Driebergen-Zeist

Files bij de spoorovergang, overvolle fietsstallingen en een te kort aan parkeerplekken. Belangrijke redenen om het stationsgebied Driebergen-Zeist flink aan te pakken. De Hoofdstraat loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, waar al het verkeer goed doorstroomt.

Fileprobleem opgelost

De Hoofdstraat wordt verbreed én gaat straks onder de sporen door. Daarmee gaat het  fileprobleem tot het verleden behoren. De spoorwegovergang in de Odijkerweg wordt opgeheven.

Nieuw station

Er komt een nieuw station, met een nieuw busstation én een nieuwe parkeergarage met ongeveer 600 parkeerplaatsen. Ook aan de fietsers wordt gedacht. Onder het station komt een fietsenstalling waar fietsers droog en veilig hun fiets kunnen parkeren. Bovendien krijgen de fietsers hun eigen fietsroute waardoor ze veilig het stationsgebied kunnen doorkruisen.

Stationsplein ónder de sporen

In de nieuwe situatie loopt het stationsplein onder de sporen door. Dat betekent: geen onveilige situaties meer waarbij voetgangers over het spoor rennen om hun trein te halen.

Extra spoor

Het aantal sporen wordt uitgebreid van drie naar vier. Bovendien gebruiken langsrijdende intercity’s straks zoveel mogelijk de buitenste sporen. Zodat ze niet meer vlak langs de wachtende reizigers razen. In het midden komt één breed perron waar alleen de sprinters stoppen. En intercity’s halen de stoptreinen gewoon in dankzij een nieuw keerspoor.

Duurzaam

Het nieuwe station moet zoveel mogelijk energieneutraal worden. Daarom worden de perronkappen voorzien van zonnepanelen. De bomen rondom het station worden waar mogelijk verplaatst of gecompenseerd door het planten van nieuwe bomen. Het station Driebergen-Zeist is bovendien een belangrijke entree tot het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug en van ‘De Stichtse Lustwarande’.

ProRail werkt aan station Driebergen-Zeist in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. In 2017 beginnen we met bouwen, en in 2021 is het station helemaal vernieuwd.

Nieuws

Opknapbeurt Driebergen-Zeist

Ondertekening Driebergen - Zeist door Pier Eringa, (CEO ProRail), Hans van Leeuwen (CFO ProRail) en directeur Jan Prins (directeur BAM Infra)
Ondertekening contract Driebergen - Zeist door Pier Eringa, (CEO ProRail), Hans van Leeuwen (CFO ProRail) en directeur Jan Prins (directeur BAM Infra)
ProRail heeft vandaag het contract ondertekend met aannemer BAM voor de totale vernieuwing van het station Driebergen-Zeist. Begin 2017 starten de werkzaamheden.

Hoofdstraat Driebergen afgesloten van 1 t/m 5 augustus 2016 i.v.m. werkzaamheden

Voor de realisatie van het project Station Driebergen - Zeist wordt van 1 t/m 5 augustus de Hoofdstraat vanaf de A12 tot het kruispunt Breullaan-Odijkerweg overdag in beide richtingen afgesloten. Onder de Hoofdstraat worden een aantal buizen aangelegd voor het verleggen van de kabels- en leidingen. Er worden omleidingsroutes ingesteld via de Loolaan, Arnhemsebovenweg en de Breullaan. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief Driebergen - Zeist

Planning

  • 2013 - 2016: grondverwerving, contracteren aannemer
  • 2016: verleggen van kabels en leidingen, inrichting werklocatie
  • 2017: start bouw
  • 2019: onderdoorgang met 2 x 1 rijstroken in gebruik
  • Eind 2020: spooruitbreiding naar vier sporen gereed, oplevering station
  • 2021: station vernieuwd en project afgerond

Contact