Netverklaring

ProRail biedt een veilig en betrouwbaar spoorwegnet. Wilt u als vervoerder gebruik maken van het spoor? Lees dan onze Netverklaring. Daarin staat alle informatie die nodig is voor toegang tot het spoor.

Praktische informatie

De Netverklaring bevat niet alleen praktische, technische informatie over het spoorwegnet dat ProRail beheert. Hij bevat ook toegangsvoorwaarden voor het spoor, inclusief een model van de toegangsovereenkomst die u als vervoerder afsluit met ProRail. De Netverklaring beschrijft daarnaast het proces van capaciteitsaanvraag naar -gebruik.

Diensten en gebruiksvergoedingen

In de Netverklaring leest u ook meer over de verschillende diensten van ProRail; bijvoorbeeld over het gebruik van rangeersporen, of het plaatsen van extra reisinformatiemiddelen op stations. Ook geeft de Netverklaring inzicht in de gebruiksvergoedingen die u aan ons betaalt.

Twee delen

De Netverklaring van 2015 en 2016 bestaan uit twee delen: "Netverklaring Betuweroute" en "Netverklaring Gemengde net" over de andere hoofdspoorwegen. Deze delen vormen samen de Netverklaring, die wordt beschreven in de Spoorwegwet (artikel 58). Vanaf Netverklaring 2017 zijn het Gemengde net en de Betuweroute in één deel samengevoegd. ProRail geeft elk jaar een Netverklaring uit, en vult die zo nodig tussentijds aan.

Documenten Netverklaring 2019

Documenten Netverklaring 2018

Documenten Netverklaring 2018

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2018, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 30-11-2017
Versie: 1.4 7.46 MB
pdf Netverklaring 2018, initieel
Laatst gewijzigd: 09-12-2016
Versie: 1.0 7.34 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2018
Standaard goederenpaden. Laatst gewijzigd: 23-02-2017
Versie: 1 125.71 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2018
Prestatieregeling transport efficiency; tarieven; standaardpad. Laatst gewijzigd: 02-05-2017
Versie: 2 267.93 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2018
Algemene Voorwaarden; Operationele Voorwaarden; vergoeding emplacementen; SLA bij GSM-R Voice en RMS Client. Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 161.34 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2018
First come, first derve principe voor ad-hocaanvragen; compensatie bij adhoccapaciteit voor beheer; tarief opstellen Gemengde net; reserveringsheffing bij afbestellen; facturering; applicatie plan- en uitvoeringsinformatie TSI; leveringsvoorwaarden dienst Treinpad; korting bij stil materieel; stamlijn Alphen aan den Rijn; prestatieregeling voor goederenvervoer; aslast Zwolle – Deventer; energievoorziening Zwolle – Kampen en Rhenen – De Haar Aansluiting; besloten personenvervoer. Laatst gewijzigd: 30-11-2017
Versie: 2 660.47 KB

Documenten Netverklaring 2017

Documenten Netverklaring 2017

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2017, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 24-03-2017
Versie: 1.5 7.43 MB
pdf Netverklaring 2017, initieel
Laatst gewijzigd: 11-12-2015
Versie: 1.0 7.35 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2017
Dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer; gebruiksvergoedingen voor de dienst treinpad; correcties. Laatst gewijzigd: 29-01-2016
Versie: 2 156.85 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2017
Implementatie richtlijn 2012/34/EU in de Spoorwegwet; wijziging tarieven volgens indexeringsregeling; plannormen dienstregeling. Laatst gewijzigd: 26-05-2016
Versie: 2 613.36 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2017
Hergebruik van goederenpaden; lokale orderaanvraag; applicatie PION; model-toegangsovereenkomst en model-capaciteitsovereenkomst; algemene voorwaarden; informeren over ontwikkelingen; transparantie van de toegangsovereenkomst; operationele voorwaarden; correcties. Laatst gewijzigd: 01-07-2016
Versie: 2 638.71 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2017
Contactgegevens ILenT; tunnelnaam; kortingsregeling geluid; operationele voorwaarden; Schipholtunnel; ICE op A15-tracé; stationsnaam. Laatst gewijzigd: 23-11-2016
Versie: 1 202.92 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2017
Niet gebruikte capaciteit; tarieven; kortingsregeling geluid; gebruik van sporen Betuweroute; prestatieregeling; sanering; treinlengte; Logistiek Portaal; Orbit Laatst gewijzigd: 24-03-2017
Versie: 2 359.01 KB

Documenten Netverklaring 2016, Gemengde net

Documenten Netverklaring 2016, Gemengde net

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2016, Gemengde net, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 18-04-2017
Versie: 1.9 7.27 MB
pdf Netverklaring 2016, Gemengde net, initieel
Laatst gewijzigd: 12-12-2014
Versie: 1.0 7.05 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Beheerconcessie; kaarten met gegevens over de infrastructuur. Laatst gewijzigd: 12-02-2015
Versie: 1 668.79 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Capaciteitsaanvragen emplacementen; programmatie en coördinatie; aanvullende prioriteitscriteria; onderbenutting; Besluit HSL-heffing 2015; Stamlijnen. Laatst gewijzigd: 10-04-2015
Versie: 1 298.34 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
tarieven van de gebruiksvergoeding; RouteLint; SpoorRadar; Algemene Voorwaarden; locaalspoorwegen; tankinstallaties. Laatst gewijzigd: 01-07-2015
Versie: 1 424.2 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Tarieven gebruiksvergoeding. Laatst gewijzigd: 24-08-2015
Versie: 1 144.94 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Tarieven van de gebruiksvergoeding; stationsnamen. Laatst gewijzigd: 17-09-2015
Versie: 2 143.19 KB
pdf Aanvulling 6 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Spoorwegtunnel; gebruiksvergoedingen voor de dienst treinpad; dagpublicatie tijdelijke snelheidsbeperkingen. Laatst gewijzigd: 29-01-2016
Versie: 2 158.12 KB
pdf Aanvulling 7 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Principes van de gebruiksvergoeding; prestatieregelingen; plannormen dienstregeling. Laatst gewijzigd: 26-05-2016
Versie: 2 219.13 KB
pdf Aanvulling 8 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Tarieven. Laatst gewijzigd: 10-01-2017
Versie: 1 160.36 KB
pdf Aanvulling 9 op de Netverklaring 2016, Gemengde net
Prestatieregeling. Laatst gewijzigd: 18-04-2017
Versie: 2 207.34 KB

Documenten Netverklaring, Betuweroute

Documenten Netverklaring, Betuweroute

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2016, Betuweroute
Wettelijk kader; aanvullende prioriteitscriteria; onderbenutting. Laatst gewijzigd: 10-04-2015
Versie: 1.0 137.79 KB
pdf Netverklaring 2016, Betuweroute, initieel
Laatst gewijzigd: 30-12-2014
Versie: 1.1 1.6 MB
pdf Netverklaring 2015, Betuweroute, bijgewerkt met aanvulling 2
Laatst gewijzigd: 23-12-2014
Versie: 1.3 1.43 MB
pdf Netverklaring 2015, Betuweroute, bijgewerkt met aanvulling 1
Laatst gewijzigd: 11-04-2014
Versie: 1.2 1.33 MB
pdf Netverklaring 2015, Betuweroute, initieel
Laatst gewijzigd: 13-12-2013
Versie: 1.0 1.34 MB
Lees meer

Gerelateerde documenten

Netverklaring Gerelateerde documenten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Model Toegangsovereenkomst 2018
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 3.0 946.73 KB
pdf Model Capaciteitsovereenkomst 2018
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 3.0 690.92 KB
pdf Bijlage A bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018
Algemene Voorwaarden bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018 Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 juli 2017 362.6 KB
pdf Bijlage B bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018
Operationele Voorwaarden bij Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2018 Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 juli 2017 464.47 KB
pdf European General Terms and Conditions (RNE & CIT)
Laatst gewijzigd: 01-09-2014
634.47 KB
pdf Kostentoerekeningsstelsel 2012
Laatst gewijzigd: 10-01-2017
Versie: 1.4 2.62 MB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2015, Gemengde net
Tarieven. Laatst gewijzigd: 10-01-2017
Versie: 1 198.63 KB
pdf Netverklaring 2015, Gemengde net, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 10-01-2017
Versie: 1.5 6.87 MB
Lees meer