Netverklaring

ProRail biedt een veilig en betrouwbaar spoorwegnet. Wilt u als vervoerder gebruik maken van het spoor? Lees dan onze Netverklaring. Daarin staat alle informatie die nodig is voor toegang tot het spoor.

Praktische informatie

De Netverklaring bevat niet alleen praktische, technische informatie over het spoorwegnet dat ProRail beheert. Hij bevat ook toegangsvoorwaarden voor het spoor, inclusief een model van de toegangsovereenkomst die u als vervoerder afsluit met ProRail. De Netverklaring beschrijft daarnaast het proces van capaciteitsaanvraag naar -gebruik. De Netverklaring wordt opgesteld volgens de Spoorwegwet (artikel 58). ProRail geeft elk jaar een Netverklaring uit, en vult die zo nodig tussentijds aan.

Spoorgerelateerde diensten 

In de Netverklaring leest u ook meer over de verschillende spoorgerelateerde diensten; bijvoorbeeld over het gebruik van rangeersporen, voorwaarden voor toegang tot het telecommunicatienetwerk of aanvullende diensten voor de uitvoering van de dienstregeling. In de Netverklaring kunt u vinden wat de tarieven zijn voor het gebruik van deze diensten. Naast de spoorgerelateerde diensten die ProRail aanbiedt vindt u met ingang van 1 juni 2019 ook de spoorgerelateerde diensten van overige exploitanten op deze website.

Gebruiksvergoeding

Ook geeft de Netverklaring inzicht in de gebruiksvergoedingen die u aan ProRail betaalt voor het gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur.

Netverklaring 2021

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2021, bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 09-09-2020
Versie: 1.2 2.53 MB
pdf Netverklaring 2021, initieel
Laatst gewijzigd: 13-12-2019
Versie: 1.0 7.39 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2021
Remtabellen, Aandachtspunten omgevingsvergunning Milieu, Operationele Voorwaarden, TTR pilot project, toegang tot opstel- en rangeervoorzieningen, uitbreiding dienst WLIS met WLIS CaseManagement (WCM), TijdRuimteSlots (TRS), meerjarige vergoedingen en bandbreedte-indicatoren Laatst gewijzigd: 29-05-2020
Versie: 1.0 514.58 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2021
Route Rail Freight Corridor North Sea-Baltic, proefcertificaat, Operationele Voorwaarden, applicaties ten behoeve van de dienst Treinpad, dienst Levering van spoorweginfrastructuurgegevens op maat via Infra-Atlas, indexering tarieven, Algemene Voorwaarden 2021, internationaal personenvervoer incidenteel over een deel van de Betuweroute, Tankinstallatie Zwolle buiten gebruik, aanpassing prestatieregeling goederenvervoerders Laatst gewijzigd: 09-09-2020
Versie: 1.0 267.16 KB

Netverklaring 2020

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2020 bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 11-08-2020
Versie: 1.6 4.77 MB
pdf Netverklaring 2020, initieel
Laatst gewijzigd: 07-12-2018
Versie: 1.0 6.43 MB
pdf Spoorgebonden diensten bij de Netverklaring 2020
Laatst gewijzigd: 06-11-2019
Versie: 1.3 1.01 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2020
Pilot TTR; capaciteitsverdeling voor opstel- en rangeervoorzieningen; noodherstel aan spoorvoertuigen; Boxtel – Veghel; aslasten reizigerstreinen. Laatst gewijzigd: 08-04-2019
Versie: 1 644.19 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2020
Indexering tarieven; vergoeding rangeerheuvel Kijfhoek; gebruik van remsloffen en stopblokken; Procedure vrijstelling taalniveau (B1) machinisten op grensoverschrijdende baanvakken; ondersteunende diensten stations. Laatst gewijzigd: 29-05-2019
Versie: 1.0 725.13 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2020
Eisen met betrekking tot spoorvoertuigen, eisen met betrekking tot informatielevering, omgevingsvergunningen brandveilig gebruik, veiligheid in spoortunnels, perronhoogten, verwijzingen Logistiek Portaal, verdelen ad-hocfase, ondersteunende systemen, algemene bepalingen bij capaciteitsbeperkingen, capaciteitsbeperkingen ten behoeve van werkzaamheden, bijsturingsmaatregelen, internationale bijsturing, definitie opstellen, dienst treinpad, tankinstallatie Watergraafsmeer, ondersteunende ICT- en Informatiediensten, prestatieregeling, Silent Wagon Database, bandbreedte-indicator dienst opstellen, Model-Toegangsovereenkomst 2020 en Algemene Voorwaarden, plannormen, inhoud van orderaanvragen, gebruik van sporen op emplacement Venlo, gebruik van niet-centraal bediende gebieden, stationsnamen Laatst gewijzigd: 06-11-2019
Versie: 1.0 759.15 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2020
Remtabellen, Aandachtspunten omgevingsvergunning Milieu, Operationele Voorwaarden, Vergoeding dienst opstellen: Gecombineerde sporen en TijdRuimteSlots, onttrekking diverse sporen en wissels op Tilburg Industrie (Loven) aan de hoofdspoorweginfrastructuur, opheffing stroombeperking baanvakken Zwolle – Wierden en Zwolle -- Kampen, Uitbreiding dienst WLIS met WLIS CaseManagement (WCM) Laatst gewijzigd: 29-05-2020
Versie: 1.0 517.28 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2020
Verlenging van de betalingstermijn voor de gebruiksvergoeding, niet toepassen van de reserveringsheffing Laatst gewijzigd: 29-05-2020
Versie: 1.0 193.88 KB
pdf Aanvulling 6 op de Netverklaring 2020
Verlenging van de betalingstermijn voor de gebruiksvergoeding Laatst gewijzigd: 11-08-2020
Versie: 1.0 193.5 KB

Netverklaring 2019

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Netverklaring 2019 bijgewerkt met aanvullingen
Laatst gewijzigd: 23-09-2019
Versie: 1.6 6.4 MB
pdf Netverklaring 2019, initieel
Laatst gewijzigd: 08-12-2017
Versie: 1.0 8.22 MB
pdf Aanvulling 1 op de Netverklaring 2019
Algemene Voorwaarden, Operationele Voorwaarden, Aslasten reizigerstreinen, Treinlengte, Treindetectiesystemen, GSM-R Voice, Publicatie van werkzaamheden voor jaardienstverdeling, Redelijke termijn, Jaardienstverdeling traject Enschede-Gronau, Indexering tarieven, Lansingerland-Zoetemeer, BTD planner rapportages, W-LIS, Uitzonderingsregeling niet openbaar personenvervoer, Normentabellen, In onbruik geraakte spoorwegen, Compensatiebedragen. Laatst gewijzigd: 06-09-2018
Versie: 1 529.81 KB
pdf Bijlage bij aanvulling 1 op de Netverklaring 2019
Laatst gewijzigd: 06-09-2018
Versie: 1 385.8 KB
pdf Aanvulling 2 op de Netverklaring 2019
Treinlengte voor goederentreinen op grensbaanvakken. Laatst gewijzigd: 25-09-2018
Versie: 1 370.18 KB
pdf Aanvulling 3 op de Netverklaring 2019
Tarieven inzet incidentenbestrijding; aslasten reizigerstreinen; aslasten goederentreinen; capaciteitsverdeling in ad-hoc fase door Verkeersleiding; tankinstallatie Watergraafsmeer; beladinggegevens goederentreinen. Laatst gewijzigd: 09-11-2018
Versie: 1.1 539.4 KB
pdf Aanvulling 4 op de Netverklaring 2019
Huisreglement; alasten reizigerstreinen; schraapritten; GSM-R andere spoorweggerelateerde voice en data; ERTMS; prestatieregeling goederentreinen; tarieven vergoedingsregeling voor goederentreinen. Laatst gewijzigd: 18-01-2019
Versie: 1.0 732.99 KB
pdf Aanvulling 5 op de Netverklaring 2019
Procedure vrijstelling taalniveau (B1) machinisten op grensoverschrijdende baanvakken. Laatst gewijzigd: 29-05-2019
Versie: 1.0 93.86 KB
pdf Aanvulling 6 op de Netverklaring 2019
Vervallen prestatieregeling ‘Transportefficiency’; verduidelijking tekst tarieven opstellen Betuweroute Laatst gewijzigd: 23-09-2019
Versie: 1.0 287.83 KB

Gerelateerde documenten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Model Toegangsovereenkomst 2021
Laatst gewijzigd: 30-09-2020
Versie: 1.0 517.57 KB
pdf Model Capaciteitsovereenkomst 2021
Laatst gewijzigd: 30-09-2020
Versie: 1.0 306.02 KB
pdf Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2021
Algemene Voorwaarden bij de Toegangsovereenkomst 2021 - versie 27 mei 2020 Laatst gewijzigd: 27-05-2020
Versie: 1.0 222.64 KB
pdf Bijlage B bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2021
Operationele Voorwaarden bij de Toegangsovereenkomst 2021 - versie 9 september 2020 Laatst gewijzigd: 09-10-2020
Versie: 1.2 234.78 KB
pdf Model Toegangsovereenkomst 2020
Laatst gewijzigd: 06-11-2019
Versie: 2.1 1.03 MB
pdf Model Capaciteitsovereenkomst 2020
Laatst gewijzigd: 06-11-2019
Versie: 2.1 964.66 KB
pdf Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2020
Algemene Voorwaarden bij de Toegangsovereenkomst 2020 - versie 1 juli 2019 Laatst gewijzigd: 01-07-2019
Versie: 1.1 254.99 KB
pdf Bijlage B bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2020
Operationele Voorwaarden ProRail versie 1 november 2019 Laatst gewijzigd: 01-11-2019
Versie: 1.3 591.82 KB
pdf Model Toegangsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 04-03-2019
Versie: 1.1 1.32 MB
pdf Model capaciteitsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 17-09-2018
Versie: 1.1 1.1 MB
pdf Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst en Capaciteitsovereenkomst 2019
Algemene voorwaarden bij de toegangsovereenkomst versie 1 juli 2018 Laatst gewijzigd: 29-06-2018
Versie: 1 254.51 KB
pdf Bijlage B bij de Toegangsovereenkomst 2019 en capaciteitsovereenkomst 2019
Laatst gewijzigd: 01-11-2018
557.09 KB
pdf European General Terms and Conditions (RNE & CIT)
Laatst gewijzigd: 01-09-2014
634.47 KB
pdf Methode voor toerekening minimum toegangspakket
Laatst gewijzigd: 20-11-2018
Versie: 1.1 3 MB
pdf Methode van toerekening extra heffing
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 419.31 KB
pdf Methode voor toerekening ondersteunende ICT-diensten
Laatst gewijzigd: 26-08-2020
Versie: 1.3 618.03 KB
pdf Methode voor toerekening opstellen
Laatst gewijzigd: 07-12-2018
Versie: 1.1 981.74 KB
pdf Methode voor toerekening rangeerheuvel Kijfhoek
Laatst gewijzigd: 26-08-2020
Versie: 3.0 334.53 KB
pdf Methode voor toerekening transfer
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 999.16 KB
pdf Rapport market-can-beartest 22-8-2018
Laatst gewijzigd: 22-08-2018
Versie: 1 1.67 MB
pdf Richtlijn: gedragsregels op het spoorwegterrein (RLN00300)
Laatst gewijzigd: 19-05-2020
Versie: 0.12 441.66 KB
Lees meer