Meteren-Boxtel

Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en Boxtel.

PHS: elke 10 minuten een trein

Het doel van PHS is: méér reizigerstreinen op drukke trajecten, en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Meer reizigerstreinen betekent concreet: elke 10 minuten een trein, wat ‘spoorboekloos’ reizen mogelijk maakt. PHS bestaat uit diverse maatregelen, zoals aanpassingen van sporen en stations. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gaf ProRail de taak om te onderzoeken hoe het spoor tussen Meteren en Boxtel beter benut kan worden, en waar nodig aan te passen.

Aanpassingen tussen Meteren en Boxtel   

Voor het project PHS Meteren-Boxtel betekenen de aanpassingen dat tussen Meteren en Boxtel zowel meer reizigers- als goederentreinen gaan rijden. Daarvoor zijn deze aanpassingen nodig:

  • Een nieuwe verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een verbinding tussen de Betuweroute - een spoorlijn voor goederentreinen - en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch.
  • Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. En een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij knooppunt ’s-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht - Eindhoven en Nijmegen - Tilburg elkaar niet meer in de weg.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Daarnaast gaan we twee overwegen in Vught straks vervangen door tunnels onder het spoor door.
  • De ombouw van de kruising N65 en het spoor in Vught: de N65 gaat in de toekomst over het verdiepte spoor heen. Ook komt er een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de N65.

Kaart Meteren-Boxtel

ProRail doet ook onderzoek naar de effecten op de omgeving van de spooraanpassingen en het groeiend aantal treinen. Waar nodig treffen we maatregelen om geluid- en trillinghinder binnen de normen te houden.

Deelgebieden PHS 

Het project PHS Meteren-Boxtel bestaat uit diverse deelgebieden: 

Planning PHS Meteren-Boxtel

  • 16 maart t/m 26 april 2018: Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) lagen ter inzage (inspraakmoment)
  • 2018-2019: schrijven nota van antwoord OTB-MER
  • Tweede helft 2019: Tracébesluit

Links

Opdrachtgever

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onze opdrachtgever voor de uitwerking van het project PHS Meteren-Boxtel.

Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact

Help mee

Bekijk onze actuele vacatures en werk mee aan een toekomstbestendig spoor.