Wijziging Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel voor twee locaties

Nieuws

26 januari 2022

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat past op twee onderdelen het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel aan. Aanleiding zijn een verschrijving in de tabel over de geluidschermen bij de N65 in Vught en de uitkomsten uit het extra gevelonderzoek in de wijk Vughterpoort in ‘s-Hertogenbosch. Het Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel uit 2020 blijft voor het overige onverminderd van kracht.

Locaties waar het gewijzigde Tracébesluit PSH Meteren-Boxtel 2021 op van toepassing is

Correctie tabel geluidsschermen

In 2020 is het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel vastgesteld. Na de publicatie in 2020 is duidelijk geworden dat een correctie van de tabel nodig was vanwege een verschrijving in de tabel. De gegevens bleken niet goed te zijn overgenomen uit het achtergrondrapport geluid behorende bij het Tracébesluit. Met deze wijziging wordt dat hersteld.

Monitoringsprogramma en afhandelingsmethodiek schades

Naar aanleiding van een beroepschrift is onderzoek uitgevoerd naar de kans op schade als gevolg van trillingen bij woningen in de Willem van Oranjelaan en Vughterweg in de wijk Vughterpoort in ’s-Hertogenbosch. Hieruit blijkt dat meerdere woningen in deze straten trillinggevoelig zijn waardoor ook deze opgenomen worden in het monitoringsprogramma van het Tracébesluit. In de toelichting bij het Tracébesluit is nieuwe informatie opgenomen over de betekenis van een grotere schadekans bij trillingen als gevolg van treinen.

Daarnaast is de onderzoeksmethodiek voor de woningen en bedrijfspanden met een kans op schade in Vught en de wijk Vughterpoort na de ingebruikname van de nieuwe sporen aangepast. Dit houdt onder andere in dat de periode van het melden van schade is verlengd naar 5 jaar en dat betrokkenen zich in bepaalde gevallen kunnen laten ondersteunen door eigen deskundigen.

Publicatie gewijzigd Tracébesluit

Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel 2021 is op 26 januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant en dit zal ook in diverse huis aan huis bladen kenbaar worden gemaakt.

Inzien stukken

Alle documenten staan vanaf woensdag 26 januari 2022 op Platform Participatie. Op papier zijn de stukken van woensdag 26 januari tot en met woensdag 9 maart 2022 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070 456 96 07 (uitsluitend op afspraak);
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073-6155155;
  • Gemeente Vught, Secretaris van Rooijstraat 1, Vught, telefoon 073-6580680.

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus (Covid-19) kan het voorkomen dat de inzagelocaties niet of beperkt open zijn. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie voor het maken van een afspraak.

 

Beroep instellen

Vanaf donderdag 27 januari 2022 tot en met woensdag 9 maart 2022 kan beroep worden ingesteld tegen het Tracébesluit PHS Meteren Boxtel 2021 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepen die destijds zijn ingediend tegen het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel uit 2020 worden geacht mede te zijn gericht tegen het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel 2021, tenzij dit laatste Tracébesluit geheel aan het ingediende beroep tegemoetkomt. 

Deze appellanten hoeven dus niet opnieuw beroep in te stellen indien zij bezwaren hebben tegen het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel 2021. Beroep instellen kan bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Of via het Digitaal Loket. Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor burgers met een DigiD.

Waar staan we in de procedure

In juni 2020 is het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel gepubliceerd. Hierop zijn 32 beroepen ingediend bij de Raad van State. In oktober 2020 is door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het verweerschrift ingediend bij de Raad van State. Op 26 januari 2022 is het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Een zittingsdatum voor de behandeling van de beroepen bij de Raad van State is nog niet bekend. Meer informatie over het project is te vinden op de programmapagina van PHS Meteren - Boxel.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers