Update | Herstelwerk spoor bij Esch en Vught

Nieuws

23 maart 2023

Goed nieuws. ProRail ontving donderdagavond 23 maart van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de ontheffing om het spoor bij Esch te mogen herstellen. In de vroege ochtend van vrijdag 24 maart zijn we gestart met de werkzaamheden.

Update | 27-03-2023 | 17.40 uur

Ook vandaag is er weer hard gewerkt om het spoor te herstellen bij Esch en Vught.

Esch
In Esch gaan de werkzaamheden voorspoedig. De aangetroffen dassenburchten zijn verwijderd en de gaten in het spoortalud zijn inmiddels hersteld. We willen er zeker van zijn dat de das niet terugkomt, daarom plaatsen we graafwerend gaas op de locaties waar de dassen actief waren. Op een later moment worden aanvullende graafwerende maatregelen getroffen over het hele spoortalud. Hiermee voorkomen we toekomstig gegraaf  van dassen. Om er voor te zorgen dat het spoor weer veilig kan worden bereden, rijden we vannacht met een onderhoudsmachine over het spoor om de baan te stabiliseren en het spoor te reinigen.

Vught
In Vught waar ook dassenburchten zijn gesignaleerd, zijn we zondag begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. We pakken dit op dezelfde manier aan als in Esch. In Vught zijn in totaal 17 gangen aangetroffen. Zondag hebben we op 15 ingangen daarvan al terugslagkleppen geplaatst, zodat de dassen afgelopen nacht de burcht veilig konden verlaten. Dat betekent dat we vanmorgen al vroeg konden starten met het ontgraven van deze holen. Tijdens het graafwerk zijn wederom geen dassen aangetroffen. We vermoeden daarom dat de dassen inmiddels een ander onderkomen hebben gevonden.

Op de overige 2 ingangen in Vught zijn vandaag ook terugslagkleppen geplaatst. Dat betekent dat we op die plekken morgenochtend kunnen starten met het ontgraven. De kans dat we hier dassen tegenkomen is klein, omdat het erop lijkt dat deze ingangen niet actief zijn belopen. We gaan hier wel net zo zorgvuldig mee om als de overige holen. Daarna herstellen we het spoortalud, plaatsen we graafwerend gaas en zullen we ook hier het spoor stabiliseren en reinigen.

Update | 27-03-2023

In Esch is het afgelopen weekend hard gewerkt om de aangetroffen dassenburchten te ontgraven. In totaal zijn er 25 ‘pijpen’ (gangen) aangetroffen. In de nacht en tijdens het graven overdag zijn geen dassen gezien. Hierdoor hebben we flink kunnen doorwerken en zijn alle dassenburchten in Esch verwijderd. Het vermoeden is dat de aanwezige dassen succesvol zijn ontmoedigd om hier nog terug te keren en inmiddels ergens anders een fijn huis hebben gevonden.

In Vught, zo’n twee kilometer verderop, zijn ook meerdere dassenburchten gesignaleerd. Dit is op dezelfde spoorlijn waar het treinverkeer nu stilligt. Inmiddels zijn ook de werkzaamheden hier gestart. Zo hebben we kleppen geplaatst bij de pijpen, zodat de dassen die nog aanwezig zijn er in de nacht wel uit kunnen, maar niet meer terug. Ook is er gras gemaaid om de dassen te ontmoedigen hier te komen. Zondagavond kwam ook voor deze plek een ontheffing om te kunnen starten met het ontgraven en daar is onze aannemer ASSET Rail maandagochtend mee gestart.

Nadat alle graafwerkzaamheden bij zowel Esch als Vught zijn afgerond, moeten we er nog voor zorgen dat de grond onder het spoor weer stevig is, zodat de treinen veilig over het spoor kunnen rijden. Wanneer duidelijkheid is wanneer dit weer kan, zal ProRail hierover communiceren.

 • Dassenholen zijn inmiddels afgedekt met rasters, zodat de dassen geen nieuwe holen kunnen graven rond en onder het spoor
  Dassenholen zijn inmiddels afgedekt met rasters, zodat de dassen geen nieuwe holen kunnen graven rond en onder het spoor
 • Met man en macht worden de spoordijken afgegraven om de dassenburchten te ontdekken
  Met man en macht worden de spoordijken afgegraven om de dassenburchten te ontdekken
 • Langs het spoortalud ontdekken spoorwerkers flinke holen, die tot instortingsgevaar leiden
  Langs het spoortalud ontdekken spoorwerkers flinke holen, die tot instortingsgevaar leiden
 • Deze dassenkamer ligt precies onder de rand van het spoorbed met spoorgrind. Dit toont de ernst van de situatie
  Deze dassenkamer ligt precies onder de rand van het spoorbed met spoorgrind: dit toont de ernst van de situatie

Update | 24-03-2023

De werkzaamheden bij het spoor bij Esch zijn vrijdag, 24 maart, voorspoedig verlopen. Er is veel werk verzet. Zo zijn er kleppen geplaatst op de holen die nog geen kleppen hadden - in totaal 12 - en er is begonnen met de graafwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen zeker het hele weekend in beslag nemen.

Gisteren werden er al kleppen geplaatst en op die plekken is door middel van wildcamera’s in de gaten gehouden of er dassen actief waren. Dat was niet het geval. Met graafmachines is er gegraven tot aan de holen. Die zaten op sommige plekken tot aan het spoor.

Gaas

Ook in de holen zaten geen dassen en dus zijn ze dichtgemaakt met zand. Hoogstwaarschijnlijk wordt er vandaag nog gaas over de dichtgemaakte spoordijk geplaatst zodat de dassen daar niet opnieuw een burcht kunnen gaan graven. De twaalf holen waar nu kleppen op zijn geplaatst worden de komende 24 uur in de gaten gehouden. Mochten daar dassen zijn dan worden die naar een andere locatie gebracht. 

Ook de groenaannemer is aan de slag gegaan. Er is nog meer begroeiing weggehaald. Dit om het spoor onaantrekkelijk te maken voor de das. Waardoor de kans kleiner wordt dat het dier daar een hol gaat graven.

Bericht | 23-03-2023

Als alles voorspoedig loopt verwachten we dat er mogelijk eind volgende week weer treinen kunnen rijden. Dit weekend weten we daar meer over, want dan zal uit graafwerk duidelijk zijn hoe groot de dassenburcht onder het spoor is en kunnen we bepalen hoe lang herstel zal duren. RVO heeft zich maximaal ingespannen om de benodigde goedkeuring zo snel mogelijk te verstrekken. In samenwerking met stichting Das & Boom hebben wij de aanvraag tot ontheffing ingediend bij de RVO.

Die ontheffing is er nu en dat betekent dat we nu echt kunnen beginnen met het herstel van de ondergrond van het spoor die was aangetast door gravende dassen. Het doel is om met het werk het spoor weer helemaal veilig en beschikbaar te krijgen voor reizigers- en goederentreinen. De dassen mogen we met maatregelen uit het spoor laten vertrekken. Omdat er dassen in het spel zijn mogen de werkzaamheden alleen overdag plaatsvinden, want het zijn vooral nachtdieren.

Voorbereidende werkzaamheden

Donderdagochtend vroeg waren we al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. We hebben de begroeiing rondom het spoor gemaaid en terugslagkleppen geplaatst. Dit moet ervoor zorgen dat de dassen uit de spoordijk blijven. Lees hier meer over deze werkzaamheden.

 • De begroeiing rondom het spoor wordt gemaaid
  De begroeiing rondom het spoor wordt gemaaid
 • Het plaatsen van de terugslagkleppen
  Het plaatsen van de terugslagkleppen

Dierenarts en ecoloog kijken mee

Vrijdag beginnen we bij het eerste daglicht met het ontgraven van de dassenburchten. We graven vanaf de buitenzijde van het talud voorzichtig naar binnen toe. Als we nog dassen aantreffen dan worden die verdoofd en opgevangen. Dit gebeurt onder begeleiding van een dierenarts en ecoloog. De stichting Das & Boom is nauw betrokken bij het ontmantelen van de dassenbruchten en organiseert de opvang van dassen die eventueel nog worden aangetroffen. ‚Äč

Veel te doen

Voor het graafwerk zetten we zoveel mogelijk graafmachines in die vanaf het spoor kunnen werken. Op die manier kunnen we de werkzaamheden snel en precies uitvoeren. Er is veel te doen, we gaan door tot zonsondergang.
Zodra we zeker weten dat er geen dassen meer aanwezig zijn onder het spoor, beginnen we met het opvullen van de holen met zand. Daarna wordt het gegraven gat in het talud weer dichtgemaakt.

Zodra het spoor volledig hersteld is, plaatsen we ‘anti-graaf-gaas’ over de locatie. Hiermee willen we toekomstig gegraaf van dassen voorkomen. Als we dit gedaan hebben, controleren we het herstelde spoor met een grondradar. Hiermee kijken we in de grond, zodat we zeker te weten of het spoor weer veilig kan worden bereden. Tot slot zaaien we een zaadmengsel zodat er weer extra groen terug groeit langs het spoor. Als het nodig is, wordt het spoor nog schoongemaakt. Daarna kan dienstregeling worden hervat.

Gravende dassen

In Esch hebben dassen het spoor ondergraven, waardoor de veiligheid van het treinverkeer niet langer gegarandeerd kon worden. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel sinds 21 maart 13:00 stil. De das is een beschermd dier en daarom is een ontheffing nodig om in de leefwereld van de das te mogen werken.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren en wanneer treinen weer kunnen rijden tussen Den Bosch en Boxtel. We adviseren om een reisplanner te raadplegen voor vertrek.

Raadpleeg reisplanner Raadpleeg reisplanner

Vragen over dassen

De das is een beschermd diersoort en dat brengt uitdaging met zich mee. Want ze graven onder het spoor en brengen daarmee soms de veiligheid van treinverkeer in het geding. In zeven vragen en zeven antwoorden geven we uitleg over een complex probleem.

Lees meer Lees meer

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers