Duurzaam op en rond het spoor

Het spoor is een van de duurzaamste vormen van vervoer. Treinen kunnen veel tegelijk vervoeren, werken voornamelijk op elektriciteit en stoten weinig broeikasgassen uit. Die voordelen gelden óók voor spoorgoederenvervoer. Bovendien hecht ProRail veel waarde aan duurzaam spoorbeheer. Met aandacht voor mens, dier en omgeving. Oók in onze samenwerking met partners en leveranciers.

1 trein = 56 vrachtwagens

In 2050 60% minder broeikasgassen dan in 1990. Dat is de afspraak binnen de Europese transportsector. Ook de Nederlandse transportsector draagt haar steentje bij, in het Energieakkoord 2013. En uit onderzoek blijkt: het spoor kan significant bijdragen aan dat doel. Want het spoor geeft een beperkte CO2-uitstoot, en bovendien is energiezuinig (door de elektrische tractie). Nog een voordeel is dat een trein veel lading kan vervoeren. Ter vergelijking: 1 trein kan net zoveel vervoeren als ongeveer 56 vrachtwagens. Dus: meer goederentreinen op het spoor geeft meer ruimte op de weg en minder broeikasgassen in de lucht.

Wat is de CO2-uitstoot?

Een lading grondstoffen vervoeren? Dan geeft dít een indicatie van het verschil in CO2-uitstoot voor die lading over dezelfde afstand:

over het spoor, met de treinuitstoot CO2: 22 g/tkm
over de weg, met bus of vrachtwagensuitstoot CO2: 61 g/tkm
over het water, via binnenvaart of zeevaartuitstoot CO2: 23 g/tkm

ProRail en duurzaam 

ProRail hecht veel waarde aan duurzaamheid. We hebben een aantal speerpunten. Dat zijn energie, grondstoffen, CO2, geluid & trillingen, ruimtelijke kwaliteit, natuur en sociale duurzaamheid. Op deze terreinen willen we in de periode tot 2030 een flinke vooruitgang boeken. Op het vlak van CO2 hebben we speciaal beleid gemaakt. Zo kunnen we samen met onze partners en leveranciers gericht werken aan minder CO2. 

Duurzaamheid in praktijk 

  • Spoorverlichting? We gebruiken zoveel mogelijk LED-verlichting (zuinig en minder overlast door lichtspreiding), en in natuurgebieden alleen verlichting als het echt noodzakelijk is 
  • We helpen machinisten zuinig rijden, met de app Trein op de Lijn 
  • We kopen vrijwel alleen groene stroom in
  • We gaan zuinig met materialen om. We werken zoveel mogelijk cradle-to-cradle, waarbij grondstoffen volledig hergebruikt worden.
  • We helpen dieren als het spoor ingrijpt op hun leefgebied. We bouwen bijvoorbeeld ecopassages, maar plaatsen ook bijenhotels en vleermuisverblijven. 

Veelgestelde vragen

Is er een maximum snelheid voor goederentreinen?

Ja. De maximum snelheid hangt af van het gewicht van de trein, maar ligt tussen de 85 en 95 km per uur. 

Verder geldt er soms een lagere maximumsnelheid. Zo mag een trein op emplacementen (waar treinen samengesteld, gesplitst of geladen worden), of stamlijnen naar privé-aansluitingen van bedrijven maximaal 30 km per uur.

Goederentreinen zijn vaak heel zwaar. Het kost veel tijd en energie om ze te laten stoppen en dan weer op gang te krijgen. Ze krijgen daarom vaak voorrang. Dit is ook economisch gezien van belang. Want als goederen te laat arriveren op de plek van bestemming, heeft dat soms grote financiële gevolgen.

Alle veelgestelde vragen over Duurzaam op en rond het spoor

Links