ProRail legt treinverkeer stil tussen Den Bosch en Boxtel

Nieuws

21 maart 2023

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel is 21 maart, omstreeks 13:00 uur stilgelegd. Dassen hebben het spoor namelijk ondergraven bij Esch. Daardoor kan het spoor verzakken en is de veiligheid van treinverkeer niet langer te garanderen. Zeer ingrijpend voor reizigers en vervoerders, maar het kan niet anders. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden.

Update | 22-03-2023

In afwachting van de benodigde ontheffing gaat ProRail donderdag 23 maart in de spooromgeving van Esch voorbereidende werkzaamheden verrichtten. Deze werkzaamheden worden verricht in het bijzijn van ecologen en mogen al uitgevoerd worden tijdens de beoordeling van onze aanvraag door bevoegd gezag. Het gaat daarbij om maaien - waarmee de leefomgeving onaantrekkelijker wordt voor de das - en het plaatsen van terugslagkleppen op het uiteinde van de gangen die de dassen hebben gegraven. Daardoor kunnen de dassen wel uit de burcht, maar er niet meer in.

De plannen voor vervolgwerkzaamheden liggen klaar in afwachting van de ontheffing. Tot die tijd is het niet mogelijk om goed in te schatten wanneer er weer treinen kunnen rijden over het traject. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we dat direct melden.

Ontheffing

Na signalering van de dassenburcht bij het Noord-Brabantse Esch - in mei 2022 - is in juni 2022 een ecologisch onderzoek gedaan en de activiteit van de dassen gemonitord. Dat is nodig om een ontheffing aan te vragen die goed onderbouwd en weloverwogen is. Eerder meldden we in dit bericht dat we in december een ontheffingsaanvraag deden bij de RVO. ProRail heeft deze ontheffing, die gericht was op taludherstel, echter niet correct ingediend in de digitale omgeving van RVO, waardoor deze daar nooit is aangekomen. Hierdoor is onterecht het beeld ontstaan dat RVO lang gewacht heeft met het verlenen van deze ontheffing.

ProRail heeft voor de huidige, acute situatie dinsdag 21 maart een nieuwe ontheffingsaanvraag gedaan bij RVO. Taludherstel is niet voldoende voor het oplossen van de huidige situatie, daarom is ook het verwijderen van de burcht opgenomen in de aanvraag.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de ontstane problemen en de omvang ervan. De brief is hieronder te lezen. 

Brief van de staatssecretaris Brief van de staatssecretaris

Molkwerum

In Friesland, bij Molkwerum, is vanwege dassen ook geen treinverkeer mogelijk. Op woensdag 21 maart is er een ontheffing verleend. Dat betekent dat ProRail aan de slag mag gaan om de dassen uit het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen. Dassen zijn beschermde dieren. Daarom mogen we niet in de nacht werken en starten we donderdag 23 maart vroeg in de ochtend.

Update | 15.55 uur

Reactie van John Voppen, CEO bij ProRail: 'Ik constateer dat we voor de tweede keer in een week tijd treinverkeer moeten staken omdat dassen een spoorbaan ondergraven en dat het vervolgens veel tijd kost om dit aan te pakken, omdat we van bevoegd gezag toestemming moeten krijgen. Er is, in het belang van de reiziger en vervoerders, echt meer ruimte nodig om sneller actie te kunnen ondernemen. We zijn hierover uiteraard in spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.'

Het spoor bij Esch waar dassen hebben gegraven
Het spoor bij Esch waar dassen hebben gegraven

Bericht | 21-03-2023

Er is herstel van de spoorbaan en de ondergrond nodig, maar we weten nog niet wanneer dat kan plaatsvinden. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.

In Friesland bij Molkwerum is ook vanwege dassen geen treinverkeer mogelijk. ProRail werkt daar aan een vergunning om de dassen uit het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen.

Check een reisplanner

Komende tijd staat in het teken van spoedoverleg met bevoegde instanties en deskundigen. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk wanneer het herstel plaats zal kunnen vinden en wanneer treinen weer kunnen rijden tussen Den Bosch en Boxtel. We adviseren om een reisplanner te raadplegen voor vertrek.

Raadpleeg reisplanner Raadpleeg reisplanner

Dassen

Dassen kiezen er af en toe voor om holen te graven in onze spoordijken. De omgeving van het spoor is vaak rustig en de helling van een spoordijk is voor een das ideaal terrein om in te graven. Maar dat stelt ons, als duurzame spoorbeheerder, voor dilemma’s.

Lees meer over dassen en het spoor Lees meer over dassen en het spoor

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers