MVO in Groningen Spoorzone

Nieuws

22 juli 2021

Bij de aanbesteding van het project Groningen Spoorzone hebben we als partners stevig ingezet op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het project. CO2-beperking, duurzaamheid en hinderbeperking waren belangrijke punten in de gunning. We spreken met Gerhard Hulleman, MVO-coördinator van Strukton Civiel, over hoe zich dat vertaalt in de verbouwing van station Groningen.

MVO is onze toekomst

Gerhard werkt als coördinator op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) bij Strukton Civiel en is vanuit die rol betrokken bij het stationsproject van Groningen Spoorzone. “Maatschappelijke verantwoord ondernemen is noodzaak, het is onze toekomst en de ontwikkelingen hierin gaan snel. Opdrachtgevers verwachten van ons dat we hierin meegaan. Mijn rol is om hier invulling aan te geven, maar vooral ook de organisatie en de medewerkers in het project hierin mee te krijgen, er bewust van te maken en te ondersteunen.”

Bekijk: Op de webcam is te zien dat vrachtwagens een circuit volgen

CO2 verminderen

Een belangrijk onderwerp in de gunning van het contract is het verminderen van het vrijkomen van koolstofdioxide (CO2) in de lucht. Dit komt vrij door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. Maar ook dieren en mensen stoten CO2 uit. “Wij hebben een plan geschreven met mogelijke maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een groot deel van de maatregelen uit dit plan voeren we nu uit. Elk half jaar evalueren we en kijken we naar wat het oplevert”, vertelt Gerhard.

“Om te zorgen dat onze medewerkers die niet in de buurt van Groningen wonen minder de auto gebruiken kunnen ze overnachten in Groningen. Ook stimuleren we het gebruik van de trein. Je kunt immers bijna op de bouwplaats uitstappen.”

Station Groningen is straks een duurzame, maar vooral plezierige plek om te zijn.

Gerhard Hulleman MVO-coördinator bij Strukton Civiel

Circuit op bouwplaats

“Op de bouwplaats zijn aanpassingen gedaan die zorgen voor minder CO2-uitstoot. De bouwwegen zijn geasfalteerd, zodat er minder rolweerstand op de banden is en brandstofverbruik vermindert. En er ligt een circuit dat de vrachtwagens volgen. Ze hoeven dan niet achteruit te steken om naar de in-/uitgang te gaan. Dit is ook voor de veiligheid, want er zijn veel bewegingen op de bouwplaats.”

Alleen al voor de afvoer van grond en aanvoer van materialen verwacht Gerhard in het hele project ruim 32.000 vrachtbewegingen. “Dat allemaal door de stad laten rijden is niet handig. Niet alleen vanwege CO2-uitstoot, maar ook voor de omgeving en andere weggebruikers. Gelukkig kunnen we gebruikmaken van de bestaande busbaan die met wat kleine aanpassingen aansluit op de bouwplaats aan de zuidzijde van het station.”

Groene stroom en zonnepanelen

Op de bouwplaats staan masten met ledverlichting. “Die kunnen allemaal apart op afstand bediend en gedimd worden. Dit scheelt energie en is ook voor de omgeving prettig. Overigens is de stroom die we op de bouwplaats gebruiken helemaal groen. En het projectkantoor draait volledig op de zonnepanelen die op het dak liggen.”

Hergebruik materialen

Strukton gaat ook materialen hergebruiken. Gebroken puin afkomstig van de sloop van de kiosken op het stationsplein wordt straks de fundering voor het busstation. Ook het spoorgrind van het oude opstelterrein gebruiken ze opnieuw. Gerhard: “De materialen liggen in opslag op het terrein zelf, dit scheelt transportbewegingen. Vervuilde grond is direct afgevoerd naar een verwerker in Groningen, maar de rest ligt opgeslagen en krijgt nog een bestemming.” 

  • Op het bouwterrein zelf vindt opslag van materialen plaats
    Op het bouwterrein zelf vindt opslag van materialen plaats
  • Grond gaat in opslag op een van de depots op het terrein
    Grond gaat in opslag op een van de depots op het terrein
  • Grind van het oude opstelterrein ligt in opslag voor hergebruik
    Grind van het oude opstelterrein ligt in opslag voor hergebruik

Rekening houden met omgeving en reizigers

Hinder voor de omgeving beperken is in het project erg belangrijk. Naast gebruik van de busbaan en ledverlichting heeft Strukton vooral gekeken naar de bouwmethode. “Er is gekozen om de bouwkuip met diepwanden te bouwen in plaats van met damwanden. Een methode die geluidsvrij en trillingsarm is en dus voor minder hinder zorgt. En met de reizigers houden we ook rekening. Ook al is het een bouwplaats, reizigers moeten nog steeds hun weg kunnen vinden via de meest logische en comfortabele routes”, vertelt Gerhard.

Ontwerp

Het station zelf is natuurlijk ook van maatschappelijk belang. De vernieuwingen moeten efficiënt, logisch, overzichtelijk, comfortabel, veilig, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn en Groningen moet het mooiste station van Nederland blijven. Een hele opgave.

“Ik denk dat we daar samen met Koen van Velsen Architecten goed in geslaagd zijn. Fietsers, voetgangers, treinreizigers en busreizigers komen allemaal op één plek bij elkaar. Het ontwerp verbindt de noord- en zuidzijde met elkaar en door het gebruik van robuuste materialen, hergebruik van de oude perronkappen, geïntegreerde zonnepanelen en groene daken op de perronkappen is het ook een duurzaam ontwerp. Het station is straks een duurzame, maar vooral plezierige plek om te zijn.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers