Spoorboog Hoogeveen

Een kortere reistijd en een verbeterde overstap voor reizigers in Groningen en Zwolle; daarvoor zorgt het project Spoorboog Hoogeveen.

Kortere reistijd en verbeterde overstapmogelijkheden

In de huidige situatie remmen treinen in de boog (bocht) bij Hoogeveen af tot 80 kilometer per uur. Door aanpassing van het spoor aan weerszijden van het station kunnen de doorgaande treinen in de toekomst op snelheid blijven rijden. Hierdoor kan de dienstregeling van de treinen aangepast worden en daardoor wordt de reistijd korter en verbeteren we de overstap van reizigers in Groningen en Zwolle.

Aanpassing sporen weerszijden station Hoogeveen

Vanuit Meppel richting Beilen gezien, zal iets vóór de snelweg A28 het spoor enkele meters verlegd worden richting het Bethesdaziekenhuis. Op de brug over de snelweg buigt het spoor vervolgens weer terug en snijdt de boog af. Hier verleggen we het spoor een aantal meters in noordelijke richting. Ter hoogte van het station blijft het spoor op zijn plek, het noordelijke perronspoor en de wissels verdwijnen. Direct na het station, bij de overweg Toldijk/Pesserstraat verschuift het spoor naar het noordwesten. Deze boog snijden we een stuk af. Het spoor komt hier het verst van de huidige plek te liggen: maximaal dertig meter. Het spoor komt hier dus wat verder van de Stuifzandseweg en Prilleweg te liggen. Vanaf het wegviaduct in de N374 bij het Oude Diep blijft het spoor op z’n huidige plek.

Verbeteren veiligheid op de spoorwegovergang

We verbeteren de veiligheid op de spoorwegovergang Toldijk/Pesserstraat. Deze overweg ligt direct naast het station. Over een langere lengte scheiden we het fietsverkeer van het autoverkeer. Ook voegen we een middengeleider toe tussen de autorijstroken. 

Geluidmaatregelen

Op een tweetal locaties voeren we geluidmaatregelen uit. Deze maatregelen nemen we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorboog mee. Het gaat om locaties bij Het Hoge Holt en De Holtmaden.

Planning

2020Voorbereiding, o.a. onderzoeken, vergunningen en verwerving gronden
mei-oktober 2020Verleggen kabels (onder het spoor nabij de Prilleweg)
voorjaar 2021Inrichting werkterreinen, voorbelasten ondergrond
2022Verlegging sporen

Spoorplan Noord-Nederland

De aanpassingen bij Hoogeveen maken deel uit van het spoorplan Noord-Nederland. Spoorplan Noord-Nederland is een 'deltaplan' voor het spoor in het noorden. Waarbij het aantal reismogelijkheden met de trein toeneemt door betere verbindingen naar de knooppunten Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Op deze drie knooppunten zorgen we voor goede aansluitingen op de regionale lijnen. En dat maakt dat het hele netwerk verbetert: meer treinen, meer overstapmogelijkheden en betere aansluitingen. Hierdoor wordt het noorden van Nederland beter bereikbaar.

 

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Neem dan contact op met onze afdeling Publieksvoorlichting. Zij helpen je graag verder.