Meteren-Boxtel

Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en Boxtel.

PHS: elke 10 minuten een trein

Het doel van PHS is: méér reizigerstreinen op drukke trajecten, en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Meer reizigerstreinen betekent concreet: elke 10 minuten een trein, wat ‘spoorboekloos’ reizen mogelijk maakt. PHS bestaat uit diverse maatregelen, zoals aanpassingen van sporen en stations. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaf ProRail de taak om te onderzoeken hoe het spoor tussen Meteren en Boxtel beter benut kan worden, en waar nodig aan te passen.

Aanpassingen tussen Meteren en Boxtel   

Voor het project PHS Meteren-Boxtel betekenen de aanpassingen dat tussen Meteren en Boxtel zowel meer reizigers- als goederentreinen gaan rijden. Daarvoor zijn deze aanpassingen nodig:

 • Een nieuwe verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een verbinding tussen de Betuweroute - een spoorlijn voor goederentreinen - en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch.
 • Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. En een vrije kruising bij Vught. Zo kunnen de treinen op de trajecten ’s-Hertogenbosch - Tilburg en ’s-Hertogenbosch - Eindhoven elkaar veilig kruisen.
 • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Daarnaast gaan we twee overwegen in Vught straks vervangen door tunnels onder het spoor door.

Kaart Meteren-Boxtel

ProRail doet ook onderzoek naar de effecten op de omgeving van de spooraanpassingen en het groeiend aantal treinen. Waar nodig treffen we maatregelen om geluid- en trillinghinder binnen de normen te houden.

Deelgebieden PHS 

Het project PHS Meteren-Boxtel bestaat uit diverse deelgebieden: 

Planning

Planning besluitvorming PHS Meteren-Boxtel 2017-2018

 • 2017: ProRail werkt de aanpassingen en maatregelen voor het hele traject Meteren-Boxtel uit in een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Er moet ook een milieueffectrapportage (MER) komen van de maatregelen. ProRail maakt het OTB en de MER. Dat doen wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Begin 2018: OTB-MER gaat ‘de inspraak in’. Dat betekent de publicatie van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER). Iedereen kan de documenten inzien en er op reageren door het indienen van een zienswijze.
 • 2018 (na OTB): ProRail verzamelt de zienswijzen. De beantwoording hiervan komt te staan in een Nota van Antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in het Tracébesluit.
 • Eerste helft 2019: de staatssecretaris neemt het Tracébesluit.
 • Vanaf tweede helft 2019: ProRail gaat via een aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer die de uitvoering doet. Daarnaast vragen we (een deel van) de benodigde Omgevingsvergunningen aan. Ook de aannemer vraagt vergunningen aan.
 • 2021: verwachte start van de werkzaamheden.

Aanmelden nieuwsbrief

Planning PHS Meteren-Boxtel

 • 2017: Schrijven Ontwerp Tracébesluit - Milieurapportage (OTB-MER)
 • Begin 2018: OTB-MER ter inzage (inspraakmoment)
 • 2018 (na OTB): Schrijven nota van antwoord OTB-MER
 • Eerste helft 2019: Tracébesluit

Links

Opdrachtgever

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onze opdrachtgever voor de uitwerking van het project PHS Meteren-Boxtel.

Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact