Uitbreiding opstelterrein Amsterdam Westhaven

De vraag naar mobiliteit per spoor groeit de komende jaren met zo’n 30%. Om die groei mogelijk te maken, zorgt ProRail dat er meer treinen kunnen rijden. Op momenten dat de treinen niet nodig zijn om reizigers te vervoeren, moeten zij worden geparkeerd.
Westelijk Havengebied in Amsterdam (Westhaven)

Dat gebeurt meestal ’s nachts op opstelterreinen: parkeerplaatsen waar de treinen ook schoongemaakt kunnen worden. Deze plekken zijn veelal bij de grotere stations of aan de begin- of eindpunt van een langer treintraject.

Ruimte extra reizigerswagons

Ook bij Amsterdam gaan er meer goederen- en reizigerstreinen rijden en daarom zal het opstelterrein in het Westelijk Havengebied worden uitgebreid. Er is dan ruimte voor 110 reizigerswagons extra. De uitbreiding is gepland op een onbebouwde strook grond naast het bestaande goederen-opstelterrein. De aanpassingen bestaan uit:

  • het aanleggen van een opstelterrein voor reizigerstreinen;
  • het saneren van de overweg Kabelweg en de aanleg van een derde toegangsspoor;
  • het aanpassen van het opstelterrein voor goederen.

Scope voor Amsterdam Westhaven

De planning

Wat?Start*Gereed*
Verplaatsen laad- en losplaats en loc-opstelsporenQ1-2020Q3-2020
Aanleg kabels/leidingen opstelterrein en basis derde spoorQ2-2020Q2-2021
Bouw bovenleidingen opstelterrein en opbouw derde spoorQ2-2021begin 2023

* Afhankelijk van besluitvorming en voortgang