Geldermalsen

Tussen Amsterdam en Eindhoven gaan steeds meer treinen rijden. Daarvoor is meer ruimte nodig op het spoor. In en om Geldermalsen passen we dan ook het spoor en het station aan en plaatsen we waar nodig geluidschermen. Dit project is een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer(PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die hierin samenwerkt met ProRail, de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer.
Projecten Spooromgeving Geldermalsen

Aanpassingen aan het spoor en station

De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen vrij liggend spoor in Tricht en Geldermalsen. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Utrecht en Den Bosch te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen het aantal perrons uit en komt er een nieuwe reizigerstunnel in plaats van de huidige traverse.


Drie nieuwe onderdoorgangen

Zowel bij de Nieuwsteeg als de Lingedijk vervangen we de overwegen door een onderdoorgang onder het spoor. Voetgangers, fietsers en auto’s kunnen zo straks veiliger het spoor kruisen. Een derde onderdoorgang hoort bij de nieuwe, nog aan te leggen, randweg.

Randweg

Omdat de nieuwe onderdoorgang aan de Lingedijk ongeschikt zal zijn voor vrachtverkeer hoger dan 3.60 meter, zal ProRail om Tricht een randweg gaan realiseren om het oostelijk en westelijk deel van de dorpskern met elkaar te verbinden. Waar de randweg het spoor kruist zal er een onderdoorgang worden gerealiseerd met een maximale doorrijdhoogte van 4.60 meter. Door het verbinden van de het oostelijk en westelijk deel van de dorpskern en de onderdoorgang voor auto- en vrachtverkeer zal de dorpskern zelf minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. De randweg takt in op de Middelweg en de Twee Morgen.

Landschappelijke inpassing

Om het werk zo goed mogelijk in te passen in het landschappelijk karakter van Tricht, zal ProRail een viertal locaties landschappelijk (her)inrichten: de Lingedijk t.p.v. de nieuwe onderdoorgang, de oostzijde van de spoorzone t.p.v. de Willem Mechteldstraat,  het noordelijk tracé van de randweg en het parkje t.h.v. de Hollandsche Weteren en de Twee Morgen.

MJPG

ProRail voert in opdracht van het Rijk het Meer Jaren Programma Geluidsanering (MJPG) uit. Dit betekent dat we in heel Nederland via een geluidsaneringsplan in kaart brengen op welke plaatsen de geluidsbelasting van treinverkeer voor de omgeving (on)acceptabel hoog is. Ook voor de voormalige gemeente Geldermalsen heeft ProRail een geluidsaneringsplan opgesteld. Dit plan geeft aan op welke locaties geluidschermen langs en raildempers in het spoor moeten komen. Op 15 augustus 2019 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat zij met het besluit van 12 augustus 2019, met kenmerk IenM/BSK 2019/170763 het saneringsplan 'MJPG Geldermalsen' heeft vastgesteld.

Projectuitvoering

Het project is momenteel volop in uitvoering. Enkele ontwerpen moeten we nog in detail uitwerken. Via verschillende informatieavonden, nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken delen we onze plannen met de omwonenden. De besluitvorming van dit project verloopt grotendeels via de zogenaamde Tracéwetprocedure. Op 15 mei 2019 is er door de Raad van State besloten dat het Tracébesluit onherroepelijk is en de staatssecretaris verder kan gaan met de uitvoering hiervan. Naar verwachting is het project in 2022 klaar.

Dit project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt ProRail de plannen uit.

Nieuws

Grote stappen gezet in Geldermalsen

Werkzaamheden Geldermalsen
Er is de afgelopen weken heel veel werk verzet
In Geldermalsen is de afgelopen weken ontzettend veel werk verzet om het spoor en het station klaar te maken voor de toekomst. Zo ligt de ruwbouw van de toekomstige reizigerstunnel onder het spoor, zijn er wissels en sporen vernieuwd, zijn er twee nieuwe perrons in gebruik genomen en is er in Tricht gewerkt aan toekomstige onderdoorgangen.
Gepubliceerd op

Tweede deel reizigerstunnel station Geldermalsen geplaatst

Tweede deel tunnel Geldermalsen
Elf betonnen elementen vormen het tweede deel van de toekomstige reizigerstunnel
Opnieuw zijn zaterdag 25 juli met behulp van een hijskraan elf betonnen elementen in een gat in het spoor gehesen in Geldermalsen. Samen vormen ze het tweede deel van de toekomstige reizigerstunnel. Het eerste deel werd begin deze maand al geplaatst.
Gepubliceerd op

Landschappelijke inpassing

Keuzeformulier beplanting landschappelijke inpassing randweg deel 1 (klik hier)

 

Randweg Tricht

Bekijk hier de presentatie die we hebben gegeven tijdens het bewonersoverleg Langstraat op 11 december 2019.

Nieuwsbrief Randweg Tricht

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het deelproject Randweg Tricht? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Schade

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Contact

Planning

2010

 • 4 juni - Voorkeurbeslissing PHS

2012

 • 13 december - Aanwijzing projecten ter uitwerking voorkeursbeslissing PHS

2015

 • 12 mei - overeenstemming tussen de staatsecretaris en de gemeente Geldermalsen in het bestuurlijk overleg over de maatregelen van Spooromgeving Geldermalsen

2016

 • dec 2015 t/m dec 2016 - voorbereiding Ontwerp Tracébesluit

2017 

 • 15 februari - besluit Ontwerp Tracébesluit door staatsecretaris
 • 1 maart - publicatie Ontwerp Tracébesluit
 • 2 maart t/m 12 april - terinzagelegging Ontwerp Tracébesluit
 • 9 december - besluit Tracébesluit door staatssecretaris
 • 19 december - publicatie Tracébesluit

2018

 • 20 december t/m 30 januari - terinzagelegging Tracébesluit
 • Q2 - start ontwerpfase voor De Lingense Alliantie
 • Q4 -  start voorbereiding uitvoering door de Lingense Alliantie

2019

 • Q1 - start bouwwerkzaamheden door de Lingense Alliantie
 • 15 mei - Tracébesluit onherroepelijk
 • Q3 - start aanbesteding contract randweg
 • Q4 - start aanbesteding contract landschappelijke inpassing

2020

 • Q2 - start voorbereiding uitvoering randweg
 • Q4 - start uitvoering randweg

2021

 •  Q4 - in gebruikname randweg