Vught

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom moet het spoor bij Vught worden aangepast. Wij bouwen een extra – vierde – spoor, tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught, met vrije kruising bij Vught. Daarnaast hebben de gemeente Vught, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich ingezet om het spoor in Vught deels verdiept aan te leggen. Voor de leefbaarheid en veiligheid op en rond het spoor.


Geplande aanpassingen

Deze spooraanpassingen zijn gepland in Vught: 

  • De bouw van een extra - vierde – spoor, tussen ’s-Hertogenbosch en Vught (tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg).
  • Deels verdiepte aanleg van spoor in Vught, grofweg tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg.
  • ‘Omkering’ van de kruising van de N65 en het spoor: waar nu de N65 onder het spoor door gaat, gaat de N65 straks over het verdiepte spoor heen. 
  • Bouw van twee doorgangen onder het spoor. Eén onderdoorgang bij de Loonsebaan voor fietsers en voetgangers en één onderdoorgang bij de Wolfskamerweg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Want daar ligt het spoor niet verdiept.
  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat ‘ongelijkvloers’. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan veiliger het spoor passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • De bouw van een verdiept gelegen station. Het historische stationsgebouw blijft behouden, maar wordt wel verplaatst. Het gebouw krijgt wederom een centrale plaats in het nieuwe stationsgebied.

Lees meer over de geplande aanpassingen.

Tijdens de bouw

De spooraanpassingen zijn omvangrijk en duren enkele jaren. We verwachten in 2021 met de bouw te kunnen starten. Vanaf dat moment hebben we naar verwachting ruim zes jaar nodig. Tijdens de bouwperiode proberen we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dragen we zorg voor een veilige, bereikbare en leefbare omgeving. Voor inwoners en ondernemers van Vught, maar ook voor bouwers en passerend verkeer.
Lees meer over bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens de bouw.

Uw betrokkenheid

De aanpassingen aan het spoor in Vught hebben effect op de omgeving. Daarom is het belangrijk om omwonenden, ondernemers en anderen zo veel mogelijk te betrekken bij de planvorming. Dat gebeurt onder meer via de klankbordgroep. Deze klankbordgroep geeft advies over het proces, en geeft signalen uit de omgeving door. Verschillende bewoners en vertegenwoordigers van betrokken partijen dachten in werkgroepen  mee over de inrichting van de toekomstige spooromgeving. Daarnaast zijn er regelmatig informatieavonden, spreekuren, straatgesprekken en persoonlijke gesprekken.
Lees meer over participatie en communicatie. 

Geluid en trillingen

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van geluid en/of trillingen. We begrijpen heel goed dat dit hinderlijk kan zijn. Dit kunnen we niet voorkomen. Maar we proberen het spoorgeluid wel zo goed mogelijk te beheersen. We onderzoeken de effecten en nemen waar nodig en mogelijk maatregelen. Dit om geluidsoverlast en trillinghinder binnen de normen te houden.
Lees meer over geluid.
Lees meer over trillingen.

Aankoop en vergoedingen

We bereiden spooraanpassingen altijd zorgvuldig voor. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden van de spooraanpassingen. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze nadeel ondervinden van de plannen, of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al deze situaties geldt dat we proberen betrokkenen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces en te informeren over hun opties.
Lees meer over aankoop, nadeelcompensatie en schade.

Andere deelgebieden van het project PHS Meteren-Boxtel

Dit project maakt deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS ). ProRail voert PHS Meteren-Boxtel uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de uitwerking van PHS in Vught zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gezamenlijk opdrachtgever.

Andere deelgebieden PHS Meteren-Boxtel:

Nieuws

Gevolgen uitspraken Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Containertrein op spoor
In mei van dit jaar deed de Raad van State (RvS) twee uitspraken die van belang zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De eerste uitspraak is het besluit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. In de tweede uitspraak van de RvS (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) is naar voren gekomen dat de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing nader onderzocht moeten worden.
Gepubliceerd op

Planning PHS Meteren-Boxtel

  • 16 maart t/m 26 april 2018: Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) lagen ter inzage (inspraakmoment)
  • 2018-2019: schrijven nota van antwoord OTB-MER
  • Tweede helft 2019: Tracébesluit

Links

Opdrachtgevers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onze opdrachtgever voor de uitwerking van het PHS. De spooraanpassingen in Vught voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. De opdrachtgevers nemen de besluiten. Gezamenlijk bereiden we het spoor in Vught voor op de toekomst.

Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Vught

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Vught en de ontwikkelingen binnen het project? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Contact