Netverklaring

ProRail biedt een veilig en betrouwbaar spoorwegnet. Wilt u als vervoerder gebruik maken van het spoor? Lees dan onze Netverklaring. Daarin staat alle informatie die nodig is voor toegang tot het spoor.

Praktische informatie

De Netverklaring bevat niet alleen praktische, technische informatie over het spoorwegnet dat ProRail beheert. Hij bevat ook toegangsvoorwaarden voor het spoor, inclusief een model van de toegangsovereenkomst die u als vervoerder afsluit met ProRail. De Netverklaring beschrijft daarnaast het proces van capaciteitsaanvraag naar -gebruik. De Netverklaring wordt opgesteld volgens de Spoorwegwet (artikel 58). ProRail geeft elk jaar een Netverklaring uit, en vult die zo nodig tussentijds aan.

Spoorgerelateerde diensten 

In de Netverklaring leest u ook meer over de verschillende spoorgerelateerde diensten; bijvoorbeeld over het gebruik van rangeersporen, voorwaarden voor toegang tot het telecommunicatienetwerk of aanvullende diensten voor de uitvoering van de dienstregeling. In de Netverklaring kunt u vinden wat de tarieven zijn voor het gebruik van deze diensten. Naast de spoorgerelateerde diensten die ProRail aanbiedt vindt u met ingang van 1 juni 2019 ook de spoorgerelateerde diensten van overige exploitanten op deze website.

Gebruiksvergoeding

Ook geeft de Netverklaring inzicht in de gebruiksvergoedingen die u aan ProRail betaalt voor het gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur.

Netverklaring 2020

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2020 bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 29-05-2019
Versie: 1.2 6.34 MB
pdf Netverklaring 2020, initieel
Laatst gewijzigd: 07-12-2018
Versie: 1.0 6.43 MB
pdf Spoorgebonden diensten bij Netverklaring 2020
Laatst gewijzigd: 28-05-2019
Versie: 1.1 810.79 KB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2020
Pilot TTR; capaciteitsverdeling voor opstel- en rangeervoorzieningen; noodherstel aan spoorvoertuigen; Boxtel – Veghel; aslasten reizigerstreinen. Laatst gewijzigd: 08-04-2019
Versie: 1 644.19 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2020
Indexering tarieven; vergoeding rangeerheuvel Kijfhoek; gebruik van remsloffen en stopblokken; Procedure vrijstelling taalniveau (B1) machinisten op grensoverschrijdende baanvakken; ondersteunende diensten stations. Laatst gewijzigd: 29-05-2019
Versie: 1.0 725.13 KB

Documenten Netverklaring 2019

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2019 bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 23-09-2019
Versie: 1.6 6.4 MB
pdf Netverklaring 2019, initieel
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 1.0 8.22 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2019
Algemene Voorwaarden, Operationele Voorwaarden, Aslasten reizigerstreinen, Treinlengte, Treindetectiesystemen, GSM-R Voice, Publicatie van werkzaamheden voor jaardienstverdeling, Redelijke termijn, Jaardienstverdeling traject Enschede-Gronau, Indexering tarieven, Lansingerland-Zoetemeer, BTD planner rapportages, W-LIS, Uitzonderingsregeling niet openbaar personenvervoer, Normentabellen, In onbruik geraakte spoorwegen, Compensatiebedragen. Laatst gewijzigd: 06-09-2018
Versie: 1 529.81 KB
pdf Bijlage bij aanvulling 1 op de Netverklaring 2019
Laatst gewijzigd: 06-09-2018
Versie: 1 385.8 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2019
Treinlengte voor goederentreinen op grensbaanvakken. Laatst gewijzigd: 25-09-2018
Versie: 1 370.18 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2019
Tarieven inzet incidentenbestrijding; aslasten reizigerstreinen; aslasten goederentreinen; capaciteitsverdeling in ad-hoc fase door Verkeersleiding; tankinstallatie Watergraafsmeer; beladinggegevens goederentreinen. Laatst gewijzigd: 09-11-2018
Versie: 1.1 539.4 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2019
Huisreglement; alasten reizigerstreinen; schraapritten; GSM-R andere spoorweggerelateerde voice en data; ERTMS; prestatieregeling goederentreinen; tarieven vergoedingsregeling voor goederentreinen. Laatst gewijzigd: 18-01-2019
Versie: 1.0 732.99 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2019
Procedure vrijstelling taalniveau (B1) machinisten op grensoverschrijdende baanvakken. Laatst gewijzigd: 29-05-2019
Versie: 1.0 93.86 KB
pdf Aanvulling 6 op de Netverklaring 2019
Vervallen prestatieregeling ‘Transportefficiency’; verduidelijking tekst tarieven opstellen Betuweroute Laatst gewijzigd: 23-09-2019
Versie: 1.0 287.83 KB

Documenten Netverklaring 2018

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2018, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1.5 5.14 MB
pdf Netverklaring 2018, initieel
Laatst gewijzigd: 09-12-2016
Versie: 1.0 7.34 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2018
Standaard goederenpaden. Laatst gewijzigd: 23-02-2017
Versie: 1 125.71 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2018
Prestatieregeling transport efficiency; tarieven; standaardpad. Laatst gewijzigd: 02-05-2017
Versie: 2 267.93 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2018
Algemene Voorwaarden; Operationele Voorwaarden; vergoeding emplacementen; SLA bij GSM-R Voice en RMS Client. Laatst gewijzigd: 30-06-2017
Versie: 1 161.34 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2018
First come, first derve principe voor ad-hocaanvragen; compensatie bij adhoccapaciteit voor beheer; tarief opstellen Gemengde net; reserveringsheffing bij afbestellen; facturering; applicatie plan- en uitvoeringsinformatie TSI; leveringsvoorwaarden dienst Treinpad; korting bij stil materieel; stamlijn Alphen aan den Rijn; prestatieregeling voor goederenvervoer; aslast Zwolle – Deventer; energievoorziening Zwolle – Kampen en Rhenen – De Haar Aansluiting; besloten personenvervoer. Laatst gewijzigd: 30-11-2017
Versie: 2 660.47 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2018
Quo vadis, treinlengte, redelijke termijn, Lansingerland-Zoetermeer, Waddinxveen Triangel, RMS, compensatiebedragen, opvolgtijden en overkruistijden, in onbruik geraakte spoorwegen Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1 437.42 KB

Gerelateerde documenten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Model Toegangsovereenkomst 2020
Laatst gewijzigd: 27-06-2019
Versie: 1.1 1.07 MB
pdf Model Capaciteitsovereenkomst 2020
Laatst gewijzigd: 15-07-2019
Versie: 1.1 963.35 KB
pdf Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2020
Algemene Voorwaarden bij de Toegangsovereenkomst 2020 - versie 1 juli 2019 Laatst gewijzigd: 01-07-2019
Versie: 1.1 254.99 KB
pdf Model Toegangsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 04-03-2019
Versie: 1.1 1.32 MB
pdf Model capaciteitsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 17-09-2018
Versie: 1.1 1.1 MB
pdf Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2019
Algemene voorwaarden bij de toegangsovereenkomst versie 1 juli 2018 Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1 254.51 KB
pdf Bijlage B bij de Toegangsovereenkomst 2019 en capaciteitsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 01-11-2018
557.09 KB
pdf European General Terms and Conditions (RNE & CIT)
Laatst gewijzigd: 01-09-2014
634.47 KB
pdf Methode voor toerekening VMT 2017
Laatst gewijzigd: 20-11-2018
Versie: 1.1 3 MB
pdf Kostentoerekeningsstelsel 2012
Laatst gewijzigd: 10-01-2017
Versie: 1.4 2.62 MB
pdf Methode van toerekening extra heffing
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 419.31 KB
pdf Methode voor toerekening transfer
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 999.16 KB
pdf Methode voor toerekening opstellen
Laatst gewijzigd: 07-12-2018
Versie: 1.1 981.74 KB
pdf Methode voor toerekening van kosten aan de dienstvoorziening rangeerheuvel Kijfhoek 2020
Laatst gewijzigd: 16-04-2019
Versie: 1 329.79 KB
pdf Rapport market can bear test 22-8-2018
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 1.67 MB
pdf Richtlijn:gedragsregels op het spoorwegterrein
654.72 KB
Lees meer