet bij alle stations is het eenvoudig extra stallingen te bouwen. Daarom zetten we systemen in waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden en plaatsen we vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations. Met betere handhaving door gemeentes worden weesfietsen aangepakt en komen te lang bezette plekjes weer vrij.

Te kort in de toekomst

Ondanks alle projecten en betere benutting van stallingen,  verwachten we de komende jaren nog steeds een tekort van 150.000 fietsparkeerplekken (tot 2030). In het nieuwe regeerakkoord is geld uitgetrokken voor fietsenstallingen. Er moet door de politiek nog besloten worden, waaraan dit geld wordt besteed.

Fietsenstallingen langs de A2 corridor

Op de spoorlijn tussen Amsterdam en Eindhoven waar het eerst hoogfrequent gereden wordt, wordt ook flink aan nieuwe fietsenstallingen gewerkt.

Meer informatie over fietsvoorzieningen bij stations is te vinden op: ruimte voor de fiets en investeren in fietsparkeervoorzieningen bij stations.

Gepubliceerd op