Geldermalsen

Tussen Amsterdam en Eindhoven gaan steeds meer treinen rijden. Daarvoor is meer ruimte nodig op het spoor. In en om Geldermalsen passen we dan ook het spoor en het station aan.

Aanpassingen aan het spoor en station

De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen vrijliggend spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Utrecht en Den Bosch te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en moet er een nieuwe oplossing komen voor de straks te klein geworden loopbrug.

Drie nieuwe onderdoorgangen

Zowel bij de Nieuwsteeg als de Lingedijk halen we de overwegen weg en bouwen we een onderdoorgang onder het spoor. Voetgangers, fietsers en auto’s kunnen straks veilig het spoor kruisen. Een derde tunnel hoort bij de nieuwe randweg die we gaan aanleggen. Daar kan ook vrachtverkeer onder het spoor door. In de nieuwe situatie doen we er alles aan om overlast van geluid of trillingen zoveel mogelijk te beperken.

Planning

De plannen werken we momenteel uit. Via verschillende informatieavonden, nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken in 2014 en 2015 delen we deze plannen met de omwonenden en vragen wij uw mening. De besluitvorming van dit project verloopt via de zogenaamde Tracéwetprocedure. De staatssecretaris neemt uiteindelijk een definitief besluit. We starten met bouwen rond 2019. Naar verwachting zijn de projecten in 2020 of 2021 klaar.

Dit project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt  ProRail de plannen uit.

Nieuws

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen. Het OTB ligt nu van 2 maart 2017 tot 12 april 2017 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Tevens geven wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op de bijeenkomsten van de Omgevingstafels die zijn gehouden in december 2016. Tot slot vindt u in deze uitgave een impressie van een locatiebezoek aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), door een aantal leden van de Omgevingstafel Tricht.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - september 2016

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de plannen voor de spooruitbreiding in en rond Geldermalsen. We praten u bij over de milieu-onderzoeken en de omgevingstafels. Ook is er nieuws over de laatste bewonersbijeenkomsten en u krijgt een update over de beplantingsplannen en ontwerpen van onderdoorgangen.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - april 2016

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ondertekening van de bestuursovereenkomst van de spooraanpassingen in Geldermalsen, de stand van zaken van het ontwerptracébesluit (OTB) en de tweede sessie omgevingstafels. Daarnaast geven wij u een update over de ontwerpen, de stand van zaken met betrekking tot de stedenbouwkundige visie geluidschermen van de gemeente Geldermalsen, het ecologische en archeologische onderzoek en het voorbereidend onderzoek in de Nieuwsteeg.
Gepubliceerd op

Planning

2015

 • medio vh jaar: besluitvorming door ministerie

2016

 • uitwerking Ontwerp-Tracébesluit
 • voorbereiding Ontwerp-Tracébesluit

2017 

 • Q1: publicatie Ontwerp-Tracébesluit
 • Q1: mogelijkheid indienen zienswijzen op Ontwerp-Tracébesluit 

2018

 • Q1: publicatie tracébesluit
 • Q1: mogelijkheid indienen beroep op tracébesluit
 • Q3: tracébesluit onherroepelijk
 • Q4: start voorbereiding uitvoering

2019

 • start bouw werkzaamheden

2022

 •  eindsituatie in gebruik

Links

Contact