Netverklaring

ProRail biedt een veilig en betrouwbaar spoorwegnet. Wilt u als vervoerder gebruik maken van het spoor? Lees dan onze Netverklaring. Daarin staat alle informatie die nodig is voor toegang tot het spoor.

Praktische informatie

De Netverklaring bevat niet alleen praktische, technische informatie over het spoorwegnet dat ProRail beheert. Hij bevat ook toegangsvoorwaarden voor het spoor, inclusief een model van de toegangsovereenkomst die u als vervoerder afsluit met ProRail. De Netverklaring beschrijft daarnaast het proces van capaciteitsaanvraag naar -gebruik. De Netverklaring wordt opgesteld volgens de Spoorwegwet (artikel 58). ProRail geeft elk jaar een Netverklaring uit, en vult die zo nodig tussentijds aan.

Spoorgerelateerde diensten 

In de Netverklaring leest u ook meer over de verschillende spoorgerelateerde diensten; bijvoorbeeld over het gebruik van rangeersporen, voorwaarden voor toegang tot het telecommunicatienetwerk of aanvullende diensten voor de uitvoering van de dienstregeling. Naast de spoorgerelateerde diensten die ProRail aanbiedt zult u vanaf juli 2019 ook de spoorgerelateerde diensten van overige exploitanten vinden. Ook kunt u in de Netverklaring zien wat de tarieven zijn betreffende de kosten voor het gebruik van deze diensten.

Gebruiksvergoeding

Ook geeft de Netverklaring inzicht in de gebruiksvergoedingen die u aan ProRail betaalt voor het gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur.

Netverklaring 2020

Documenten Netverklaring 2019

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2019 bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 12-11-2018
Versie: 1.3a 6.27 MB
pdf Netverklaring 2019, initieel
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 1.0 8.22 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2019
Algemene Voorwaarden, Operationele Voorwaarden, Aslasten reizigerstreinen, Treinlengte, Treindetectiesystemen, GSM-R Voice, Publicatie van werkzaamheden voor jaardienstverdeling, Redelijke termijn, Jaardienstverdeling traject Enschede-Gronau, Indexering tarieven, Lansingerland-Zoetemeer, BTD planner rapportages, W-LIS, Uitzonderingsregeling niet openbaar personenvervoer, Normentabellen, In onbruik geraakte spoorwegen, Compensatiebedragen. Laatst gewijzigd: 06-09-2018
Versie: 1 529.81 KB
pdf Bijlage bij aanvulling 1 op de Netverklaring 2019
Laatst gewijzigd: 06-09-2018
Versie: 1 385.8 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2019
Treinlengte voor goederentreinen op grensbaanvakken. Laatst gewijzigd: 25-09-2018
Versie: 1 370.18 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2019
Tarieven inzet incidentenbestrijding; aslasten reizigerstreinen; aslasten goederentreinen; capaciteitsverdeling in ad-hoc fase door Verkeersleiding; tankinstallatie Watergraafsmeer; beladinggegevens goederentreinen. Laatst gewijzigd: 09-11-2018
Versie: 1.1 539.4 KB

Documenten Netverklaring 2018

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2018, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1.5 5.14 MB
pdf Netverklaring 2018, initieel
Laatst gewijzigd: 09-12-2016
Versie: 1.0 7.34 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2018
Standaard goederenpaden. Laatst gewijzigd: 23-02-2017
Versie: 1 125.71 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2018
Prestatieregeling transport efficiency; tarieven; standaardpad. Laatst gewijzigd: 02-05-2017
Versie: 2 267.93 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2018
Algemene Voorwaarden; Operationele Voorwaarden; vergoeding emplacementen; SLA bij GSM-R Voice en RMS Client. Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 161.34 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2018
First come, first derve principe voor ad-hocaanvragen; compensatie bij adhoccapaciteit voor beheer; tarief opstellen Gemengde net; reserveringsheffing bij afbestellen; facturering; applicatie plan- en uitvoeringsinformatie TSI; leveringsvoorwaarden dienst Treinpad; korting bij stil materieel; stamlijn Alphen aan den Rijn; prestatieregeling voor goederenvervoer; aslast Zwolle – Deventer; energievoorziening Zwolle – Kampen en Rhenen – De Haar Aansluiting; besloten personenvervoer. Laatst gewijzigd: 30-11-2017
Versie: 2 660.47 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2018
Quo vadis, treinlengte, redelijke termijn, Lansingerland-Zoetermeer, Waddinxveen Triangel, RMS, compensatiebedragen, opvolgtijden en overkruistijden, in onbruik geraakte spoorwegen Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1 437.42 KB

Gerelateerde documenten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2019
Algemene voorwaarden bij de toegangsovereenkomst versie 1 juli 2018 Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1 254.51 KB
pdf Bijlage B bij de Toegangsovereenkomst 2019 en capaciteitsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 01-11-2018
557.09 KB
pdf Model Toegangsovereenkomst 2018
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 3.0 946.73 KB
pdf Model Capaciteitsovereenkomst 2018
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 3.0 690.92 KB
pdf Bijlage A bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018
Algemene Voorwaarden bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018 Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 juli 2017 362.6 KB
pdf Bijlage B bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018
Operationele Voorwaarden bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018 Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 juli 2017 464.47 KB
pdf European General Terms and Conditions (RNE & CIT)
Laatst gewijzigd: 01-09-2014
634.47 KB
pdf Kostentoerekeningsstelsel 2012
Laatst gewijzigd: 10-01-2017
Versie: 1.4 2.62 MB
pdf Methode voor toerekening VMT 2017
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 2.87 MB
pdf Methode van toerekening extra heffing
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 419.31 KB
pdf Methode voor toerekening opstellen
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 981.61 KB
pdf Methode voor toerekening transfer
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 999.16 KB
pdf Rapport market can bear test 22-8-2018
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 1.67 MB
pdf Model Toegangsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 17-09-2018
Versie: 1.1 1.46 MB
pdf Model capaciteitsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 17-09-2018
Versie: 1.1 1.1 MB
Lees meer