Ecoduct De Mortelen

Midden in provincie Noord-Brabant ligt het Groene Woud, een unieke aaneenschakeling van verschillende natuurgebieden. Het spoor tussen Eindhoven en Boxtel loopt hier dwars doorheen. ProRail bouwt daarom een nieuw ecoduct. Zodat de dieren veilig van het ene natuurgebied naar het andere kunnen.

Hart van het Groene Woud

Het nieuwe ecoduct, zo’n 50 meter breed, komt te liggen midden in het Groene Woud. Het verbindt de kernnatuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal weer met elkaar. Daarmee is het een belangrijke ecologische impuls voor het gebied.

Van herten tot salamanders

Naar verwachting zullen vooral edelherten het ecoduct gaan gebruiken. Maar ook andere dieren, zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen.

Planning

De aanleg van het ecoduct is in januari 2018 gestart. In het voorjaar van 2019 plaatsen we de liggers over het spoor. Begin 2020 is de natuurbrug klaar.

Het ecoduct is onderdeel van het regionale programma Kloppend hart van het Groene Woud. De aanleg wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. Ook de provincie Noord-Brabant investeert in het ecoduct.