Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Gewijzigd tracébesluit PHS Rijswijk-Rotterdam nu in te zien

Nieuws

6 april 2022

Nieuwe inzichten over het toekomstige treinverkeer op het traject Rijswijk-Rotterdam hebben geleid tot aanpassingen aan het tracébesluit uit 2016. Dit zogenoemde wijzigingstracébesluit is nu in te zien tot en met woensdag 18 mei 2022.

Belangrijkste aanpassingen 

In 2016 werd voor het project PHS Rijswijk-Rotterdam een tracébesluit genomen. Hierin staan de veranderingen aan het spoor die nodig zijn om meer treinverkeer mogelijk te maken. Na dit besluit zijn nieuwe inzichten ontstaan en is het tracébesluit aangepast. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • Op station Schiedam worden twee bestaande sporen opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor kunnen intercity’s in Schiedam blijven stoppen en blijft de rechtstreekse verbinding tussen Schiedam en Amsterdam in stand. Hiervoor worden perrons verlengd en zijn aanpassingen nodig in de sporenlayout, zoals aansluitingen en wissels. Ook moet een railinzetplaats (plek waar werk- en inspectievoertuigen op het spoor geplaatst worden) worden opgeschoven.
  • Op Rotterdam Centraal worden sporen en perrons aangepast zodat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken. Ook worden er sporen geschikt gemaakt voor het keren van intercity’s. Voor de hulpdiensten wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd.
  • Bij de noordelijke tunnelingang van de spoortunnel in Delft, ter hoogte van de Kampveldweg, wordt in plaats van een één meter hoog geluidsscherm en raildempers, gekozen voor een twee meter hoog geluidsscherm. Hierdoor kan een bestaand scherm hergebruikt worden en kunnen de beoogde raildempers achterwege blijven.

Wijzigingstracébesluit

Om de aanpassingen planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het tracébesluit nodig: het wijzigingstracébesluit.

Lees er alles over

Duidelijker

Het ontwerp van dit wijzigingstracébesluit is op 27 mei 2021 gepubliceerd. Belangstellenden konden hierop reageren. Er zijn toen drie zienswijzen ingediend. De opmerkingen en vragen uit die zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van wijzigingstracébesluit, maar wel tot het aanpassen en verduidelijken van sommige achtergronddocumenten. Ook is de toelichting op het wijzigingstracebesluit verduidelijkt.

Documenten inzien

Het wijzigingstracébesluit is op 6 april gepubliceerd in de Staatscourant en is nu in te zien. Je vindt alle documenten op de site platformparticipatie.nl. Hier vind je ook alle informatie over het tracébesluit en de manier waarop je beroep in kunt stellen. De documenten zijn op papier in te zien in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam en Rotterdam. De adressen staan ook op de site. 

Bekijk de projectfilm

Meer informatie over het project vind je op de programmapagina PHS Rijswijk-Rotterdam . Of bekijk hier de projectfilm.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers