Meteren-Boxtel

Voor het spoor tussen Utrecht en Eindhoven zijn de komende jaren aanpassingen gepland. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven bedienen. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan ProRail de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het spoor het beste aangepast kan worden.

PHS Meteren-Boxtel - deelgebied Vught

Tracébesluit van 3 juni tot en met 15 juli ter inzage

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit (TB). In de bijbehorende Nota van Antwoord (NvA) wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het in maart 2018 gepubliceerde Ontwerptracébesluit (OTB). Het TB en NvA liggen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage.

Rapporten inzien

De rapporten zijn vanaf 3 juni 2020 in te zien op de site van Platform Participatie. Daarnaast zijn de stukken vanaf 3 juni 2020 ook te bekijken in gemeentehuizen en in het rijksgebouw van het ministerie. Zie onderstaand nieuwsbericht voor alle locaties.

Wat is het verschil tussen het OTB en het TB?

Gesprekken met omwonenden en belangenverenigingen, de ontvangen zienswijzen, aanvullende onderzoeken en nadere uitwerkingen van het ontwerp hebben geleid tot diverse aanpassingen van het OTB. In paragraaf 2.4 van het Tracébesluit staan de wijzigingen en processtappen tussen het OTB en het TB toegelicht.

Spooraanpassingen op kaart en in 3D online bekijken

Vanaf 3 juni 2020 kan je online zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving. Op een kaart met satellietweergave is de huidige situatie te zien en de gewijzigde toekomstige situatie. Daarnaast zijn op locaties met grote aanpassingen de nieuwe spooromgeving in een online 3D omgeving te bekijken.

Online informatiebijeenkomsten

Als alternatief voor een fysieke informatiebijeenkomst organiseren wij online informatiebijeenkomsten op:

  • 15 juni 2020 van 19.30-21.00 uur voor de omwonenden in Zaltbommel, Hedel, Kerkdriel, Maasdriel, Meteren, Waardenburg, Neerrijnen, Boxtel, Haaren en Esch.
  • 18 juni 2020 van 19.30-21.00 uur voor de omwonden in ’s-Hertogenbosch
  • 23 juni 2020 van 19.30-22.00 uur voor de omwonenden in Vught

We lichten op hoofdlijnen het TB toe en vertellen wat het project voor de omgeving betekent. Je kunt tijdens deze bijeenkomst ook vragen stellen.
Hoe kun je deelnemen? Op bovengenoemde drie data publiceren wij ’s ochtends de link naar de online bewonersavond op deze pagina. Op die dag plaatsen we ook een uitleg over hoe de deelname werkt. Heb je de bijeenkomst gemist of wil je informatie terugkijken? De informatie kan je naderhand terugvinden in de PHS bibliotheek.

Bewoners langs het tracé ontvangen een brief hierover.

Beroep

Beroep instellen tegen het TB is mogelijk als:

  • je belanghebbende bent en je op het OTB een zienswijze hebt ingediend,
  • je belanghebbende bent en je redelijkerwijs niet kan worden verweten dat je op het OTB geen zienswijze naar voren hebt gebracht.
  • of als je belanghebbende bent en je tegen wijziging(en) bent die zijn doorgevoerd tussen het OTB en het TB.

Je kunt jouw beroep vanaf 4 juni 2020 digitaal of per post instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij willen je erop wijzen dat jouw beroepschrift uiterlijk 15 juli 2020 ingediend moet zijn en dat hier kosten aan verbonden zijn (€ 178,- voor particulieren en € 354,- voor organisaties). Meer informatie over in beroep gaan vind je op de site van de Raad van State.

Hoe gaat het verder?

Na 15 juli 2020, wanneer de terinzagelegging van het TB is afgelopen, worden de beroepen in behandeling genomen door de Raad van State. Het duurt naar verwachting ongeveer een jaar voordat de Raad van State uitspraak doet: zij verklaart de beroepen gegrond of ongegrond. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, is het TB onherroepelijk.

Ondertussen gaat het project verder met het voorbereiden van de realisatiefase (de bouwperiode). Zo start ProRail bijvoorbeeld met het opstellen van de contracten voor de toekomstige aannemers. Via de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vervolgstappen op het project. Meld je hier aan.

Het project Meteren-Boxtel is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt ProRail de plannen uit.

Deelgebieden

Nieuws

Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel vanaf 3 juni 2020 ter inzage

PHS Meteren-Boxtel
Van 3 juni tot en met 15 juli 2020 legt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit (TB) en de Nota van Antwoord (NvA) voor het traject tussen Meteren en Boxtel ter inzage. In het TB zijn de aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel uitgewerkt. In de bijbehorende NvA wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het in maart 2018 gepubliceerde Ontwerptracébesluit (OTB).
Gepubliceerd op

Update voortgang publicatie Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Spoor langs Aert Heymlaan in Vught
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mei over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is er hard gewerkt aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Deze oplossing vraagt om nadere uitwerking, afstemming en besluitvorming. In april wordt hierover een besluit genomen. Als alle seinen op groen komen te staan, wordt het Tracébesluit rond de zomer ter inzage gelegd. Uiteraard hangt dit ook samen met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u hier verder over.
Gepubliceerd op

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Links

Contact