Veilig werken : Chroom-6

In het verleden is chroom-6 houdende verf gebruikt voor de conservering van stalen objecten van ProRail. Bij het bewerken of verwijderen van deze verf van bijvoorbeeld bruggen/kunstwerken, perronkappen en hekwerken kan stof vrijkomen waarin zich chroom-6 verbindingen bevinden.

De vrijkomende chroom-6 verbindingen zijn schadelijk voor de gezondheid. Het gezondheidsrisico neemt toe met de hoogte van de concentratie en duur van de blootstelling.

Grenswaarden

Er zijn grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vastgesteld op basis van in Nederland geaccepteerde gezondheidsrisico’s. De wettelijke grenswaarde voor chroom-6 in Nederland is 1 mg/m3 en is vastgesteld als verbodsrisiconiveau dat niet mag worden overschreden. Daarnaast is een streefrisiconiveau vastgesteld die een factor honderd lager ligt.

Veilig en duurzaam

Het chroom-6 houdend staalschroot van ProRail wordt sinds maart 2021 veilig en duurzaam verwerkt bij Purified Metal Company.

Lees er meer over

Afspraken

Voor werkzaamheden aan objecten die behandeld zijn met chroom-6 houdende verf heeft ProRail met de spoorbranche afspraken gemaakt:

  • De bepaling van chroom-6 is erg lastig en (nog) niet erg betrouwbaar. Daarom gaat ProRail uit van het volgende: “Alle geschilderde stalen objecten van ProRail zijn chroom-6 verdacht en moeten als chroom-6 houdend behandeld worden. ProRail laat geen chroom-6 onderzoek uitvoeren en verlangt dit ook niet van haar Opdrachtnemers.”
  • In samenwerking met Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en de Inspectie SZW is het ‘Beheersregime Chroom-6’ opgesteld. In dit regime is een maatregelen matrix opgenomen waarin de Arbo-maatregelen bij alle bekende werkzaamheden aan chroom-6 houdende verf en coatings staan beschreven. Dit zorgt ervoor dat als een partij een opdracht voor ProRail, RWS of RVB uitvoert er overal op gelijke veilige manier gewerkt gaat worden. Het beheersregime is te downloaden op de website van de Inspectie SZW.
  • Om vrijkomende geschilderde metalen objecten veilig en duurzaam te verwerken heeft ProRail, als ontdoener van deze afvalstof, besloten dat alle geschilderde stalen objecten afgevoerd moeten worden naar de Purified Metal Company (PMC) te Farmsum. PMC smelt, als erkend verwerker, het chroom-6 verdachte staalschroot om tot een schone en hoogwaardige grondstof voor de staal- en gieterij-industrie.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via het formulier.

Naar het formulier

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers