Natuurbrug Asselsche Heide

In de provincie Gelderland ligt de Veluwe. Dit natuurgebied wordt doorkruist door het spoor tussen Amersfoort en Apeldoorn. Zo loopt het spoor dwars door de Asselsche Heide, het vormt een barrière voor dieren. ProRail bouwt een natuurbrug over het spoor zodat de dieren veilig van de ene kant naar de andere kant kunnen.

Noord- en Zuid Veluwe weer verbinden

De natuurbrug komt in het verlengde te liggen van het iets zuidelijker gelegen ecoduct ‘Hoog Buurlo’ over de snelweg A1. Samen met andere natuurbruggen in dit gebied zorgt de natuurbrug Asselsche Heide ervoor dat Noord- en Zuid Veluwe weer aan elkaar verbonden worden.

Betere voortplanting en verspreiding

De Veluwe bestaat uit bos-, heide- en stuifzandgebieden, waar verschillende diersoorten leven. Sommige worden met uitsterven bedreigd. Met de aanleg van een natuurbrug wordt het leefgebied vergroot en kunnen dieren zich beter voortplanten en verspreiden.

Van edelherten tot dagvlinders

Edelherten, wilde zwijnen, dassen, vleermuizen en boommarters gaan straks de natuurbrug gebruiken. Maar ook reptielen, vliegende herten en dagvlinders behoren tot de te verwachten gebruikers.

Planning

In juni 2018 is de aanleg van de natuurbrug gestart en in maart 2019 zijn de werkzaamheden afgerond. Donderdag 21 maart is de officiële opening.

De aanleg wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. ProRail werkt voor dit project samen met Kroondomein het Loo. Deze laatste wordt de beheerder van de natuurbrug.

 

Het laatste nieuws

Wild over natuurbrug Asselsche Heide

Kudde schapen opent natuurbrug Asselsche Heide.
Kudde schapen opent natuurbrug Asselsche Heide.
De eerste sporen van wild zijn er al te vinden: de natuurbrug op de Asselsche Heide is klaar. Donderdag vond de opening plaats. Topman Pier Eringa toont zich trots: 'samen met aannemer Dura Vermeer, collega's, omwonenden en het Kroondomein is dit een succes geworden. Heel mooi voor de treinen én voor het wild!'
Gepubliceerd op

Contact

Kijk live mee