Delft-Schiedam : Baanverbetering Delft-Schiedam

Het aantal treinreizigers tussen Den Haag en Rotterdam groeit. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maken we het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam klaar om vanaf december 2024 meer treinen te kunnen rijden. Een stabiele ondergrond is daarbij van essentieel belang. Om de PHS-dienstregeling te kunnen rijden, gaan we een tijdelijke snelheidsbeperking invoeren en de spoorbaan tussen Delft en Schiedam verstevigen.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 7 februari 2024.
Locatie
Delft - Schiedam
Programma
Rijswijk - Rotterdam
Startdatum
2022
Einddatum
2029

Meer treinverkeer mogelijk maken

De vraag naar mobiliteit in de Randstad is groter dan ooit. We willen de kwaliteit van het openbaar vervoer vergroten en meer treinverkeer mogelijk maken. Zo werken we met het PHS Rijswijk – Rotterdam aan een uitbreiding van het aantal treinen tussen Den Haag en Rotterdam.

Lees meer over PHS Rijswijk-Rotterdam Lees meer over PHS Rijswijk-Rotterdam

Veilig en op tijd

Een stabiele spoorbaan – de verhoogde ondergrond onder het spoor – is van essentieel belang voor treinverkeer. We hebben daarom een analyse gemaakt van de spoorbaan tussen Den Haag en Rotterdam, en gekeken of de spoorbaan stevig genoeg is om vervoersgroei aan te kunnen.  Want meer treinen, die ook nog eens sneller of langer zijn, belasten de baan zwaarder. Bovendien bestaat de bodem in dit gebied uit slappe klei- en veengrond. Daarnaast heeft ook klimaatverandering, zoals extreme regen of juist droogte, een negatief effect op de sterkte van de ondergrond.

Uit de analyse blijkt dat bij de groei van het treinverkeer maatregelen nodig zijn. Onder andere tussen de stations Delft Campus en Schiedam Centrum. Daarom gaan we de baan daar verstevigen. Zo zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst veilig en op tijd op je bestemming komt.

Oplossingen

We onderzoeken de mogelijkheden om de spoorbaan te verstevigen met steunbermen. Een steunberm is een grote hoeveelheid grond die aan de zijkant van de spoorbaan wordt aangebracht. Door het gewicht van deze grond wordt tegendruk geleverd aan het gewicht van de spoorbaan. Daardoor verbetert de stabiliteit.

Op plaatsen waar geen steunberm kan komen - om bijvoorbeeld technische redenen of door ruimtegebrek - kijken we of een oplossing met damwanden mogelijk is.

Projectgebied op een kaart
Projectgebied op een kaart

Omgeving

We onderzoeken samen met de betrokken gemeenten, het waterschap, de provincie Zuid-Holland, enkele recreatie- en natuurorganisaties en de belangenvereniging van lokale boeren hoe we de impact van het ontwerp op de omgeving tot een minimum kunnen beperken.

Omwonenden, reizigers en andere belanghebbenden kunnen ons helpen met de verdere detaillering van het ontwerp en de uitvoeringslogistiek. Tijdens de planologische procedure worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Op deze manier verwachten wij het werk zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Planning op hoofdlijnen

We voeren dit project uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn in 2022 gestart met een variantenstudie. Een combinatie van ingenieursbureaus maakt de ontwerpen. Daarbij worden de afmetingen en andere (technische) specificaties van de steunbermen en damwanden bepaald. Die studie is in 2024 gereed. Na vaststelling van een voorkeursontwerp start later in 2024 de planologische procedure. Parallel loopt de verdere detaillering van het ontwerp. Vervolgens moet het werk worden aanbesteed. De verwachting is dat we op zijn vroegst in 2027 kunnen starten met de uitvoering. In 2029 moet het werk klaar zijn.

Vanwege de baanstabiliteit zal de PHS-dienstregeling vanaf eind 2024 tijdelijk met lagere snelheid worden gereden. Zodra het werk in project Baanverbetering is uitgevoerd, kan de snelheidsbeperking worden opgeheven.

Baanstabiliteit nu

De huidige spoorbaan is sterk genoeg voor alle treinen die er nu overheen rijden. Maar om de klimaatinvloeden voor te zijn, en in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden, treffen we nu maatregelen. Veiligheid staat voor ons voorop. We houden het spoor structureel in de gaten om de veiligheid te waarborgen. Nederland kent zeer strenge normen waaraan de spoorveiligheid moet voldoen.

Controles daarop vinden voornamelijk plaats vanuit 'meettreinen'. Dit zijn treinen met speciale apparatuur die iedere dag in verschillende regio’s over het spoor rijden. Daarnaast zijn er inspecteurs die het spoor controleren en doen machinisten meldingen als ze veranderingen opmerken aan het spoor.

Andere projecten

Naast PHS Rijswijk-Rotterdam en het project Baanverbetering zijn er ook nog andere ontwikkelingen op het traject Den Haag – Rotterdam. Zo dient het huidige schakelstation te Schiedam Kethel te worden vervangen door een onderstation om voldoende stroomvoorziening te bieden voor de inzet van de nieuwe generatie Intercity’s van NS. Daarnaast komen er geluidsschermen langs het spoor in Schiedam en wordt het spoor tussen Delft en Schiedam vernieuwd.

Verder loopt er een onderzoek naar een mogelijke onderdoorgang bij de Kandelaarweg op de grens tussen Schiedam en Rotterdam ter vervanging van de overweg. Tenslotte zijn we een MIRT-verkenning gestart naar de Oude Lijn: een integraal onderzoek naar (ver)nieuwbouw van woninglocaties in combinatie met efficiënt, snel en duurzaam openbaar vervoer in de zuidelijke Randstad, waarbij ook de mogelijkheid van viersporigheid tussen de stations Delft Campus en Schiedam Centrum wordt verkend. Omdat alle ontwikkelingen nauwe samenhang hebben met de Baanverbetering Delft - Schiedam, maken we goede afspraken en stemmen we besluitvorming op elkaar af.

Gerelateerde projecten en programma's

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk - Rotterdam Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk - Rotterdam

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Onderdoorgang Kandelaarweg Onderdoorgang Kandelaarweg

MIRT-verkenning Oude Lijn MIRT-verkenning Oude Lijn

Nieuwe Intercity's van NS Nieuwe Intercity's van NS

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Baanstabiliteit in Nederland

Het aantal reizigers- en goederentreinen op het spoor groeit fors. In de toekomst verwachten we meer, snellere en zwaardere treinen. Om deze groei mogelijk te maken, is een stabiele ondergrond van essentieel belang. In een veranderend klimaat is het onzeker of de ondergrond de groei op het spoor aankan.

Lees over dit programma Lees over dit programma

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers