Spoorgoederenvervoer

Het spoor verbindt mensen met hun woon- en werkplek. Steden met andere steden. Maar het spoor verbindt ook onze havens met de industriële centra in Europa. Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Daarom werkt ProRail hard aan een duurzaam en innovatief spoorgoederenvervoer.

Wat doen wij

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. We regelen ook de capaciteitsverdeling. Dat betekent dat wij - als onafhankelijke partij - de ruimte op het spoor verdelen. Verder leidt ProRail al het treinverkeer in Nederland. Zowel de reizigerstreinen als de goederentreinen.

Samen met anderen

Er gaan veel goederen over het Nederlandse spoor. Een groot deel gaat de grens over, naar diverse bestemmingen in Europa. Dat vraagt om voldoende ruimte op het Nederlandse spoor. Maar ook om een goede aansluiting van het spoor op de havens en andere industriële centra. Verder moet het spoor ook goed ‘intakken’ op het Europese netwerk van goederensporen. ProRail werkt daar hard aan. Samen met partijen als de havens, vervoerders, terminals en verladers. Zo dragen wij bij aan een economie die duurzaam kan groeien.

Daarom spoorgoederenvervoer

Goederen vervoeren. Het kan via de weg, het water, de lucht of het spoor. Maar goederenvervoer per spoor heeft een paar bijzondere voordelen:

  • Veilig. Het spoor is een van de veiligste vormen van vervoer in Nederland. Wij nemen ook continu maatregelen voor een nog veiliger spoor. Dat gebeurt in overleg de overheid, vervoerders en aannemers. Wij zijn ook constant alert op risico's en het voorkomen van onveilige situaties.
  • Snel. Voor spoorgoederenvervoer is een goede doorstroom belangrijk: treinen moeten zo snel en veilig mogelijk op de bestemming aankomen. Een voorbeeld is de Betuweroute. Die is speciaal aangelegd voor goederenvervoer, en verbindt de Rotterdamse haven rechtstreeks met Duitsland.
  • Verbindt allerlei manieren van vervoer. Goederen gaan makkelijk van trein naar vrachtwagen. Of van schip naar trein en vrachtwagen. 
  • Verbindt de Nederlandse economie met Europa. Vanuit onze havens zijn er goede spoorverbindingen met Europese economische centra.
  • Duurzaam en het spoor kan veel aan. Ter vergelijking: 1 ton goederen per spoor levert 5 x minder CO2-uitstoot op dan via de weg. Het spoor kan ook grote hoeveelheden aan. Want 1 goederentrein vervoert ongeveer net zo veel als 56 vrachtwagens samen. 

Met oog voor de omgeving

ProRail werkt met oog voor de omgeving. Vragen en zorgen van mensen die rond het spoor wonen en werken, nemen wij serieus. We houden ons vanzelfsprekend aan afspraken over een veilig vervoer van goederen over het spoor. Die afspraken zijn onder andere gemaakt met overheden, vervoerders en verladers. Ook hinder – bijvoorbeeld van geluid  of trillingen – is voor ons een belangrijk onderwerp. Waar mogelijk, treffen we maatregelen om hinder te verminderen én te voorkomen.

Nederlandse spoor: een verbindende schakel

En voortdurend vernieuwen en verbeteren. Dat is waar ProRail hard aan werkt, samen met andere partijen in het spoorgoederenvervoer. Zodat ondernemingen erop kunnen vertrouwen dat het Nederlandse spoor een verbindende schakel is in de economieën van Europa.