Veiligheid langs het spoor

Veiligheid langs het spoor is ontzettend belangrijk, voor iedereen. Voor de treinreizigers zelf, maar ook voor de mensen die langs het spoor wonen en voor de mensen die aan het spoor werken. Zeven dagen per week, 24 uur per dag zetten we ons in voor een veilig en betrouwbaar spoor.

Veiligheid langs het spoor | Maatregelen

Treinreizen is een van de veiligste manieren van reizen. We zetten ons er dagelijks voor in om de kans op incidenten op het spoor zo klein mogelijk te houden. Daarbij maken we gebruik van verschillende maatregelen.

Veilig treinverkeer

Om het treinverkeer in veilige banen te leiden, hanteren we strenge veiligheidsnormen. Het spoorpersoneel moet goed opgeleid zijn, treinen moeten voldoende afstand tot elkaar houden en we maken gebruik van verschillende veiligheidssystemen. Een voorbeeld van zo’n systeem is het ATB-systeem. Dit systeem zet een te hard rijdende trein stil. Lees meer over onze maatregelen voor veilig treinverkeer.

Veiligheid in tunnels

Als we het hebben over veiligheid langs het spoor, dan hebben we het ook over veiligheid in tunnels. In Nederland vinden we negen lange tunnels op het spoor. We doen er alles aan om treinen veilig door deze tunnels te laten rijden. Daar gebruiken we hightech oplossingen voor. Daarnaast maken we goede afspraken onze partners, zoals gemeenten, politie en brandweerkorpsen. Lees meer over veiligheid in tunnels.

Spoorlopen? Boete!

Spoorlopen is een probleem waar we regelmatig mee te maken hebben. Elke dag zorgen spoorlopers ervoor dat het treinverkeer vertraging oplevert. Om veiligheid langs het spoor te bevorderen, pakken we spoorlopers hard aan. Spoorlopen is namelijk ontzettend gevaarlijk! Spoorlopen kan een boete opleveren van 140 euro. Lees meer over veilig gedrag op het spoor en over het plaatsen van afrastering.

Veiligheid op overwegen

ProRail zet zich dagelijks in om aanrijdingen op het spoor te voorkomen. Dit doen we onder andere door overwegen veiliger te maken. Overwegen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van veiligheid langs het spoor. Ze zorgen er voor dat treinverkeer en overig verkeer elkaar veilig kunnen kruizen. Risicovol gedrag op overwegen kan een boete opleveren van 220 euro. Lees meer over veiligheid op overwegen.

Goederenvervoer

Ook goederen moeten op een veilige manier worden vervoerd op het spoor. 10% van de goederen die vervoerd worden over het spoor, bevatten namelijk een ‘gevaarlijke stof’. ProRail heeft verschillende maatregelen getroffen om goederen veilig te vervoeren. Lees meer over goederenvervoer.

Veilig werken langs het spoor

Passerende treinen, hoogspanning op de bovenleiding: werken rond het spoor brengt risico’s met zich mee. Veiligheid van baanwerkers en andere medewerkers staat bij ProRail hoog in het vaandel. Met de spoorbranche hebben we afspraken gemaakt over veilig werken. Lees meer over veilig werken langs het spoor.

Contact

Heeft u als medewerker van een overheidsorganisatie een vraag? Neem contact op met één van onze regionale accountteams.

Veelgestelde vragen

Ik heb een treinongeval gezien of meegemaakt, waar kan ik terecht?

Ziet u een spoorongeval gebeuren, bel dan direct 112. Was u getuige van een eerder ongeval, dan kunt u de lokale politie bellen. Bent u er ook emotioneel door geraakt en zoekt u hulp bij de verwerking? Neemt u dan gerust contact op met Slachtofferhulp Nederland of met uw huisarts. 

Wat doet ProRail tegen onveilig gedrag op en rond het spoor?

Gedrag op en rond het spoor heeft onze volle aandacht. Met acties en campagnes wijzen we op de gevaren van spoorlopen of het negeren van de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang. Ook plaatsen we hekken en camera's voor de veiligheid. 

Ongeveer vijftig buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van ProRail surveilleren dagelijks langs het spoor. Zij verwijzen mensen die langs het spoor willen lopen naar alternatieve wandelroutes en mogen bekeuringen uitdelen als mensen de regels niet volgen. Verder onderzoeken we het verband tussen de tijd dat de slagbomen gesloten zijn en de neiging van mensen om de regels niet te volgen. 

Wat doet ProRail aan communicatie over gevaarlijk gedrag op en rond het spoor?

Behalve technische aanpassingen en handhaving, doet ProRail aan communicatie. Zo is er een lesprogramma voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs: PazzUp. Daarnaast voeren we regelmatig landelijke communicatiecampagnes over veilig gedrag bij overwegen. 

Bij mij in de buurt staat geen hek langs het spoor. Waarom niet?

Niet overal langs het spoor staat hekwerk. Wij plaatsen alleen hekken waar dat nuttig is. Namelijk als uit een risicoanalyse blijkt dat er een bepaalde kans op ongelukken bestaat, bijvoorbeeld doordat de bebouwing dicht op het spoor staat. Een hek is niet nodig als er al een andere afscheiding is, bijvoorbeeld water, begroeiing of een geluidsscherm. 

Waarom toeteren treinen soms bij overwegen?

Treinen toeteren altijd voor de veiligheid. Meestal heeft het te maken met storingen. Een overweg is robuust en betrouwbaar maar soms werkt hij anders dan verwacht, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt.

De overweg gaat dan altijd automatisch dicht (het fail safe systeem) voor de veiligheid. De treinen die de overweg passeren, toeteren dan om te waarschuwen dat ze eraan komen. Soms zijn er immers mensen die ongeduldig worden en dan bestaat de kans dat ze onder de spoorbomen door willen gaan.

Als de bomen langdurig dicht blijven door een storing dan gaat er een automatische melding naar de verkeersleidingspost. Machinisten krijgen dan de opdracht om langzaam te rijden en te toeteren om extra te waarschuwen.

Bekijk ook het filmpje over toeterende treinen bij overwegen:

Alle veelgestelde vragen over Veiligheid langs het spoor