Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Windpark Nieuwe Hemweg geopend

Nieuws

7 juli 2021

Vattenfall, NS en ProRail hebben samen windpark Nieuwe Hemweg geopend. Afgelopen maanden bouwde Vattenfall zes windturbines op het terrein van de NS in de Amsterdamse haven. Ze vervangen twaalf oudere exemplaren uit de provincie Noord-Holland.

Schaarse grond

De windmolens staan op windpark Nieuwe Hemweg, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Dit is een locatie die voor plaatsing van de molens veel uitdagingen kende, omdat de grond schaars is in dit gebied en er al een parkeerterrein voor treinen stond gepland voor ProRail.

Bijzondere samenwerking

Dankzij voortdurend en intensief overleg tussen NS, ProRail, Vattenfall en het Havenbedrijf Amsterdam is het gelukt om de zes nieuwe windmolens te combineren met het parkeerterrein. Een bijzondere samenwerking, want het is de eerste keer dat Vattenfall in Nederland een windpark direct naast zo’n zogenoemd ‘opstelterrein’ voor treinen bouwt.

Genodigden fietsen naar het windpark aan de Nieuwe Hemweg
Genodigden fietsen naar het windpark aan de Nieuwe Hemweg

Gezamenlijk succes

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: ““Het is zonder meer uitdagend om te werken in een omgeving die zo intensief wordt gebruikt als Sloterdijk. Dat windpark Nieuwe Hemweg nu volgens schema wordt opgeleverd zie ik dan ook vooral als een gezamenlijk succes van alle betrokken partijen. Vattenfall wil binnen een generatie een fossielvrij leven mogelijk maken. Met windpark Nieuwe Hemweg brengen we die ambitie weer een stap dichterbij.”

Recordtempo

Afgelopen najaar werd begonnen met de bouw van de turbines. Die konden dankzij zacht winterweer in recordtempo worden opgebouwd. Na een uitgebreide testperiode zijn de turbines nu officieel in gebruik genomen. De stroom die de windmolens produceren gaat naar Vattenfall.

Als spoorbeheerder maken wij ons hard voor duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om onze eigen projecten.

Ans Rietstra COO bij ProRail

Win-winsituatie

Anneke de Vries, Raad van Bestuur-lid van NS: “Wij hebben ons samen met ProRail, Vattenfall en het Havenbedrijf hard gemaakt voor het laten slagen van dit project. De ruimte in Nederland voor duurzame energieopwekking is schaars en het inzetten van onze gronden en gebouwen is dus een win-winsituatie en zetten we ook verder voort op complexe locaties. Het meewerken aan het opwekken van wind- en zonne-energie sluit naadloos aan op de strategie van NS. Wij staan voor duurzaam ondernemen en we hebben de ambitie om in 2040 een geheel fossielvrije onderneming te zijn, elk uur van de dag. Dit betekent dat we dus niet meer afhankelijk willen zijn van bijvoorbeeld gascentrales als het niet waait.”

Bijdrage leveren

Raad van Bestuur-lid Ans Rietstra van ProRail: “Als spoorbeheerder maken wij ons hard voor duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om onze eigen projecten. Als wij een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van klimaatverandering door andere partijen zoals Vattenfall en NS te faciliteren, dan zullen we niet aarzelen. Denk daarbij aan verlening van vergunningen, het op elkaar afstemmen van werkzaamheden en het maken van afspraken over bijvoorbeeld onderhoud. Ik ben blij dat dat is gelukt. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en het resultaat is prachtig. Mijn felicitaties aan Vattenfall en NS. Chapeau.”

Vattenfall wil binnen een generatie een fossielvrij leven mogelijk maken. Dit windpark brengt dat een stap dichterbij.

Martijn Hagens CEO bij Vattenfall Nederland

Minder windmolens, meer groene stroom

De zes windmolens vervangen twaalf oudere exemplaren. Op de locatie van het nieuwe windpark stonden voorheen acht oude windmolens. Ook werden vier oude windmolens verwijderd uit het IJsselmeer, in de buurt van Medemblik. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie Noord-Holland om twee windmolens in de provincie te verwijderen om één nieuwe te kunnen plaatsen.

De zes nieuwe turbines hebben samen een vermogen van 13,2 MW, bijna het dubbele van de 12 windmolens die ze vervangen. De hoeveelheid elektriciteit die daarmee wordt opgewekt komt overeen met het verbruik van tienduizend huishoudens.

 

Foto bovenaan: Anneke de Vries (NS), Martijn Hagens (Vattenfall) en Ans Rietstra (ProRail) bij de opening van het windpark
Fotograaf: Jorrit Lousberg

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers