Het netwerk verbinden

Elke dag passeren ruim 150 goederentreinen de Nederlandse grens. Ze komen van Lissabon, Genua, Oslo, Warschau, Basel… Of gaan daar juist naartoe. Hoe lang de afstand ook is, een lading moet simpelweg op tijd op de plek van bestemming aankomen. Dat kan, en steeds sneller.

Grensoverschrijdend

Goederenvervoer is er binnen Nederland, bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Venlo. Maar goederenvervoer gaat vooral ook over langere afstanden. Tussen havens en terminals en tussen de diverse economische centra in Europa. Sinds kort rijden er zelfs goederentreinen vanuit Nederland naar China. Dat maakt vervoerders tot internationaal opererende bedrijven, die met moderne locomotieven en wagons grensoverschrijdend werken.

Europese goederencorridors

Grensoverschrijdend goederenvervoer kan alleen als treinen overal even goed kunnen doorrijden. Dus niet gehinderd worden door steeds verschillende regels of beveiligingssystemen, bijvoorbeeld. Daarom is er het RFC - het Europese netwerk van ‘goedercorridors’, zoals de Noordzee-Oostzee corridor en de Atlantische corridor. ProRail en haar Europese spoorpartners – verenigd in de RNE  – maken daarvoor afspraken met elkaar. Onder meer over de capaciteit in dat netwerk. Maar ook over het aan elkaar knopen van internationale dienstregelingen. Samen maken we het vervoerders steeds makkelijker, door ze ook met minder regels te confronteren. Want het uiteindelijke doel is: goederentreinen snel én soepel op hun eindbestemming. 

Snel, soepel en veilig doorrijden

Samen met onze Europese spoorpartners, zoals het Duitse DB Netze AG, het Franse SNCF Réseau (SNCF) en het Slovaakse ŽSR, werken we aan een sterk RFC-netwerk. Onder andere door: 

  • Minder regels en meer uniforme regelgeving
  • Een dienstregeling die internationaal goed aansluit
  • Een ‘groene golf’ op goederenpaden
  • Gelijke normen voor onder meer lading, en de lengte en het gewicht van treinen

Het spoor verbindt 

Bijna alle lading wisselt tijdens de reis wel een of meerdere van vervoersmiddel. Op een andere trein, of op een vrachtwagen of schip. Hoe beter al deze vervoersmiddelen – en overslag in havens en terminals – op elkaar aansluiten, des te soepeler het totale transport verloopt. Het spoor is een snelle verbinding tussen havens en het Europese achterland. Maar ook steeds meer de verbinding tussen verschillende vormen van vervoer. 

Prorail Concurrerend Goederenvervoer Animatie final 01172017