Meteren-Boxtel

Voor het spoor tussen Utrecht en Eindhoven zijn de komende jaren aanpassingen gepland. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven bedienen. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan ProRail de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het spoor het beste aangepast kan worden.

Hieronder lees je meer over het project PHS Meteren-Boxtel. Wil je meer weten over de aanpassingen per deelgebied? Je vindt hierover meer informatie op de volgende pagina's:

Spooraanpassingen op online tracékaart met 3d visualisaties te bekijken

Op de online tracékaart met 3D visualisaties kun je zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving. Op deze kaart met ruim 30 zichtpunten is de huidige situatie te zien en de gewijzigde toekomstige situatie. Daarnaast zijn op locaties met grote aanpassingen de nieuwe spooromgeving vanuit een vogelvlucht perspectief te bekijken.

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit (TB). In de bijbehorende Nota van Antwoord (NvA) wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het in maart 2018 gepubliceerde Ontwerptracébesluit (OTB). Het TB en NvA lagen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. De rapporten zijn te vinden op de site van Platform Participatie. In de wekend dat het tracébesluit ter inzage heeft gelegen hebben we drie online informatieavonden gehouden. Deze zijn via onderstaande links terug te zien:

  • 15 juni 2020 voor de omwonenden in uit de gemeenten West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Haaren en Boxtel. Deze avond is terug te zien via deze YouTubelink.
  • 18 juni 2020 voor de omwonenden in ’s-Hertogenbosch. Deze avond is terug te zien via deze YouTubelink
  • 23 juni 2020 voor de omwonenden in Vught. Deze avond is terug te zien via deze YouTubelink.

Hoe gaat het verder?

Na 15 juli 2020 worden de beroepen in behandeling genomen door de Raad van State. Het duurt naar verwachting ongeveer een jaar voordat de Raad van State uitspraak doet: zij verklaart de beroepen gegrond of ongegrond. Als de beroepen ongegrond worden verklaard, is het TB onherroepelijk.

Ondertussen gaat het project verder met het voorbereiden van de realisatiefase (de bouwperiode). Zo start ProRail bijvoorbeeld met het opstellen van de contracten voor de toekomstige aannemers. Via de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vervolgstappen op het project. Meld je hier aan.

Het project Meteren-Boxtel is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt ProRail de plannen uit.

Deelgebieden

Nieuws

ProRail gunt Movares ingenieursdiensten PHS 's-Hertogenbosch-Vught

Lars Teulings directeur Projecten bij ProRail (l) en Sander Eijgenraam Algemeen Directeur bij Movares tekenen het contract
Lars Teulings directeur Projecten bij ProRail (l) en Sander Eijgenraam (r) Algemeen Directeur bij Movares tekenen het contract
Op 8 september 2020 hebben ProRail en Movares het contract getekend voor het project PHS 's-Hertogenbosch – Vught met een waarde van 8,8 miljoen euro en met een looptijd van 10 jaar. Het contract betreft het opstellen van vraagspecificaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken, het maken van ontwerpen voor de bouwcontracten en de ondersteuning van ProRail in de realisatiefase. Bijzonder in dit contract is dat samenwerking als een van de belangrijkste gunningscriteria is gehanteerd.
Gepubliceerd op

Terugkijken online informatieavond voor omwonenden in ‘s-Hertogenbosch

Impressie online informatieavond 's-Hertogenbosch
Impressie online informatieavond 's-Hertogenbosch
Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Om omwonenden langs het spoor uit ‘s-Hertogenbosch te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 18 juni jl. een online informatiebijeenkomst via YouTube. Tijdens de avond bespraken we nogmaals kort het hoe, wat, waar en waarom van het project. En aanvullend gingen we in op de onderwerpen ontwerp, geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen.
Gepubliceerd op

Terugkijken online informatieavond voor omwonenden in Boxtel, Haaren, Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe

Tijdens de online informatieavond wordt de online tracékaart toegelicht
Tijdens de online informatieavond wordt de online tracékaart toegelicht
Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Om omwonenden langs het spoor uit de gemeenten Boxtel, Haaren, Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe te informeren over het Tracébesluit en hoe het verder gaat, organiseerden we dinsdagavond 15 juni jl. een online informatiebijeenkomst via YouTube. Tijdens de avond bespraken we nogmaals kort het hoe, wat, waar en waarom van het project. En aanvullend gingen we in op de onderwerpen ontwerp, geluid en trillingen.
Gepubliceerd op

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Links

Contact