Ecoduct De Mortelen

Midden in provincie Noord-Brabant ligt het Groene Woud, een unieke aaneenschakeling van verschillende natuurgebieden. Het spoor tussen Eindhoven en Boxtel loopt hier dwars doorheen. ProRail bouwt daarom een nieuw ecoduct. Zodat de dieren veilig van het ene natuurgebied naar het andere kunnen.

Hart van het Groene Woud

Het nieuwe ecoduct, zo’n 50 meter breed, komt te liggen midden in het Groene Woud. Het verbindt de kernnatuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal weer met elkaar. Daarmee is het een belangrijke ecologische impuls voor het gebied.

Van herten tot salamanders

Naar verwachting zullen vooral edelherten het ecoduct gaan gebruiken. Maar ook andere dieren, zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen.

Planning

De aanleg van het ecoduct is in januari 2018 gestart. Eind 2019 zijn de werkzaamheden voor ProRail aan de natuurbrug afgerond. Gebiedseigenaar Brabants Landschap zal vervolgens tot eind januari 2020 nodig hebben om het gebied aan de natuurbrug de ontsluiten door de verbinding van natuurgebied naar de natuurbrug in orde te maken.  Medio februari 2020 zal Natuurbrug de Mortelen feestelijk geopend worden door alle betrokken partijen.

Mijlpaal

In het voorjaar van 2019 zijn 28 liggers van circa 40 meter lang op hun plek gehesen tussen de twee landhoofden van natuurbrug de Mortelen. Met het plaatsen van de liggers werden de twee natuurgebieden weer aan elkaar verbonden en is er een start gemaakt met de afrondende werkzaamheden.

mortelen_004.jpg

Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO)

Het ecoduct is onderdeel van het regionale programma Kloppend hart van het Groene Woud. De aanleg wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. Ook de provincie Noord-Brabant investeert in het ecoduct. Het hele project kost circa 7,5 miljoen euro.