Opstelterrein 'De Vork'

De komende jaren gaat station Groningen flink veranderen. Zo komen er extra sporen en bij en leggen we een reizigerspassage, fietstunnel en busonderdoorgang aan. Door al deze ingrepen blijft er te weinig ruimte over voor het opstelterrein. Daarom verplaatsen we dit terrein naar 'De Vork' in Haren.

Opstelterrein: 'parkeerplek voor treinen'

Een opstelterrein is een soort parkeerplek voor treinen. Treinen die we even niet nodig hebben voor de dienstregeling zetten we hier tijdelijk neer. Ze kunnen dan schoongemaakt en getankt worden.

Zicht op bedrijventerrein verdwijnt

In de huidige situatie bevindt het opstelterrein zich aan de zuidzijde van station Groningen. Straks, als het terrein is verplaatst naar ‘De Vork’, ligt het opstelterrein in de splitsing van de sporen richting Winschoten en Zwolle. Dat is naast het huidige Bedrijventerrein Zuidoost. We leggen het opstelterrein zo aan dat het zicht op het bedrijventerrein vanuit de omgeving voor het grootste deel wordt beperkt.

Wal houdt geluid en licht tegen

Om de aanleg van dit nieuwe opstelterrein mogelijk te maken, is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. In dit plan staat dat er een wal komt die het geluid en licht zoveel mogelijk tegenhoudt. Dankzij de wal is het opstelterrein ook in de winter, als de bomen kaal zijn, nauwelijks te zien. Bovendien krijgt het opstelterrein ledverlichting. Daarmee beperken we de lichtuitstraling in de nacht. 

Planologische procedure

Voor het bouwen van het opstelterrein is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit is een procedure om de bouw van het opstelterrein mogelijk te maken. Dit Provinciaal Inpassingsplan is inmiddels vastgesteld, maar wordt op een paar zaken aangepast. Voornamelijk het landschappelijk inpassingsplan komt er iets anders uit te zien. Dit is het wandelpark naast het toekomstige opstelterrein. De uitgangspunten zijn hetzelfde gebleven, alleen worden de archeologische vondsten in de grond ontzien door bijvoorbeeld watergangen op andere plekken aan te brengen. Het terrein wordt ingericht als archeologisch park met wandelroutes. Daarvoor wordt het landschap opgehoogd, schuift de beplanting op en worden de waterlopen verplaatst. Daarnaast worden enkele nabijgelegen locaties meegenomen in de gedeeltelijke aanpassing van het provinciaal inpassingsplan.