Veilig werken

ProRail gaat voor een veilig spoor zonder ongevallen. Óók voor de mensen die op en rond het spoor werken. Samen met onze aannemers zorgen we dat niemand daarbij onnodig risico loopt. Zo hebben we als spoorbranche gezamenlijk afspraken gemaakt over veilig werken. We bekijken zorgvuldig of het treinverkeer tijdens werkzaamheden moet worden aangepast. En iedereen die op spoorwegterrein komt, moet daarvoor een geldig toegangsbewijs hebben.

Afvoer Chroom-VI bewerkt metaal

Afgelopen periode is er landelijke onrust ontstaan rondom chroom-VI in verf en conservering. ProRail heeft op een aantal van haar objecten ook chroom-VI aangetroffen in de verf en/of coating op haar metalen objecten. ProRail is conform wet- en regelgeving in deze de ‘ontdoener’ van het schroot en de afnemer is in deze de ‘erkend verwerker’. De wijze waarop met chroom-VI houdende verf behandeld metaal veilig en conform wet- en regelgeving moet en kan worden afgezet en verwerkt heeft ProRail per brief gecommuniceerd aan erkende spooraannemers en onderhoudsaannemers.

Voor werkzaamheden aan objecten die behandeld zijn met chroom-VI houdende verf heeft ProRail met de spoorbranche afspraken gemaakt.