Mogelijk nieuwe locatie verkeersleidingspost Barendrecht

Nieuws

23 mei 2022

ProRail is bereid om samen met de gemeente Barendrecht te onderzoeken of een alternatieve locatie voor de nieuwe verkeersleidingspost mogelijk is. Na lang wachten op een bouwvergunning voor de eerder aangewezen locatie, tegenover het station Barendrecht, heeft de gemeente aangegeven hier liever woningen te willen bouwen. Daarom heeft de gemeente aan ProRail gevraagd mee te kijken of de alternatieve locatie aan de Gebroken Meeldijk een optie is.

Consequenties

In dat verzoek gaan we mee. We snappen namelijk de wens om woningen te bouwen. Maar het heeft voor ProRail wel vervelende consequenties. Het onderzoeken van de andere locatie kost tijd en de opgelopen vertraging levert onzekerheid op bij onze medewerkers.

Op de nieuwe verkeersleidingspost in Barendrecht zouden de posten van Rotterdam en Kijfhoek samengevoegd worden. Ook de incidentenbestrijders krijgen een plek in het nieuwe gebouw. Onze medewerkers zullen nu langer in onzekerheid zitten. Sommigen van hen stemden persoonlijke plannen al af rond deze verhuizing.

Volwaardig alternatief

ProRail is met de gemeente in overleg om tot een goede oplossing te komen. We gaan ervan uit dat er een volwaardig alternatief op de locatie vlakbij het station te realiseren is. Er zijn belangrijke voorwaarden voor de locatie en inrichting opgesteld. Deze blijven van kracht en dienen nog steeds als uitgangspunt voor het onderzoek van de alternatieve locatie.

Mochten we tot de conclusie komen dat de locatie niet mogelijk is, dan houden we vast aan de oorspronkelijke locatie, conform de eerder gemaakte afspraken met de gemeente Barendrecht. Deze zomer worden de uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd, waarna we de vervolgstappen gaan bepalen.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers