Nijmegen

Steeds meer reizigers maken gebruik van station Nijmegen. En die groei zet in de toekomst door. Daarom onderzoekt ProRail samen met andere partners, welke aanpassingen aan het spoor en station nodig zijn. Zodat er straks meer treinen kunnen rijden, en ook sneller. Met voor de reiziger: minder wacht- én reistijd.

Aanpassingen station Nijmegen

We onderzoeken bijvoorbeeld de aanleg van een derde perron en het verlengen van de huidige reizigerstunnel. Ook bestuderen we het aanpassen van de sporen op het emplacement en de terreinen voor het opstellen en schoonmaken van de (extra) treinen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden in Nijmegen, klik dan hier.

Elke 10 minuten een trein

Nijmegen is een belangrijk knooppunt van het spoor. Het maakt onder andere deel uit van het drukke traject Schiphol - Nijmegen. Daarom werkt ProRail in Nijmegen aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In 2028 kunnen reizigers elke 10 minuten een trein nemen, die ook sneller rijdt. Tegelijk blijft er ruimte voor goederenvervoer.

Verder ontwikkelen stationsgebied

De gemeente Nijmegen werkt samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland om het stationsgebied verder te ontwikkelen tot een comfortabel, overzichtelijk en handig OV knooppunt. Daarvoor onderzoekt ze het verbeteren van de looproutes tussen het station en de binnenstad. Net als de optie om van de westelijke toegang tot het station, een volwaardige ingang te maken. Ook hoort de stationshal en directe omgeving bij de studie: hoe kunnen voorzieningen beter? Denk aan wachtplaatsen voor buspassagiers, fietsenstallingen en taxiplaatsen.

Nieuws

Extra wissels perron 1 in de herfstvakantie

Infographic Nijmegen PHS
Rechtsboven aangeven de werkzaamheden aan de wissels
Tijdens de werkzaamheden in de herfstvakantie (12-16 oktober) worden extra wissels aangelegd op station Nijmegen. Door deze wissels kan perron 1 beter worden benut. Dit onderdeel van het project PHS Nijmegen wordt versneld uitgevoerd. Dit is mogelijk door financiering van de Provincie Gelderland en het Ministerie van IenW. Door de extra perroncapaciteit kunnen er vanuit Nijmegen naar de Randstad langere intercity’s worden ingezet.
Gepubliceerd op

Inloopavond PHS Nijmegen 24 januari

Visual aanpassingen Nijmegen
Op donderdag 24 januari van 18.00 tot 21.00 uur organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Gemeente Nijmegen een inloopavond over de toekomstige spoorplannen in Nijmegen. Aanleiding is de start van de MER-procedure voor het project PHS Nijmegen. Op deze avond zijn deskundigen aanwezig van de genoemde organisaties, waarmee u in gesprek kunt gaan. De avond wordt gehouden in Wijkcentrum Titus Brandsma, 2e Oude Heselaan 386 in Nijmegen. U bent van harte welkom!
Gepubliceerd op

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Contact