Meteren-Boxtel

Voor het spoor tussen Utrecht en Eindhoven zijn de komende jaren aanpassingen gepland. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven bedienen. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ProRail de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het spoor het beste aangepast kan worden.
Meteren-Boxtel-N65
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

Aanpassingen aan het spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan zowel meer reizigers- als goederentreinen rijden. Daarvoor zijn spooraanpassingen nodig. Het gaat onder andere om:

  • Een nieuw viaduct (Zuidwestboog) bij Meteren. Daardoor ontstaat er ruimte voor een extra verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch.
  • Een vierde spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. En een vrije kruising bij Vught. Zo kunnen de treinen op de trajecten ’s-Hertogenbosch - Tilburg en ’s-Hertogenbosch - Eindhoven elkaar veilig kruisen.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught.
  • De overweg ter hoogte van de Wolfskamerweg gaat straks onder het spoor door.
  • Verschillende maatregelen om geluid- en trillingshinder zoveel mogelijk te beperken.

Uitwerken plannen

De komende tijd werken we de bovenstaande plannen verder uit. De (tussentijdse) uitkomsten van deze onderzoeken bespreken we met betrokken bestuurders, omwonenden en andere belanghebbenden. Uiteindelijk neemt de staatssecretaris hierover een besluit.

De planning

Deze besluitvorming verloopt via de zogenaamde Tracéwetprocedure: een wettelijke procedure waarop inspraak mogelijk is. Iedereen die dat wil kan naar verwachting begin 2018 reageren op de uitgewerkte plannen. Mede op basis van deze reacties neemt de staatsecretaris een definitief besluit.

Het project Meteren-Boxtel is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt  ProRail de plannen uit.

Deelgebieden

Nieuws

Update voortgang publicatie Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Spoor langs Aert Heymlaan in Vught
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mei over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is er hard gewerkt aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Deze oplossing vraagt om nadere uitwerking, afstemming en besluitvorming. In april wordt hierover een besluit genomen. Als alle seinen op groen komen te staan, wordt het Tracébesluit rond de zomer ter inzage gelegd. Uiteraard hangt dit ook samen met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u hier verder over.
Gepubliceerd op

Gevolgen uitspraken Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

PHS en goederentrein
In mei van dit jaar deed de Raad van State (RvS) twee uitspraken die van belang zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De eerste uitspraak is het besluit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. In de tweede uitspraak van de RvS (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) is naar voren gekomen dat de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing nader onderzocht moeten worden.
Gepubliceerd op

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Presentaties

Documenten

Links

Contact