Minder treinen door personele problemen

Nieuws

28 juli 2021

Als gevolg van personele problemen op verkeersleidingspost Utrecht hebben we helaas moeten besluiten om tot 15.00 uur vanmiddag op enkele trajecten geen of minder treinen te laten rijden. Tussen Amersfoort en Amsterdam rijden minder Intercity’s. Tussen Utrecht en Almere Centrum rijden minder Sprinters. De Sprinter tussen Utrecht en Baarn rijdt niet. We betreuren dat we dit besluit hebben moeten nemen en adviseren reizigers een reisplanner te raadplegen.

Onderbezetting

ProRail kampt al langere tijd met een personeelstekort op de verkeersleidingsposten. Eerder dit jaar vielen ook treinen uit door onderbezetting. Bij onderbezetting moeten we ervoor kiezen om minder treinen te laten rijden, omdat er onvoldoende collega’s zijn die de veiligheid bij normale drukte kunnen waarborgen. De roosterdruk is bij onze verkeersleidingsposten zo hoog dat een enkele afmelding tot gevolg kan hebben dat we hiertoe moeten besluiten.

We vinden dit erg vervelend voor reizigers en vervoerders. Dankzij betrokken en flexibele collega’s op de verkeersleidingsposten lukt het ons bijna altijd om alle diensten te bezetten.

Reisplanner

Reis je vandaag op een van de onderstaande trajecten? Raadpleeg dan voor vertrek een reisplanner.

  • Amersfoort - Amsterdam: minder Intercity’s
  • Utrecht - Almere Centrum: minder Sprinters
  • Utrecht - Baarn: geen Sprinters

Tussen Den Dolder, Soest Zuid, Soes, Soestdijk en Baarn worden bussen ingezet.

Check een reisplanner

Maatregelen korte termijn

We proberen de problemen zo veel mogelijk te beperken en zo mogelijk structureel op te lossen. Op de korte termijn bekijken we nu continu vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat we dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen.

Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’. Ook snappen we dat niet iedereen dit praktisch kan regelen door bijvoorbeeld een fikse toename van de reistijd naar de verkeersleidingspost. 

ProRail probeert recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken tijdelijk weer in dienst te kunnen laten komen op locaties waar dat hard nodig is.

Maatregelen langere termijn

Maar we kijken ook naar maatregelen op de lange termijn. ProRail blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het werving- en selectiebudget in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog om meer potentiële nieuwe medewerkers te interesseren.

Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd.

We houden de opleiding voortdurend tegen het licht om te zien of we ervoor kunnen zorgen dat we aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot.

Meer over:

Meer nieuws

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt