Omgevingsmanagers van Groningen Spoorzone; Lotte en Gerard

Een groot project als Groningen Spoorzone heeft veel invloed op de mensen die wonen in de buurt van de werkzaamheden, de bedrijven en activiteiten in die omgeving. Hoe zorg je er dan binnen zo’n project voor dat een aannemer z’n werk goed kan doen en dat de omgeving daar zo min mogelijk last van heeft? Dat is waar omgevingsmanagers een rol hebben. Bij Groningen Spoorzone zijn dat Gerard van der Veer, omgevingsmanager bij ProRail en Lotte Diephuis, omgevingsmanager bij Strukton Rail, de aannemer van het spoorcontract.
Omgevingsmanagers Lotte Diephuis en Gerard van der Veer.
Omgevingsmanagers Lotte Diephuis en Gerard van der Veer.

Gerard, vertel eens. Wat doe jij als omgevingsmanager bij ProRail?

“Iedere organisatie vult omgevingsmanagement op haar manier in. Sommige omgevingsmanagers zijn meer communicatieadviseurs, anderen zijn meer technisch en organisatorisch georiënteerd. Bij ProRail zijn ongeveer 20 omgevingsmanagers werkzaam voor verschillende vakgebieden, zoals het vakgebied leefomgeving of techniek.

In Groningen werken we met een team van ongeveer 15 mensen aan omgevingsmanagement. Met dat team zorgen we voor de richtlijnen op basis waarvan de aannemer zijn werk moet doen, het aankopen van gronden, de wijzigingen in bestemmingsplannen en het opstellen van verschillende overeenkomst. Al deze werkzaamheden hebben een duidelijk doel. Het moet er namelijk voor zorgen dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van het werk.”

Duidelijk! Lotte, hoe verschilt jouw werk van het werk van Gerard?

“Ik ga verder waar het werk van Gerard ophoudt. Gerard maakt voor mij en mijn collega’s duidelijk waarmee we rekening moet houden en probeert op voorhand alles zo goed mogelijk te regelen. Op die manier kan de aannemer voortvarend aan de slag. Maar wanneer werkzaamheden dichterbij komen, zijn er ook altijd onverwachte zaken die we tegenkomen. Het is mijn werk om de plooien zoveel mogelijk glad te strijken en te zorgen dat het werk gedaan kan worden. Waar Gerard zich meer richt op de hoofdlijnen, de juridische en contractuele zaken, houd ik me meer bezig met communicatie met de mensen in de buurt van de werkzaamheden. Uiteraard in afstemming en samenwerking met de betrokken communicatieprofessionals van de betrokken partijen”.

Hoe ziet jullie werk er in de praktijk uit en wat merken de mensen in de buurt daarvan?

Gerard vertelt: “Voordat het werk begint en voordat we het contract aan een aannemer hebben gegund, zorg ik dat de richtlijnen en regels duidelijk zijn. Ik zorg er met mijn werk voor dat bijvoorbeeld de vergunningaanvragen makkelijk verlopen, maar ik maak ook aan de aannemer duidelijk wat op ‘mijn vakgebieden’ de uitgangspunten zijn voor het werk dat de aannemer gaat verrichten. Als ik dat allemaal goed doe, merken mensen er weinig van! Ik werk veel op de achtergrond en zie toe op de uitwerking van het werk en faciliteer Lotte wanneer nodig”.

Lotte vult verder aan: “Waar Gerard op de achtergrond werkt, ben ik meer bezig met de uitwerking van de plannen die Gerard bedenkt. Ik zeg altijd dat ik mijn werk als omgevingsmanager goed heb gedaan als er geen grote klachten zijn binnengekomen. Een van de taken is het juist en tijdig informeren van buurtbewoners over de werkzaamheden en eventuele hinder die daarbij komt kijken. Ik ben een soort gastvrouw van het project. Dat betekent dat ik indien nodig bij buurtbewoners langs ga om uitleg te geven en hun vragen te beantwoorden. Naast het contact met bewoners, ben ik ook de schakel tussen het bouwproject en de professionele buitenwereld. Zo zorg ik ervoor het bevoegd gezag voor de benodigde vergunningen, houd ik contact met wegbeheerders en zorg ik ook dat nood- en hulpdiensten weten wat er speelt binnen een project als Groningen Spoorzone.”

 

 

 

Gepubliceerd op