Geldermalsen

Tussen Amsterdam en Eindhoven gaan steeds meer treinen rijden. Daarvoor is meer ruimte nodig op het spoor. In en om Geldermalsen passen we dan ook het spoor en het station aan.
Projecten Spooromgeving Geldermalsen

Aanpassingen aan het spoor en station

De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen vrijliggend spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Utrecht en Den Bosch te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en moet er een nieuwe oplossing komen voor de straks te klein geworden loopbrug.

Drie nieuwe onderdoorgangen

Zowel bij de Nieuwsteeg als de Lingedijk halen we de overwegen weg en bouwen we een onderdoorgang onder het spoor. Voetgangers, fietsers en auto’s kunnen straks veilig het spoor kruisen. Een derde tunnel hoort bij de nieuwe randweg die we gaan aanleggen. Daar kan ook vrachtverkeer onder het spoor door. In de nieuwe situatie doen we er alles aan om overlast van geluid of trillingen zoveel mogelijk te beperken.

Planning

De plannen werken we momenteel uit. Via verschillende informatieavonden, nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken in 2014 en 2015 delen we deze plannen met de omwonenden en vragen wij uw mening. De besluitvorming van dit project verloopt via de zogenaamde Tracéwetprocedure. De staatssecretaris neemt uiteindelijk een definitief besluit. We starten met bouwen rond 2019. Naar verwachting zijn de projecten in 2020 of 2021 klaar.

Dit project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt  ProRail de plannen uit.

Nieuws

Lingense Alliantie komt op stoom in Geldermalsen

Station Geldermalsen
Station Geldermalsen
De Lingense Alliantie, een samenwerkingsverband tussen ProRail, Dura Vermeer en Mobilis, is gestart met de uitvoering van het project Spoor Omgeving Geldermalsen (SOG). Dit omvat onder meer de aanleg van een eigen, vrijliggend spoor voor de MerwedeLingelijn en uitbreiding van de perrons op station Geldermalsen.
Gepubliceerd op

Planning

2015

 • medio vh jaar: besluitvorming door ministerie

2016

 • uitwerking Ontwerp-Tracébesluit
 • voorbereiding Ontwerp-Tracébesluit

2017 

 • Q1: publicatie Ontwerp-Tracébesluit
 • Q1: mogelijkheid indienen zienswijzen op Ontwerp-Tracébesluit 
 • Q4: Tracébesluit (dec 2017)

2018

 • Q1: publicatie Tracébesluit
 • Q1: mogelijkheid indienen beroep op Tracébesluit
 • Q3:Tracébesluit onherroepelijk
 • Q4: start voorbereiding uitvoering

2019

 • start bouw werkzaamheden

2022

 •  eindsituatie in gebruik

Contact