Nijmegen

Steeds meer reizigers maken gebruik van station Nijmegen. En die groei zet in de toekomst door. Daarom onderzoekt ProRail samen met andere partners, welke aanpassingen aan het spoor en station nodig zijn. Zodat er straks op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden, en ook sneller. Met voor de reiziger: minder wacht- én reistijd.

Aanpassingen in Nijmegen

Op het station van Nijmegen leggen we een derde perron aan en verbeteren we de mogelijkheden voor overstappen door uitbreiding van liften en (rol)trappen. De reizigerstunnel wordt verlengd en daardoor is het mogelijk om aan de westzijde van Nijmegen een nieuwe, volwaardige toegang tot het station te maken. Het opstelterrein nabij Wolfskuil passen we aan om daar in de nacht treinen te parkeren en van binnen schoon te maken. De sporen tussen het station en de Waal passen we aan, zodat treinen sneller kunnen optrekken en afremmen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden in Nijmegen, klik dan hier 

Elke 10 minuten een trein

Nijmegen is een belangrijk knooppunt van het spoor. Het maakt onder andere deel uit van het drukke traject Schiphol - Utrecht - Nijmegen. Daarom werkt ProRail in Nijmegen aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In 2028 kunnen reizigers elke 10 minuten een trein nemen, die ook sneller rijdt. Tegelijk blijft er ruimte voor goederenvervoer.

Verder ontwikkelen stationsgebied

De gemeente Nijmegen werkt samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland om het stationsgebied verder te ontwikkelen tot een comfortabel, overzichtelijk en handig OV knooppunt. Aan de westzijde komt een nieuwe toegang tot het station, een beheerde fietsenstalling voor 3000 plaatsen en een Kiss en Ride plaats. Aan de westzijde legt de gemeente ook een nieuwe snelfietsroute aan en wordt de omringende infrastructuur aangepast voor een betere bereikbaarheid van het station. De gemeente heeft ook ambities voor de centrumzijde van het station. Daarvoor onderzoekt ze het verbeteren van de looproutes tussen het station en de binnenstad. Ook hoort de stationshal en directe omgeving bij de studie: hoe kunnen voorzieningen beter? Denk aan wachtplaatsen voor buspassagiers, fietsenstallingen en taxiplaatsen.

Nieuws

Voortgang studie PHS Nijmegen

In januari 2019 hebben ProRail en Gemeente Nijmegen de omgeving geïnformeerd over de plannen voor PHS Nijmegen en de stationsomgeving. Door het Coronavirus was het niet mogelijk in de eerste helft van dit jaar opnieuw een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom valt deze week een informatiebrief op de mat bij zo’n 4000 omwonenden om hen te informeren over de voortgang van de studie.
Gepubliceerd op

Extra wissels perron 1 in de herfstvakantie

Infographic Nijmegen PHS
Rechtsboven aangeven de werkzaamheden aan de wissels
Tijdens de werkzaamheden in de herfstvakantie (12-16 oktober) worden extra wissels aangelegd op station Nijmegen. Door deze wissels kan perron 1 beter worden benut. Dit onderdeel van het project PHS Nijmegen wordt versneld uitgevoerd. Dit is mogelijk door financiering van de Provincie Gelderland en het Ministerie van IenW. Door de extra perroncapaciteit kunnen er vanuit Nijmegen naar de Randstad langere intercity’s worden ingezet.
Gepubliceerd op

Een impressie

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Contact