Tracébesluit Alkmaar - Amsterdam ondertekend

Nieuws

9 november 2023

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 november het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Alkmaar – Amsterdam ondertekend. Het project gaat over de wijzigingen van een landelijke spoorweg (tracé). Het doel is de bruikbaarheid van de spoorweg te verbeteren.

Maatregelen

De maatregelen in het tracébesluit zijn nodig voor een betrouwbare dienstregeling en bestaan uit:

 • Enkele aanpassingen op en rondom het station Uitgeest;
 • Het veiliger maken van 18 overwegen langs het tracé Alkmaar-Amsterdam;
 • Het aanpassen van het opstelterrein bij station Alkmaar;
 • De aanleg van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen in Heerhugowaard;
 • Bijkomende maatregelen, zoals geluidsmaatregelen.
 • Dit staat er tussen Amsterdam en Alkmaar allemaal te gebeuren
  Dit staat er tussen Amsterdam en Alkmaar allemaal te gebeuren
 • Zo komt station Uitgeest er straks uit te zien
  Zo komt station Uitgeest er straks uit te zien

Ruimte op het spoor

Het spoor moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van reizigers- en goederenvervoerders. Hier werkt ProRail met Programma Hoogfrequent Spoor aan, samen met vervoerders en in opdracht van het ministerie. Dit houdt in: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Om dat mogelijk te maken zijn tussen Alkmaar en Amsterdam maatregelen uitgewerkt en afgestemd met de omgeving.

Ontwerp tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Alkmaar en Amsterdam zijn uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Deze is op 3 maart 2021 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben hierop zienswijzen ingediend. ProRail en Movares zijn hier daarna, in opdracht van de staatssecretaris, samen mee aan de slag gegaan. Hiermee start de laatste fase van de besluitvorming.

We zaten ook midden in de stormachtige ontwikkelingen rondom stikstof. Dan moet je als team snel kunnen schakelen. Dat ging goed en daar zijn we trots op.

Erik Schwencke omgevingsmanager bij ProRail

Publicatie tracébesluit

Binnenkort wordt het tracébesluit gepubliceerd in onder andere de Staatscourant en enkele lokale kranten. Na publicatie kunnen belanghebbenden hierop beroep aantekenen. Vervolgens doet de Raad van State een uitspraak op de ingediende beroepen. Als de beroepen niet ontvankelijk zijn of worden afgewezen, wordt het tracébesluit definitief. Dan kan gestart worden met het voorbereiden van de bouwperiode.

Het tracébesluit wordt met ingang van 1 december 2023 ter inzage gelegd en op 11 januari 2024 sluit de beroepsperiode. In 2024 is het uitvoeringsbesluit voor PHS Alkmaar – Amsterdam voorzien. Wanneer het tracébesluit definitief is, starten we met de aanbesteding voor de realisatiefase.

Alkmaar - Amsterdam

Tussen Alkmaar/Heerhugowaard en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden aangepast. Ook is er meer plek nodig voor het parkeren van treinstellen.

Lees meer Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers