Zaltbommel en Hedel

Om ‘spoorboekloos’ reizen op drukke trajecten mogelijk te maken, is er landelijk gekeken welke aanpassingen nodig zijn. Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, ook tussen Zaltbommel en Hedel. ProRail onderzoekt de diverse aanpassingen en doet onderzoek naar de effecten en eventuele extra maatregelen.
Zaltbommel - Bommelsekade
Zaltbommel - Bommelsekade

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Elke 10 minuten een reizigerstrein op drukke trajecten. Om dat mogelijk te maken, staan er aanpassingen in het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Een van de aanpassingen gaat over het goederenvervoer. Goederentreinen rijden in de toekomst meer via de Betuweroute, richting ‘s-Hertogenbosch en Boxtel en verder. Zo ontstaat er op andere sporen plaats voor extra reizigerstreinen.

Onderzoek Zaltbommel en Hedel

Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, ook tussen Zaltbommel en Hedel. ProRail onderzoekt hier het effect van extra treinen op de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar geluid en trillingen.

Meedenken en meepraten

Al sinds 2012 werken we samen met omwonenden en belanghebbenden. Want het is belangrijk dat u meedenkt en meepraat over de plannen. Dat kan in werkgroepen, informatieavonden en een klankbordgroep. Alle verslagen van deze bijeenkomsten vindt u in de PHS Bibliotheek.
Lees meer over participatie en communicatie.

Planning

Het onderzoek in het deelgebied Zaltbommel en Hedel valt onder het project PHS Meteren-Boxtel, dat hoort bij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Meer over de planning kunt u lezen op de pagina PHS Meteren-Boxtel.

Andere deelgebieden van PHS Meteren-Boxtel

Nieuws

Informatiemateriaal bijeenkomsten online

Informatiebijeenkomst 's-Hertogenbosch
Informatiebijeenkomst 's-Hertogenbosch
Tussen 26 maart en 5 april waren er bijeenkomsten voor omwonenden in Vught, Meteren, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Boxtel over PHS Meteren-Boxtel. Via informatiepanelen, filmpjes, kaarten en een toelichting van de aanwezige experts, konden bezoekers een beeld krijgen bij de spoorplannen en de effecten voor de omgeving. Wilt u het informatiemateriaal (nog eens) bekijken? Hier vindt u de links.
Gepubliceerd op

Planning PHS Meteren-Boxtel

  • 16 maart t/m 26 april 2018: Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) lagen ter inzage (inspraakmoment)
  • 2018-2019: schrijven nota van antwoord OTB-MER
  • Eerste helft 2019: Tracébesluit

Aanmelden nieuwsbrief

Links

Opdrachtgever

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onze opdrachtgever voor de uitwerking van het project PHS Meteren-Boxtel.

Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact