Spoorklus Groningen vanuit de lucht

In bijna vier weken tijd hebben we een grote spoorklus geklaard in Groningen. Er ligt nu nieuw spoor, vier kilometer bestaand spoor is opgeknapt en we hebben bovenleiding en beveiliging vernieuwd. Ook de stations Groningen en Groningen Europapark zijn onder handen genomen én er is een nieuw opstelterrein voor treinen. We vlogen met een drone om het resultaat vanuit de lucht te laten zien.

Groningen Spoorzone van boven #2

Spoor klaar voor de toekomst

Het spoorwerk valt onder het project Groningen Spoorzone, waarin we het spoor klaar maken voor de toekomst. Vanaf 2022 rijden de treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool via station Groningen door naar Groningen Europapark. Daarvoor moeten er nog wel sporen doorgetrokken worden op station Groningen. De komende tijd vindt afrondend werk langs de spoorbaan plaats, zoals kabels wegwerken en hekken plaatsen.

‘Nieuw’ Groningen Europapark

Station Groningen Europapark heeft een nieuw perron gekregen met een overkapping en een lift, en andere perrons zijn langer gemaakt. Hierdoor is er meer ruimte voor (toekomstige) reizigers. Verder is er een keermogelijkheid gemaakt, zodat treinen tot dit station door kunnen rijden als er in de toekomst spoorwerk plaatsvindt. Vanaf daar kunnen reizigers de ‘treinvervangende’ bus pakken. Het werk rond het station is door gebrek aan materialen vanwege corona nog niet klaar. De komende periode legt de aannemer de trap en terrassen aan.

Opstelterrein voor treinen

Al sinds 2017 werkten we op De Vork in Haren (splitsing sporen naar Assen en Veendam/Weener) aan een nieuw terrein waar treinen geparkeerd, gewassen, getankt en onderhouden kunnen worden. We begonnen met een grasland en nu ligt er 35.000 ton aan spoorgrind, 11 kilometer spoor, 26 wissels, en voorzieningen voor parkeren, wassen, tanken en onderhoud. Arriva en NS nemen het terrein de komende weken in gebruik. Het oude opstelterrein aan de zuidzijde van station Groningen komt dan vrij voor de verbouwing van het station.

Verbouwing station Groningen 2020-2023

Voor deze verbouwing zijn de afgelopen weken veel voorbereidingen getroffen: perronkappen (deels) verwijderd, sporen ingekort en looproutes aangepast. Vanaf begin juli wordt het opstelterrein aan de zuidzijde leeggeruimd. Zo is er ruimte voor de bouw van een nieuwe voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling, busstation en busonderdoorgang. Het werk duurt tot en met 2023.

Gepubliceerd op

Samen veilig doorwerken

Bij de werkzaamheden tijdens de coronacrisis volgen de aannemers van ProRail het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bouw- en technieksector is vastgesteld. ProRail is voortdurend in gesprek met spooraannemers om te kijken hoe de werkzaamheden aan het spoor zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan. Daarbij kijken we samen naar de inzet van personeel, aanvoer van materieel en de tijdige levering van hygiënische middelen.