Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

: Modulaire en circulaire gebouwen

ProRail beheert circa 1.500 onbemande railgebonden gebouwen (RGG). Deze gebouwen zijn cruciaal voor het spoor en huisvesten alle techniek die nodig is om treinen te laten rijden. Denk bijvoorbeeld aan onderstations voor spanning op de bovenleiding, straatkasten voor digitale communicatie en relaishuizen voor sturing van seinen, wissels en overwegen.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 14 juni 2024.
Startdatum
2018
Einddatum
2027

Een nieuw gebouw

ProRail staat voor een grote vervangingsopgave van deze RGG en ontwikkelt daarvoor een nieuw gebouw. Dit wordt opgebouwd uit standaard bouwstenen, die fabrieksmatig worden geproduceerd en precies in elkaar passen. Hierbij streven we naar een resultaat dat modulair, circulair, biobased, energieneutraal en natuurinclusief is. Zo draagt deze nieuwe generatie railgebonden gebouwen bij aan onze klimaatdoelen.

ProRail moet in 2030 energieneutraal zijn en een MKI-reductie behalen van 55% ten opzichte van 2015. In 2050 moeten we volledig circulair en CO2-neutraal bouwen. De ontwikkeling van een nieuwe generatie van duurzame technische gebouwen past bij deze doelen.

 • Het raamwerk van het circulaire gebouw wordt in elkaar gezet
  Het raamwerk van het circulaire gebouw wordt in elkaar gezet
 • Het prototype in aanbouw
  Het prototype in aanbouw
 • Dit prototype staat op de binnenplaats van het hoofdkantoor van ProRail
  Dit prototype staat op de binnenplaats van het hoofdkantoor van ProRail
 • Op het dak is sedum gelegd
  Op het dak is sedum gelegd

Ontwikkeling 

ProRail heeft een prototype ontwikkeld voor modulaire en circulaire technische gebouwen. Dit prototype staat op de binnenplaats van het hoofdkantoor van ProRail in Utrecht. Het gebouw is gemaakt van biobased- en circulaire materialen en dient als proeftuin voor de verdere ontwikkeling. Elke professional die met technische gebouwen te maken heeft, is welkom om te zien hoe een duurzame toekomst voor allerlei technische gebouwen haalbaar is.

Ontwerp 

Technische gebouwen worden straks opgebouwd uit één of meer modules die als legostenen worden gekoppeld. Zo ontstaat een compleet gebouw. Als op een zeker moment grote technische componenten vervangen moeten worden is het niet meer nodig om het hele gebouw aan te passen of te vervangen. Het is dan alleen nog een kwestie van de module met oude techniek te verwisselen met module met nieuwe techniek. 

Hoewel het gebouw uit verschillende modules is opgebouwd, heeft het altijd een doorlopende gevel. Van de buitenkant ziet het er dus uit als één gebouw. De gekozen ontwerpen voor de gevelafwerking verschillen in zowel patroon als kleur, zodat het gebouw altijd aansluit op de omgeving. Het circulaire en natuurinclusieve karakter van het gebouw komt terug in het gevelontwerp. Hierbij wordt altijd gekozen voor materialen die biobased, circulair en/of duurzaam geproduceerd zijn en ruimte bieden aan nestelende fauna.

Dit levert het op

Met dit concept besparen we enorm veel CO2. Nu kunnen we al ruim 60% besparing halen ten opzichte van onze huidige gebouwen. In de komende jaren willen we dit percentage richting de 100% brengen. Daarnaast zorgt dit concept ervoor dat we steeds eenvoudiger meer treinen over het spoor kunnen laten rijden; we passen dan de modules aan of we voegen modules toe en passen zodoende de benodigde techniek aan. Ook dragen deze nieuwe RGG bij aan een duurzamere leefomgeving voor de aanwezige fauna, dankzij nestkasten en groene daken.

Innovatieproject 

In Den Haag Noord wordt het eerste modulaire en circulaire onderstation van ProRail gebouwd. Hiervoor worden de modules in een werkplaats gebouwd en daar ook voorzien van alle  benodigde technische installaties. Voordat de modules worden verplaatst naar de definitieve locatie naast het spoor, wordt de techniek uitgebreid getest. De bouw van dit nieuwe modulaire en circulaire onderstation  in Den Haag start in oktober juni 2024 en wordt omstreeks februari 2025 opgeleverd.

Warmte- en waterregulatie

In een veranderend klimaat wordt het steeds belangrijker om onze gebouwde omgeving uit te rusten met voorzieningen die inspelen op hittestress, gebrek aan water, groeiende neerslagpieken en afnemende biodiversiteit. Daarom willen we de daken van de RGG voorzien van waterretentie daken. Deze daken, ook wel groenblauwe daken genoemd, zijn zodanig gemaakt en beplant dat ze regenwater kunnen opslaan. Bij droogte kunnen planten hier water uit onttrekken. De daken spelen in een veranderend klimaat een positieve rol door de combinatie van waterbuffering, toevoeging van bodemleven en beplanting die de lokale biodiversiteit versterkt.

 

Lees meer Lees meer

Samenwerking met de markt 

In het verleden zijn er wereldwijd diverse initiatieven geweest om modulair óf circulair óf energieneutraal óf fauna-inclusief te bouwen. ProRail vindt het tijd om deze aspecten allemaal te combineren, zodat al onze (duurzaamheids)ambities en klimaatdoelen samenkomen. Met het programma Modulaire RGG laten we zien dat dit ook écht kan. ProRail staat ervoor open om samen met marktpartijen dit concept verder te ontwikkelen. Dit concept is dan wel ontwikkeld voor de zogenaamde railgebonden gebouwen van ProRail, maar is ook geschikt voor andere technische gebouwen.

Meer over dit onderwerp

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers