Vught

Tussen Meteren en Boxtel gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom moet het spoor bij Vught worden aangepast. Wij bouwen een extra – vierde – spoor, tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught, met vrije kruising bij Vught. Daarnaast hebben de gemeente Vught, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich ingezet om het spoor in Vught deels verdiept aan te leggen. Voor de leefbaarheid en veiligheid op en rond het spoor.

Geplande aanpassingen

Deze spooraanpassingen zijn gepland in Vught: 

  • De bouw van een extra - vierde – spoor, tussen ’s-Hertogenbosch en Vught (tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg).
  • Deels verdiepte aanleg van spoor in Vught, grofweg tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg.
  • ‘Omkering’ van de kruising van de N65 en het spoor: waar nu de N65 onder het spoor door gaat, gaat de N65 straks over het verdiepte spoor heen. 
  • Bouw van twee tunnels onder het spoor. Eén tunnel bij de Loonsebaan voor fietsers en voetgangers en één tunnel bij de Wolfskamerweg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Want daar ligt het spoor niet verdiept.
  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat ‘ongelijkvloers’. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan veiliger het spoor passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • De bouw van een verdiept gelegen station. Het historische stationsgebouw blijft behouden, maar wordt wel verplaatst. Het gebouw krijgt wederom een centrale plaats in het nieuwe stationsgebied.

Lees meer over de geplande aanpassingen. Of bekijk de aanpassingen op de online tracékaart met 3D visualisaties om te zien wat er gaat veranderen aan het spoor en in de spooromgeving.

Tijdens de bouw

De spooraanpassingen zijn omvangrijk en duren enkele jaren. Naar verwachting duurt de bouwperiode minimaal zes jaar. Tijdens de bouwperiode proberen we de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dragen we zorg voor een veilige, bereikbare en leefbare omgeving. Voor inwoners en ondernemers van Vught, maar ook voor bouwers en passerend verkeer.
Lees meer over bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens de bouw.

Uw betrokkenheid

De aanpassingen aan het spoor in Vught hebben effect op de omgeving. Daarom is het belangrijk om omwonenden, ondernemers en anderen zo veel mogelijk te betrekken bij de planvorming. Dat gebeurt onder meer via de klankbordgroep. Deze klankbordgroep geeft advies over het proces, en geeft signalen uit de omgeving door. Verschillende bewoners en vertegenwoordigers van betrokken partijen dachten in werkgroepen  mee over de inrichting van de toekomstige spooromgeving. Daarnaast zijn er regelmatig informatieavonden, spreekuren, straatgesprekken en persoonlijke gesprekken.
Lees meer over participatie en communicatie. 

Tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn uitgewerkt in een Tracébesluit (TB). In de bijbehorende Nota van Antwoord (NvA) wordt een reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen op het in maart 2018 gepubliceerde Ontwerptracébesluit (OTB). Het TB en NvA lagen van 3 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Meer informatie hierover vindt u op de projectpagina Meteren-Boxtel.

Geluid en trillingen

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan last hebben van geluid en/of trillingen. We begrijpen heel goed dat dit hinderlijk kan zijn. Dit kunnen we niet voorkomen. Maar we proberen het spoorgeluid wel zo goed mogelijk te beheersen. We onderzoeken de effecten en nemen waar nodig en mogelijk maatregelen. Dit om geluidsoverlast en trillinghinder binnen de normen te houden.
Lees meer over geluid.
Lees meer over trillingen.

Aankoop en vergoedingen

We bereiden spooraanpassingen altijd zorgvuldig voor. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden van de spooraanpassingen. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze nadeel ondervinden van de plannen, of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al deze situaties geldt dat we proberen betrokkenen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces en te informeren over hun opties.
Lees meer over aankoop, nadeelcompensatie en schade.

Andere deelgebieden van het project PHS Meteren-Boxtel

Dit project maakt deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS ). ProRail voert PHS Meteren-Boxtel uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de uitwerking van PHS in Vught zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gezamenlijk opdrachtgever.

Andere deelgebieden PHS Meteren-Boxtel:

Nieuws

ProRail gunt Movares ingenieursdiensten PHS 's-Hertogenbosch-Vught

Lars Teulings directeur Projecten bij ProRail (l) en Sander Eijgenraam Algemeen Directeur bij Movares tekenen het contract
Lars Teulings directeur Projecten bij ProRail (l) en Sander Eijgenraam (r) Algemeen Directeur bij Movares tekenen het contract
Op 8 september 2020 hebben ProRail en Movares het contract getekend voor het project PHS 's-Hertogenbosch – Vught met een waarde van 8,8 miljoen euro en met een looptijd van 10 jaar. Het contract betreft het opstellen van vraagspecificaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken, het maken van ontwerpen voor de bouwcontracten en de ondersteuning van ProRail in de realisatiefase. Bijzonder in dit contract is dat samenwerking als een van de belangrijkste gunningscriteria is gehanteerd.
Gepubliceerd op

Wat is er bereikt voor het spoor in Vught?

Spooraanpassingen Vught
Spooraanpassingen Vught
Vanaf 2010 wordt er al aan het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gewerkt. En vanaf dat moment zijn we ook gestart met allerlei variantenonderzoeken voor de spooraanpassingen tussen Meteren en Boxtel. ProRail heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, gemeente Vught, bewoners, werkgroepen de afgelopen jaren aan de plannen gewerkt.
Gepubliceerd op

Extra geluidmaatregelen Vught-Noord: het 60dB pakket

Geluidmaatregelen Vught-Noord Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel (links) en geluidmaatregelen Vught-Noord 60dB pakket (rechts). Klik op de afbeelding om te vergroten of ga naar het Tracébesluit (zie link artikel) om de kaarten in detail te bekijken
Geluidmaatregelen Vught-Noord Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel (links) en geluidmaatregelen Vught-Noord 60dB pakket (rechts). Klik op de afbeelding om te vergroten of ga naar het Tracébesluit (zie link artikel) om de kaarten in detail te bekijken
Begin juni maakte gemeente Vught bekend dat er extra geluidmaatregelen komen voor Vught-Noord: het 60dB pakket. Dit betekent dat met extra raildempers en hogere geluidschermen het geluidsniveau voor de woningen langs het spoor in Vught-Noord wordt teruggebracht tot 60dB. Dat is ruim onder het geluidproductieplafond (GPP) dat voor Vught-Noord geldt.
Gepubliceerd op

Links

Opdrachtgevers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onze opdrachtgever voor de uitwerking van het PHS. De spooraanpassingen in Vught voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. De opdrachtgevers nemen de besluiten. Gezamenlijk bereiden we het spoor in Vught voor op de toekomst.

Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Vught

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Vught en de ontwikkelingen binnen het project? Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Contact