Tracébesluit PHS Nijmegen en westentree vastgesteld

Nieuws

18 mei 2022

Een betrouwbare dienstregeling op het traject Schiphol-Utrecht-Nijmegen is een stap dichterbij. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat stelde op 29 april het ‘Tracébesluit PHS Nijmegen en westentree’ vast. Hiermee is het besluit voor aanpassingen op en rond station Nijmegen, in het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, genomen. Het tracébesluit is op 18 mei gepubliceerd in de Staatscourant en regionale kranten.

Inzage stukken en beroep

Het tracébesluit is vastgesteld op basis van het ontwerptracébesluit en het bijbehorende milieueffectrapport, de ingediende zienswijzen en de wettelijke adviezen. Het is op 18 mei gepubliceerd in de Staatscourant en in regionale kranten. De documenten staan op de website van Platform Participatie en liggen van 18 mei tot en met 29 juni 2022 op verschillende locaties ter inzage. Beroep instellen tegen het tracébesluit kan tot en met 29 juni 2022 bij de Raad van State. Hoe dit kan, staat ook op de website van Platform Participatie.

Platform Participatie

Grotendeels hetzelfde

Het tracébesluit is grotendeels hetzelfde als het ontwerptracébesluit. Nader onderzoek voor onder ander geluid, water en landschappelijke inpassing heeft gezorgd voor verbeteringen. Zienswijzen en wettelijke adviezen vormden aanleiding voor wijzigingen en extra uitleg in de toelichting bij het tracébesluit en verduidelijking in teksten en kaarten. De belangrijkste wijziging is het nemen van geluidmaatregelen op de Waalbrug. Hier lees je meer over de verschillen tussen het tracébesluit en het ontwerptracébesluit.

Meer reizigers op drukke trajecten

ProRail verbindt mensen met hun werk, hun school en met elkaar. Ook verbinden we goederen met markten in binnen- en buitenland. De komende jaren neemt de hoeveelheid reizigers en goederen over het spoor aanzienlijk toe. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer van de Rijksoverheid zorgt ervoor dat op drukke trajecten in Nederland iedere 10 minuten een trein gaat rijden. Daarmee wordt de trein nog aantrekkelijker als alternatief voor de auto.

Een van die drukke trajecten is het traject Schiphol–Utrecht–Nijmegen. In Nijmegen zijn aanpassingen nodig om te zorgen voor een betrouwbare dienstregeling.

Hoogfrequent Spoorvervoer

Elke dag rijden er 5.500 treinen over zevenduizend kilometer spoor. Via ruim 400 stations komen er 1.2 miljoen reizigers en 110.000 ton goederen op hun bestemming. De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren toenemen met 30 tot 40 procent.

Meer over Hoogfrequent Spoorvervoer

Aanpassingen in Nijmegen

In Nijmegen passen we sporen en wissels aan om meer ruimte voor treinen op het spoor te maken. Hierdoor kunnen treinen sneller rijden. Ook bouwen we een derde perron op station Nijmegen. Om de toegankelijkheid en doorstroming van het station te verbeteren passen we de perrontunnel aan en zorgen we voor voldoende liften en trappen. In de perrontunnel komen winkels.

Deze ontwikkelingen bieden de kans om aan de westzijde van het station -in opdracht van de gemeente Nijmegen- een nieuwe tweede volwaardige toegang te maken: de westentree. Het opstelterrein voor reizigerstreinen nabij de wijk Wolfskuil passen we aan voor meer capaciteit voor het parkeren en van binnen schoonmaken van treinen.

PHS Nijmegen en westentree is naar verwachting klaar in 2028.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers