Meteren-Neerijnen-Waardenburg : Verbindingsboog goederentreinen

Elke tien minuten een reizigerstrein op drukke trajecten. Om dit 'spoorboekloze' reizen mogelijk te maken, is er landelijk gekeken welke aanpassingen nodig zijn. Op het traject Meteren-Boxtel komt bij Meteren een verbindingsboog voor goederentreinen: de Zuidwestboog.

Locatie
Meteren-Neerijnen-Waardenburg
Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
Startdatum
2022
Einddatum
2030

Aanpassing en onderzoek Meteren 

Bij Meteren komt er een nieuwe verbindingsboog met twee sporen, als extra verbinding van en naar de Betuweroute. De boog is alleen voor goederentreinen, en heet de Zuidwestboog. Hij komt hoog te liggen. Het hoogste punt is ongeveer 15 meter en gaat over de rijksweg A15 en de Betuweroute heen. 

Naast deze aanpassing onderzoekt ProRail het effect van extra treinen op de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar geluid en trillingen.

Bekijk: De Zuidwestboog bij Meteren

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit (TB).

In de bijbehorende Nota van Antwoord (NvA) wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op Ontwerptracébesluit (OTB). Het OTB werd in maart 2018 gepubliceerd. Zowel het Tracébesluit als de Nota van Antwoord lagen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Meer informatie hierover vind je op de pagina PHS Meteren-Boxtel.

Meepraten en meedenken

Al sinds 2012 werken we samen met omwonenden en belanghebbenden. Want we vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken en meepraten over de plannen. Dat gebeurt in werkgroepen, informatieavonden en een klankbordgroep. Alle verslagen van deze bijeenkomsten staan in de PHS Bibliotheek.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief. Daarin lees je alle ontwikkelingen rond dit project.

Schrijf je in

Bouwverkeer

Tijdens de werkzaamheden is er bouwverkeer. Daarvoor zijn er tijdelijke in- en uitvoegstroken vanaf de A15 nodig. Zodat het normale verkeer niet wordt gehinderd en de verkeerssituatie veilig blijft. Wij zijn daarover in overleg met Rijkswaterstaat.

Kaart met 3D-visualisaties

Op de online tracékaart met 3D-visualisaties kun je zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving. De kaart heeft ruim dertig zichtpunten waarop de huidige situatie en de gewijzigde toekomstige situatie is te zien. Op locaties met grote aanpassingen is de nieuwe spooromgeving vanuit een vogelvluchtperspectief te bekijken.

Planning

De aanpassingen en maatregelen in het deelgebied Meteren, Neerijnen en Waardenburg vallen onder het project PHS Meteren-Boxtel, dat hoort bij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Meer over de planning lees je in dit nieuwsbericht.

Meteren-Boxtel

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gaat over ‘spoorboekloos’ reizen: elke tien minuten een reizigerstrein op de drukste trajecten. Het traject Meteren-Boxtel is een onderdeel van dat programma. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting Den Bosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen.

Lees meer over dit programma

Nieuws over dit project

Meer nieuws

Gerelateerde projecten

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers