Onderzoek naar zonnepanelen op geluidschermen

Nieuws

29 mei 2020

ProRail gaat in het project NEWRAIL onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om energie op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen. Het onderzoek, door NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg), wordt in 2021 uitgevoerd bij nieuwe geluidschermen langs het spoor in America, gemeente Horst aan de Maas in Limburg.

NEWRAIL is een initiatief van ProRail samen met gemeente Horst aan de Maas, TNO, Energiecoöperatie Reindonk Energie en de Haagse Hogeschool.  Voor de uitvoering is subsidie beschikbaar van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Het onderzoek vindt plaats bij geluidschermen die ProRail in 2021 bouwt als onderdeel van het landelijke Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Zonnepanelen op geluidschermen kunnen veel energie opbrengen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen bijna negenduizend huishoudens van energie voorzien en kunnen daarmee bijdragen aan de landelijke energietransitie waar gemeenten voor staan.

Kennis opbouwen

Reinout Wissenburg, strategisch manager duurzaamheid ProRail: “Naast onze daken en gronden bieden geluidschermen een kans om met zonnepanelen energie op te wekken langs het spoor. Met dit project willen we aantonen dat – en hoe – dit kan. We willen kennis opbouwen en die breed beschikbaar stellen, zodat Nederland deze potentie ook kan benutten.”


Legosysteem

De Dorpsraad van America en omwonenden worden bij het project betrokken. Met hun wensen en inzichten hebben zij invloed op het eindresultaat. Ook krijgen zij de kans energie af te nemen via de energiecoöperatie Reindonk Energie, een van de deelnemers in NEWRAIL.  In september is er een bijeenkomst voor omwonenden gepland in het dorpshuis. Eind dit jaar is het ontwerp gereed. Het geluidscherm met zonnepanelen wordt volgend jaar gebouwd. De montage van de zonnepanelen moet op alle geluidschermen toepasbaar zijn, zowel op nieuwe als op bestaande geluidschermen; een soort ‘legosysteem’.

Eric Beurskens, wethouder bij de gemeente Horst aan de Maas én oud-ProRailer, is blij met het initiatief: ”Als Green Leaf gemeente willen we samen met onze inwoners de duurzaamheidsopgave aanpakken. Daarbij willen we ons mooie landschap zo min mogelijk verstoren. We zijn dus heel blij dat we samen met de partners en onze inwoners dit project kunnen vormgeven en dat ProRail versneld  geluidsmaatregelen neemt. Ook een plus is, dat de Haagse Hogeschool het burgerparticpatietraject onder de loep neemt. Dat geeft ons ook weer mogelijkheden om dit voor de toekomst nog beter te gaan doen. Want als gemeente doen we het voor, maar ook mét onze inwoners.”

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers